X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електронна Харківщина

Завантажити презентацію

Електронна Харківщина

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ “Електронна Харківщина” 2011 рік ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Автори: Бондаренко М.Ф., Хома В.В., Бур'ян В.В., Ткаченко В.П.

Слайд 2

* Мета створення системи забезпечення сталого розвитку Харківської області за рахунок переходу на сучасні комп’ютеризовані технології управління складним господарським комплексом регіону, що повинно суттєво підвищити якість і ефективність управлінських рішень, які приймаються органами державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб органів державного управління, виконавчої влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, суспільних об’єднань та населення Харківської області на основі формування і використання відповідних інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій; створення умов для переходу до інформаційного суспільства .

Слайд 3

* Призначення системи Інформаційно-аналітична система управління сталим розвитком Харківського регіону (ІАСУ “Електронна Харківщина”) – є інструментальним засобом інтеграції та аналізу різнопланових інформаційних ресурсів області і призначена для комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва та посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств та населення Харківської області, а також для реалізації завдань регіональної складової інформаційної системи “Електронний уряд”.

Слайд 4

* Напрями та функції управління сталим розвитком області

Слайд 5

* «Електронна Харківщина» працює за схемою: “Уряд громадянам”: Організація зворотнього зв’язку з громадянами. Участь громади в управлінні регіоном; Принцип “єдиного вікна”: громадяни зможуть набагато менше стояти в чергах за типовою інформацією, довідками і формами. Уряд заощаджує при цьому бюджетні кошти, а громадяни – час і свої гроші; Надання адміністративних послуг населенню : ЖКГ, охорона здоров’я, соціальна сфера та ін. “Уряд-бізнесу”: Відносини державних органів, органів виконавчої влади і ОМС з бізнесом; Автоматизація реєстрації, податкових виплат, проведення електронних тендерів на постачання продукції та інших адміністративних послуг. “Уряд-уряду”: Автоматизація відносин і документообігу між відомствами всіх рівнів; Автоматизація управлінських функцій органів державного управління, виконавчої влади та ОМС області.

Слайд 6

* Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 лютого 1998 року N 74/98-ВР. Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 4 лютого 1998 року N75/98-ВР. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року N 537-V. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» від 12 квітня 2000 р. N644. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"» від 24 лютого 2003 р. N 208 Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" від 15 серпня 2007 р. N 653-р. Програма Інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2011-2013 роки затверджена сесією обласної ради 23.12.2010 р. Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року: Монографія.-Х.:Видавничий дім 0-75 “Інжек” 2010. Добкін М.М.Чернов С.І., Кернес Г.А., Сапронов Ю.А., Пономаренко В.С.,Кизим М.О., Авершин С.В. Законодавча та нормативна база

Слайд 7

* Основні напрями політики органів Державної влади та місцевого самоврядування області в сфері інформатизації керівництво процесами інформатизації та їх координація; інтеграція і систематизація інформаційних ресурсів; системна організація інформаційно-технологічного середовища.

Слайд 8

* Керівництво розробкою та впровадженням процесів інформатизації повинно здійсню-ватися з єдиного центру, що забезпечує формування ефективних програм та проектів інформатизації області, координацію та контроль реалізації проектів, забезпечує концентрацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання.

Слайд 9

* Інформаційно-технологічне середовище повинне забезпечити усі стадії збору, зберігання, обробки, захисту, і вчасного подання повної і актуальної інформації, а також сумісність інформаційних, телекомунікаційних та програмно-технічних засобів.

Слайд 10

* Інтеграція та систематизація інформаційних ресурсів області повинні забезпечити адекватність змісту і форми надання інформації для об’єкту управління, а також вимоги орга-нізації різноманітних обласних інформаційних ресурсів для спільного користування суб’єктами регіональної інформаційної системи.

Слайд 11

* Види інформаційних ресурсів області Загальнообласні (базові) інформаційні ресурси – це доступні широкому загалу користувачів інформаційні ресурси області, що входять до складу ІАСУ “Електронна Харківщина” та використовуються для надання інформаційних послуг органам влади, ОМС, бізнесу та населенню. Питання їх формування та використання регулюється відповідними нормативними актами ОДА та обласної ради. Відомчі інформаційні ресурси – інформаційні ресурси області, що формуються органами державної влади,ОМС, галузевими управліннями ОДА, підприємствами при виконанні ними своїх функцій і поділяються на: - відомчі інформаційні ресурси загальнообласного користування; - відомчі інформаційні ресурси внутрішньовідомчого користування.

Слайд 12

* Структура базових інформаційних ресурсів області (міста, району)

Слайд 13

* Структура інформаційного простору області

Слайд 14

* Структура органів державного управління, виконавчої влади та ОМС області ОДА РДА Підприємства, бізнес-структури, населення Органи держ. управління та виконавчої влади області Органи місцевого самоврядування області Облрада Райради Сільради Прогнозу- вання, планування, координація, оперативне управління сталим розвитком області Норма- тивно- правова база (рішення облради, міськрад, райрад, сільрад) Постанови, розпорядження КМУ Закони України, Укази президента Президент Закони України Верховна Рада України Міськради

Слайд 15

* Особливості та склад об’єкту автоматизації Область як елемент адміністративно-територіального поділу країни являє собою велику, складну соціально-економічну та технічну систему (об'єкт автоматизації), ефективне управління сталим розвитком якої можливе тільки із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Склад об’єкту автоматизації: ОДА з галузевими управліннями та РДА; ОМС: облрада, райради, міськради, сільради; підприємства, бізнес-структури.

Слайд 16

* Обгрунтування вибору інформаційних технологій Характерна особливість об'єкту автоматизації - просторова розподіленість його складових. Оптимальними інформаційними технологіями створення систем управління (СУ) для таких об'єктів автоматизації є: геоінформаційні технології; WEB-технології.

Слайд 17

* інвентаризація та паспортизація матеріальних ресурсів території області - районів, міст та інших населених пунктів (надра, лісове господарство, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, тощо); автоматизоване ведення містобудівного, земельного, майнового, лісового, водного й інших кадастрів і реєстрів області; автоматизоване ведення цифрових моделей території області. ГІС- аналіз: ефективність використання ресурсів (земля, ліси, надра, та ін.), стан екології - по регіонах області; задоволеність населення наданням адміністративних послуг тощо. Основні функції і можливості геоінформаційних систем

Слайд 18

* Переваги використання WEB- технологій зменшення капітальних витрат на систему; зменшення витрат на експлуатацію системи; можливість дистанційного технічного супроводження системи; можливість підключення великої кількості користувачів (клієнтів) системи .

Слайд 19

* Основні принципи створення ІАСУ області випереджаюча, по відношенню до відповідних етапів створення системи, розробка нормативно-правового забезпечення; єдність організаційних, технічних і технологічних принципів побудови інформаційних підсистем області; розподілена обробка і збереження інформації; забезпечення підтримки принципу “єдиного вікна”; модульна побудова, що передбачає побудову системи, як сукупності підсистем, які реалізовані та експлуатуються підрозділами різних структур; уніфікація інформаційних систем і ресурсів з максимальним використанням типових програмно-технічних рішень. забезпечення підтримки інформації в актуальному стані, її достовірності та захисту від несанкціонованого втручання; простота й невисокі затрати експлуатації прикладних систем; забезпечення дистанційного технічного супроводження системи; основні інструментальні засоби – геоінформаційні та WEB-технології; ліцензійна чистота;

Слайд 20

* Згідно з метою, завданнями, та принципами реалізації ІАСУ створюється як система з єдиним розподіленим загально-обласним сховищем даних, телекомунікаційним середо-вищем, що забезпечує необхідний обмін даними та територіально - розподіленими WEB-системами (сайти, портали: загальнообласні, міст, районів, населених пунктів, організацій тощо), які надають необхідний функціональний інтерфейс користувачам системи на всій території області. ІАСУ «Електронна Харківщина» є складовою частиною інформаційного простору України та світу. Загальна організація ІАСУ області

Слайд 21

* Користувачі ІАСУ області Влада – Підвищення оперативності, ефективності своєї роботи; покращення відносин з громадянами та бізнесом; можливість приймати рішення, узгоджені з громадянами та бізнесом; Громада - Можливість звертатися до органів влади за допомогою мережі Інтернет; отримувати повну, правдиву і своєчасну інформацію щодо життєво важливих питань і брати участь в управлінні містом, областю, державою; Бізнес - Продуктивні, ефективні, комплексні послуги влади, вирішення нагальних питань у найкоротші терміни у зручний спосіб.

Слайд 22

* Структура регіональної WEB-системи Зовнішній портал забезпечує бізнес-структури та населення адміністративними послугами та актуальною інформацією, що створюється працівниками виконавчих органів у процесі роботи автоматизованих систем веб-порталу (календар подій, рішення ради та багато інших) і дає можливість налаштувати електронний зворотний зв'язок з громадянами. Виконує функції “Уряд - бізнесу” та “Уряд-громадянам”. Внутрішній портал забезпечує ведення відповідних баз даних та автоматизацію управлінських функцій органів державного управління, виконавчої влади та ОМС області. Виконує функції “Уряд-уряду”.

Слайд 23

* Концептуальна архітектура ІАСУ “Електронна Харківщина”

Слайд 24

* У відповідності з Постановами КМ №1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 1191 ( 1191-2009-п) від 11.11.2009 р. основними етапами розробки автоматизованої системи є: Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій. Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації. Обґрунтування необхідності використання особистих немайнових та (або) майнових прав інтелектуальної власності на засоби інформатизації. Розроблення технічного завдання на створення або модернізацію засобів інформатизації. Основні етапи розробки системи

Слайд 25

* Розроблення технічного та робочого або техноробочого проекту створення чи модернізації засобів інформатизації. Проведення навчання фахівців для забезпечення функціонування засобів інформатизації. Виконання пусконалагоджувальних робіт. Проведення випробувань створених або модернізованих засобів інформатизації. Введення засобів інформатизації в експлуатацію. Виконання робіт з обслуговування засобів інформатизації відповідно до гарантійних зобов'язань. Післягарантійне обслуговування засобів інформатизації. Основні етапи розробки системи (продовження)

Слайд 26

* Програмне забезпечення ІАСУ може будуватися  як на базі пропрієтарних ГІС (ArcGis та ін.) так і на базі інструментальних програмних засобів з відкритим кодом (PostGIS, PostgreSQL, MapServer та ін.). Це істотно знижує вартість розробки програмних засобів ІАСУ. Інструментальні програмні засоби розробки

Слайд 27

* Склад проекту системи 1. Загальносистемні рішення щодо інформаційно-аналітичної системи управління сталим розвитком Харківського регіону повинні включати: Опис процесу діяльності об’єкту автоматизації з включенням відповідним підрозділам функцій забезпечення адміністративних та інформаційних послуг бізнесу і населенню; Опис організаційної структури регіональної ІАСУ; Опис інформаційної взаємодії організаційних рівнів регіональної ІАСУ; Розробка загальної архітектури ІАСУ та її складових; Опис функціональної структури регіональної ІАС ОДА та ОМС області.

Слайд 28

* 2. Основні технічні рішення щодо інформаційно-аналітичної системи управління сталим розвитком Харківського регіону необхідно повинні включати: Основні рішення щодо базового технічного забезпечення ІАС ОДА та ОМС області; Основні рішення щодо розвитку телекомунікаційного середовища ІАСУ “Електронна Харківщина” з використанням сучасних технологій; Основні рішення щодо математичного забезпечення ІАС ОДА та ОМС області; Основні рішення щодо інформаційного забезпечення ІАС ОДА та ОМС області; Основні рішення щодо лінгвістичного забезпечення ІАС ОДА та ОМС області; Основні рішення щодо програмного забезпечення ІАС ОДА та ОМС області; Основні рішення щодо організаційного забезпечення ІАС ОДА та ОМС області; Основні рішення щодо комплексної системи захисту інформації в ІАС ОДА та ОМС області; Технічні вимоги та рекомендації щодо розробки ІАС міст, районів та підприємств області. Склад проекту системи

Слайд 29

* 3. Загальні положення щодо введення в дію і експлуатацію інформаційно-аналітичної системи управління сталим розвитком Харківського регіону повинні включати: Визначення етапів (черг) розробки та впровадження основних підсистем ІАС ОДА та ОМС і інших складових об’єкту автоматизації (план розробки і впровадження інформаційно-аналітичної системи управління сталим розвитком регіону – “ Електронна Харківщина ”); Типовий порядок розробки підсистем ІАС ОДА та ОМС та введення їх в дію. Склад проекту системи

Слайд 30

* Очікувані результати впровадження системи «Електронна Харківщина» містить в собі рішення, що націлені на розвиток підприємництва, наповнення бюджету, покращення обслуговування населення владою тощо; «Електронна Харківщина» підвищить ефективність, оперативність та прозорість прийняття рішень органами обласної державної адміністраціїї та обласної ради; «Електронна Харківщина» покращить інвестиційну привабли-вість Харківського регіону завдяки запровадженню прозорого управління у всіх підрозділах облдержадміністрації і обласної ради та спрощенню процедур отримання різного роду дозволів; «Електронна Харківщина» дозволить покращити екологічний, соціальний та культурний аспекти життя населення.

Слайд 31

* Технологія підготовки цифрових карт і планів  різних масштабів регіонів, міст, підприємств м. Вознесенськ : Цифровий план міста М:1:2000 Приклади реалізації підсистем ІАСУ

Слайд 32

* м. Енергодар: Адресна система міста Приклади реалізації підсистем ІАСУ Адресна система

Слайд 33

* АСВЧП, м.Харків; Приклади реалізації підсистем ІАСУ Автоматизована система ведення чергового плану

Слайд 34

* АСВЧП, 3D модель міста; Приклади реалізації підсистем ІАСУ Автоматизована система ведення чергового плану

Слайд 35

* Земельна інформаційна система м. Енергодара Приклади реалізації підсистем ІАСУ Земельна інформаційна система;

Слайд 36

* Фрагмент цифрового плану системи Приклади реалізації підсистем ІАСУ . Інформаційна система житлово-комунального господарства міста;

Слайд 37

* Фрагмент цифрового плану міста М 1:500 Приклади реалізації підсистем ІАСУ Інформаційна система житлово-коммунального господарства міста (інженерні мережі);

Слайд 38

* Карти агрогруп грунту Приклади реалізації підсистем ІАСУ Паспортизація і моніторинг стану земельних ресурсів

Слайд 39

* Карта угідь сільгосппідприємства Приклади реалізації підсистем ІАСУ Моніторинг розвитку сільськогосподарських культур і прогнозування врожаю

Слайд 40

* Архітектура системи Приклади реалізації підсистем ІАСУ Система моніторингу рухомих об'єктів з використанням   GPS-технологій:

Слайд 41

* Харківська обласна державна адміністрація Україна, 61002, м.Харків, вул. Сумська, 64 (057)700-21-05, (057)715-72-70 obladm@kharkovoda.gov.ua www.kharkivoda.gov.ua Харківський національний университет радіоелектроніки, Кафедра медіасистем та технологій Україна, 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14, Тел. 057-702-13-78 Тел/факс: 057-702-18-91 E-mail: tvicg@kture.kharkov.ua tvfil@mail.ru http://gislab.org.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика