X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Алгоритми

Завантажити презентацію

Алгоритми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Алгоритми

Слайд 2

Алгоритм - це послідовність точно визначених дій, що однозначно призводять до вирішення поставленого завдання. Процес алгоритмізації передує процесу програмування. Алгоритми мають такі властивості: - дискретність - тобто розчленованість алгоритму на зручні, зрозумілі, доступні частини; - масовість (типовість) - можливість використання для інших задач того ж класу; - результативність - отримання результату завжди; - детермінованість - визначеність, однозначність результату при заданих похідних даних;

Слайд 3

Блок-схеми Для складення алгоритмів використовують блок-схеми. На блок-схемі кожен крок алгоритму позначається спеціальною геометричною фігурою, а всередині її записуються прості операції. Напрямок виконання алгоритму позначається стрілками. Існують декілька типів алгоритмів: 1. Лінійний алгоритм. Алгоритм зветься лінійним, якщо він має N кроків і кожен крок виконується послідовно один за одним від початку до кінця. 2. Розгалужений алгоритм. Алгоритм зветься розгалуженим, якщо послідовність виконання кроків алгоритму змінюється в залежності від деяких умов. 3. Циклічний алгоритм. Алгоритм зветься циклічним, якщо певна послідовність кроків виконується декілька разів у залежності від заданої величини. Ця величина зветься параметром циклу. У будь-якому циклічному алгоритмі повинен бути параметр. Цикл закінчується, коли параметр приймає задане значення.

Слайд 4

Блок-схема і правила зображення блок-схем. Блок-схема - це фізичне представлення задачі для її аналізу або розв`язування за допомогою спеціальних символів, які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо. Способи опису алгоритму: - формульний - словесний - графічний - табличний - алгоритмічний За допомогою алгоритму кожний конкретний результат отримується за скінченну кількість кроків із скінченної множини даних. Якщо для певних початкових даних процес виконання алгоритму завершується із отриманням результату, кажуть, що до таких даних алгоритм застосовний. Проте в деяких ситуаціях процес виконання алгоритму для певних початкових даних продовжується необмежено. Кажуть, що до таких початкових даних алгоритм незастосовний.

Слайд 5

створити/запрограмувати. Від добре спроектованого алгоритму залежить скільки часу у вас займе відлагодження програми і пошук помилок. А також алгоритм показує структуру виконання програми або частини коду, що дуже важливо при модифікації програми. Графічне зображення базових  алгоритмічних структур. При вивченні програмування необхідно мати чітку уяву, що таке алгоритм, як він працює і як його

Слайд 6

Приклади

Слайд 7

Просте слідування Слідування означає, що дії повинні виконуватись послідовно одна за одною. Лінійний алгоритм – алгоритм, в якому всі вказівки виконуються одна за одною і не містить розгалужень та повторень. Приклад Алгоритм знаходження суми S трьох чисел a,b,c.

Слайд 8

Розгалуження Умова - це будь-яке твердження, яке або виконується або не виконується, тобто можна дістати одну з двох відповідей: «так» або «ні». Блок-схемою це можна зобразити так: Якщо умова виконується, то виконується серія команд 1 (гілка так), якщо умова не виконується, то виконується команд 2 (гілка ні). Після виконання серії команд виконавець переходить до наступної команди після команди розгалуження.

Слайд 9

Повторення Цикл – це форма організації дій, за якою одна і та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова. Серія команд, що виконується декілька разів без змін при кожному проході циклу, називається тілом циклу. Є два типи повторень: з передумовою та післяумовою. У першому випадку спочатку перевіряється умова і, якщо вона істинна, то вказана дія виконується черговий раз, якщо ж ні – то виконання дії припиняється. У випадку повторення з післяумовою спочатку виконується серія команд, а після цього перевіряється умова і визначається, чи є потреба виконувати її знову.

Слайд 10

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика