X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
111111111

Завантажити презентацію

111111111

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Історичні дослідження соціальної структури в Україні у XX – на початку XXI ст.: інституційний та історіографічний виміри Оксана Юркова Інститут історії України НАНУ Київ, 19 квітня 2016 р. Всеукраїнська наукова конференція Соціальні класи в Україні: напрями теоретичних та емпіричних досліджень

Слайд 2

УАН – ВУАН – АН УРСР – НАН України 1918, ХІІ – 1919, ХІ Постійна комісія для виучування соціального питання при Соціально-економічному відділі УАН акад. М.Туган-Барановський, акад. Б.Кістяківський 1924, ІІІ – 1930, ІХ Науково-дослідна кафедра історії України при ВУАН акад. М.Грушевський 1924 [пропонував] секція соціальної і політичної історії України 1924 [затвердили] секція соціально-економічної історії України 1928 [переформатування] секція історії соціальної і політичної соціально-економічна історія України (17 – поч. 20 ст.), у т.ч.: історія козацтва (17 – 18 ст.) історія сільського господарства та селянства (17 – поч. 20 ст.) історія міського населення (16 – 20 ст.) 1929, IV – 1933, IІІ Комісія з вивчення соціально-економічної історії України XVIII-XIX ст. у зв’язку з історією революційної боротьби акад. Д.Багалій історія промисловості та робітничого класу в Україні 18 – 19 ст. колоніальна політика Польщі та Росії в Україні за часів феодалізму буржуазія в Україні за доби імперіалізму (поч. 20 ст.)

Слайд 3

1934, ІІ – 1934, ХІ Історично-археографічний інститут ВУАН історія класової боротьби за часів феодалізму, капіталізму і за диктатури пролетаріату дослідження колгоспного руху вивчення історії міст історія промисловості та промислових підприємств, публікація матеріалів з історії фабрик і заводів Напрямки перспективних досліджень: Історія покріпачення селянства і революційна боротьба селянства на Україні Литовський статут Селянська революційна війна на Україні в середині 17 століття Селянський революційний рух на Україні напередодні реформи 19 ст. Києво-Печерська Лавра 18 – 19 ст. Історія промисловості та робітничого класу на Україні 18 – 20 ст. Бахмутські і Торські соляні заводи Луганський завод (1798 – 1861 рр.) Смілянські цукроварні (1838 – 1861 рр.) Робітничий рух на Україні в другій половині 19 ст. Кріпацька мануфактура на Україні в першій половині 19 ст. Київський пролетаріат в боротьбі за соціалістичний Київ

Слайд 4

1936, VI – т/ч Інститут історії України 1936 сектор історії України доби феодалізму сектор історії України доби капіталізму сектор історії України радянського періоду 1944 відділ історії України періоду феодалізму відділ історії України періоду капіталізму відділ історії України радянського періоду відділ археографії 1950 відділ історії феодалізму відділ історії капіталізму відділ історії радянського суспільства відділ військово-історичний відділ історії країн народної демократії відділ історіографії й фондів відділ всесвітньої історії і міжнародних відносин відділ археографії відділ історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни відділ соціалістичного і комуністичного будівництва

Слайд 5

1963 відділ досоціалістичних формацій відділ історії соціалістичного і комуністичного будівництва відділ історії Жовтневої революції і громадянської війни відділ нової і новітньої історії зарубіжних країн відділ історіографії і джерелознавства відділ історії міст і сіл УРСР сектор історії техніки та природознавства (відділи історії техніки та історії природознавства) відділ історії комуністичного будівництва відділ історії соціалістичного будівництва відділ історії зарубіжних соціалістичних країн відділ нової і новітньої історії 1966 відділ історії феодалізму відділ історії капіталізму 1968 відділ зарубіжної історіографії 1969 відділ історії Великої Вітчизняної війни 1972 відділ історії дружби народів СРСР

Слайд 6

сектор історії України дожовтневого періоду відділ історії феодалізму відділ історії капіталізму відділ джерелознавства і допоміжних історичних сектор історії соціалістичного будівництва відділ історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни відділ історії соціалістичного будівництва відділ історії Великої Вітчизняної війни сектор проблем розвинутого соціалістичного суспільства відділ історії комуністичного будівництва відділ історії дружби народів СРСР відділ зарубіжної історіографії сектор історії країн соціалістичної співдружності відділ історії і міжнародних відносин соціалістичних країн Ужгородський відділ Чернівецький відділ сектор нової й новітньої історії зарубіжних країн відділ нової й новітньої історії країн Європи і Америки відділ історії країн зарубіжного Сходу сектор історії науки і техніки відділ історії природознавства відділ історії техніки Інститут соціальних і економіч-них проблем зарубіжних країн АН УРСР (1978)

Слайд 7

2 відділення, 14 відділів та 7 секторів: відділ історії феодалізму відділ історії капіталізму відділ історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни сектор історії Великої Жовтневої соціалістичної революції сектор історії громадянської війни відділ історії соціалістичного будівництва відділ історії Великої Вітчизняної війни відділ історії розвинутого соціалізму сектор історії культури відділ історії дружби народів СРСР відділ джерелознавства та допоміжних історичних дисциплін сектор історичної географії та картографії сектор історії Київської Русі відділ зарубіжної історіографії та проблем ідеологічної боротьби сектор проблем ідеологічної боротьби відділ історії соціалістичних країн і міжнародних зв’язків України сектор історичних зв’язків України з зарубіжними країнами відділення історико-краєзнавчих досліджень відділ наукового забезпечення томів Зводу пам’яток історії та культури відділ історичного краєзнавства відділення історії природознавства і техніки (до 1986) відділ історії природознавства відділ історії техніки

Слайд 8

1950-1960-і рр.: історія робітничого класу та селянства у міжвоєнний період історія селянства та селянських рухів, українського козацтва, соціально-економічного розвитку різних районів України у середньовіччі історія дореформеного та пореформеного села, робітничого класу 19 – поч. 20 ст. «кадри інтелігенції» (з 1960-х) Історія робітничого класу Української РСР: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1967. Історія селянства Української РСР: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1967. Т.1: Від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. Т.2.: Від великого Жовтня до наших днів. 1970-1980-і рр.: історія визвольної війни середини 17 ст. історія суспільно-політичних рухів 19 ст. історія класової боротьби в місті та на селі у другій половині 19 – на поч. 20 ст. історія індустріалізації та колективізації увага повоєнному зростанню кадрів інтелігенції та науково-технічному прогресу перші ґендерні дослідження (про «жінок-трудівниць») Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1973-1974. Очерки развития социально-классовой структуры УССР, 1917 – 1937. – К.: Наук. думка, 1987.

Слайд 9

2016 відділ історії України середніх віків та раннього нового часу       сектор досліджень історії київської русі       сектор соціальної історії відділ історії України ХІХ - початку ХХ ст. відділ історії української революції (1917-1921 рр.) відділ історії України 20-30-х рр. ХХ ст. відділ історії України періоду Другої світової війни відділ історії України другої половини ХХ століття       центр досліджень історико-культурної спадщини України відділ новітньої історії та політики       центр культурологічних студій відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України відділ української історіографії відділ спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів       сектор генеалогічних та геральдичних досліджень       сектор історико-енциклопедичних досліджень відділ історичної регіоналістики       сектор дослідження цивілізацій Причорномор’я науковий архів редакція «Українського історичного журналу»

Слайд 10

Чехович В.А. ,  Касьянов Г.В., ТкачоваЛ.І.  Держава і українська інтелігенція (деякі проблеми взаємовідносин у 20-х – на початку 30-х рр.). – К., 1990. Українська народність: Нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма. – К.: Наук. думка, 1990. Сучасне українське село: Проблеми, пошуки (1985-1990): 3б. наук.-попул. ст. – К., 1991. Хроника рабочего движения на Украине (1861–1899). – К.: Наук. думка, 1991. Даниленко В.М., Касьянов Г.В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-і роки). – К.: Наук. думка, 1991. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.): Историко-социологический очерк. – К.: Наук. думка, 1991. Гриценко А.П. Українські робітники на шляху творення національної держави: 1-й Всеукраїнський робітничий з’їзд, 11-14 (24-27) липня 1917 р. – К., 1992. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: Соціальний портрет та історична доля. – К.: Глобус, Вік; Едмонтон: Канад. ін-т Укр. Студій Альберт. ун-ту, 1992. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть: Соціально-політичний портрет. – К.: Либідь, 1993. Реєнт О.П. Робітництво України і Центральна Рада. – К., 1993. Нариси історії української інтелігенції (перша половина XX ст.): У 3 кн. / Відп. ред. Ю.О. Курносов; Авт.: С.І. Білокінь, О.Д. Бойко, Г.С. Брега та ін. – К., 1994. Гуржій О.І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII – XVIII ст.). – К., 1994.

Слайд 11

Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. — К.: Наук. думка, 2006.   Історія державної служби в Україні : у 5 т., 6 кн. / відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін. – К. : Ніка-Центр, 2009. Серія «З історії повсякденного життя в Україні» Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.): Колективна монографія: У 2 кн. / Відп. ред. С. Кульчицький. – К., 2010. Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя: Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький — К., 2012. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): Колективна монографія / Відп. ред. В. М. Даниленко: У 2 кн. – К., 2010. Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. — К., 2015. Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928). Колективна монографія: У 2 т. / Відп. ред. С. Кульчицький. — К., 2015.  

Слайд 12

www.history.org.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика