X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Анатомія

Завантажити презентацію

Анатомія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інститут «Вища школа державного управління» Кафедра державного менеджменту Спеціалізація «Новий публічний менеджмент»

Слайд 2

Забезпечення формування людського потенціалу публічного управління та адміністрування, здатного розробляти та запроваджувати нові технології у новому публічному менеджменті в умовах трансформацій публічної сфери в демократичному суспільстві Місія

Слайд 3

Теоретичні, методологічні та практичні основи розроблення сучасних технологій у новому публічному менеджменті для досягнення цілей суб’єктів публічного управління – органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства та громадських організацій в процесі реалізації публічної політики в різних суспільних сферах Предмет спеціалізації

Слайд 4

Керівні посади в органах державної влади, а також посади органів місцевого самоврядування, в структурах суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні. Очікуване місце роботи випускника

Слайд 5

Ґенезис нового публічного менеджменту Концептуальні ідеї нового публічного менеджменту. Принципи і закономірності нового публічного менеджменту. Структури та процеси як основа традиційного публічного адміністрування. Американська та європейські наукові школи публічної політики та адміністрування. Застосування теорій контрактів та «принципал-агент» у публічному адмініструванні Теорія інституційного вибору у формуванні бюрократичної поведінки НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 6

Ґенеза нового публічного менеджменту Врядування та об’єктивні чинники необхідності його запровадження Поняття “доброго” публічного врядування (“Good governance”). Практика “Good governance” в країнах розвинутої демократії. Розширення кола учасників реалізації публічних програм та проектів і проблема відповідальності та звітності Публічно-приватне партнерство як спосіб реалізації врядування НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 7

Ґенеза нового публічного менеджменту Стратегії та технології запровадження врядування в глобалізованому світі Запровадження врядування в країнах з різним рівнем економічного та соціального розвитку Відносини, форми та методи розподілу відповідальності між партнерами при запровадженні врядування Вплив врядування на зміни структури та функцій традиційного публічного адміністрування НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 8

Інституційні засади нового публічного менеджменту Інститути публічного управління та адміністрування. Інститути держави Держава в цивілізаційному і формаційному розвитку: генезис та класифікація Сучасні форми правління та режимів Основні моделі державного апарату Зв’язок і взаємообумовленість міжнародного, національного, регіонального та місцевого врядування та публічного адміністрування НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 9

Інституційні засади нового публічного менеджменту Демократія в публічному адмініструванні: концептуалізація та типологізація Консолідація: демократичний процес, громадянське суспільство і політична культура Вплив демократичної децентралізації на технології публічного адміністрування Регулювання використання публічної влади у публічному адмініструванні в умовах демократичної держави НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 10

Механізми впровадження нового публічного менеджменту Традиційне публічне адміністрування. Публічний менеджмент. Новий публічний менеджмент. Координація як визначальна функція результативного публічного адміністрування Проблеми нечіткості визначення меж у новому публічному менеджменті та способи їх подолання Надання послуг за моделлю «громадяни як споживачі»: переваги та недоліки НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 11

Механізми впровадження нового публічного менеджменту Взаємопов’язаність адміністративних структур бюрократії з бізнесом, інституціями громадянського суспільства та громадських організацій в процесі реалізації публічної політики Створення мережевих структур у новому публічному менеджменті в рамках імплементації публічної політики Формування взаємовідносин між суб’єктами реалізації політики у мережі Особливості публічного адміністрування в розвинутих демократіях НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 12

Розвиток інтелектуального капіталу нового публічного менеджменту Стратегічне управління інтелектуальним капіталом в умовах модернізації нового публічного менеджменту Інтелектуальний капітал: теорія та її практичне впровадження Процес управління людським капіталом Планування та розвиток інтелектуального капіталу для потреб публічного адміністрування в умовах використання мережевих структур НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 13

Інструменти забезпечення якості нового публічного менеджменту Стандарти «доброго врядування» Системи якості публічного адміністрування Індикатори результативності нового публічного менеджменту Запровадження якісного нового публічного менеджменту в Україні Європейські принципи якісного публічного адміністрування, форми та методи їх впровадження НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 14

Технології нового публічного менеджменту в умовах викликів і невизначеностей Технології управління конфліктами, ризиками та кризами: світові та вітчизняні практики Поняття, функції та види управлінських конфліктів, причини їх виникнення Технологічна схема процесу управління в конфліктній ситуації Технології управління ризиками: світові та вітчизняні практики НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 15

Технології нового публічного менеджменту в умовах викликів і невизначеностей Стратегії в антикризовому управлінні: розробка та реалізація Технології антикорупційного менеджменту в публічній сфері Міжнародний досвід ефективної боротьби з проявами корупції Технології громадського контролю в публічній сфері НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 16

Розробка стратегій нового публічного менеджменту Практикум – міждисциплінарний тренінг Практичне застосування технологій, методів розробки, впровадження та оцінювання документів Концепції (стратегії) розвитку публічної сфери, державні цільові програми, комплексні плани їх реалізації Оцінювання результатів її впровадження НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Слайд 17

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Здатність застосовувати знання щодо технологій запровадження змін в новому публічному менеджменті

Слайд 18

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Здатність до визначення, формулювання та розв’язання складних задач і проблем публічної сфери шляхом застосування та вироблення сучасних технологій нового публічного менеджменту

Слайд 19

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Здатність виконання функцій та процедур, у тому числі автономно та з дотриманням етичних норм, щодо застосування та вироблення сучасних технологій нового публічного менеджменту

Слайд 20

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Здатність до використання інформаційних і комунікативних технологій, формування рішень і позицій органу публічного адміністрування, власних висновків і рішень, їх роз’яснень, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують

Слайд 21

Ефективні управлінські рішення приймаються на підставі достовірної інформації

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика