X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Електромагнітне поле"

Завантажити презентацію

"Електромагнітне поле"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електромагнітне поле Підготувала учениця 11-А класу Шпак Анна ProPowerPoint.Ru

Слайд 2

Електромагнітне поле — це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом. ProPowerPoint.Ru

Слайд 3

Розповсюдження в просторі Електромагнітне поле створене зарядамирозповсюджується в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Таким чином взаємодія заряджених тіл не є миттєвою. ProPowerPoint.Ru

Слайд 4

Зміна положення одного заряду викликає зміну сили, з якою він діє на інший заряд, лише через проміжок часу, потрібний для того, щоб електромагнітна хвиля подолала віддаль між зарядами. Електромагнітні хвилі розповсюджуються зі швидкістю світла. ProPowerPoint.Ru

Слайд 5

Носіями електромагнітного поля є фотони елементарні частки із нульовою масою спокою. Електромагнітні хвилі випромінюються й поглинаються квантами із енергією . ProPowerPoint.Ru

Слайд 6

Джерела електромагнітного поля Електромагнітне поле створюється зарядами. Непорушні заряди створюють електричне поле, рухомі заряди — електричне й магнітне поле. Необхідно зауважити, що магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами ProPowerPoint.Ru

Слайд 7

Магні тне по ле — складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками. ProPowerPoint.Ru

Слайд 8

На малюнку зображено провідник, навколо якого існує магнітне поле ProPowerPoint.Ru

Слайд 9

Магнітне поле спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди. Нерухомі електричні заряди з магнітним полем не взаємодіють, але елементарні частинки з ненульовим спіном, які мають власний магнітний момент, є джерелом магнітного поля і магнітне поле спричиняє на них силову дію, навіть якщо вони перебувають у стані спокою. ProPowerPoint.Ru

Слайд 10

Магнітні силові лінії, утворені залізною стружкою на папері, до якого піднесений магніт ProPowerPoint.Ru

Слайд 11

Магнітоелектрична індукція Явище магнітоелектричної індукції — це поява магнітного поля при зміні електричного поля. Фундаментальним висновком з теорії Максвєлла є передбачення, що мають існувати електромагнітні хвилі, швидкість поширення яких дорівнює швидкості світла. ProPowerPoint.Ru

Слайд 12

Теорія Максвєлла дає змогу пояснити взаємозв'язок електричних і магнітних полів на основі теорії відносності. 1. Якщо в якійсь системі відліку знаходиться електрично заряджене тіло і його швидкість дорівнює нулю, то в цій системі можна виявити лише електричне поле ProPowerPoint.Ru

Слайд 13

2. Якщо заряджене тіло в деякій системі рухається рівномірно, то в цій системі, крім електричного, спостерігається ще й магнітне поле ProPowerPoint.Ru

Слайд 14

3. Якщо заряджене тіло рухається з прискоренням, то швидкість зміни напруженості електричного поля не буде сталою. Внаслідок цього магнітна індукція поля також змінюватиметься. ProPowerPoint.Ru

Слайд 15

Розробляючи теорію електромагнітного поля, Д. К. Максвелл установив, що в разі зміни електричного поля обов'язково спостерігатиметься магнітне поле. ProPowerPoint.Ru

Слайд 16

Якщо в електричне поле між двома паралельними пластинками, приєднаними до генератора змінної напруги, внести тороїдальну котушку , то вимірювальний прилад, приєднаний до неї, виявить змінну ЕРС, частота якої відповідатиме частоті зміни електричного поля. ProPowerPoint.Ru

Слайд 17

В 1887 німецький фізик Г. Герц поставив експеримент, повністю підтвердив теоретичні висновки Максвелла.Основною частиною експериментальної установки Г. Р. Герца був випромінювач у вигляді двох металевих стрижнів , з'єднаних із джерелом високої напруги. ProPowerPoint.Ru

Слайд 18

Дія електромагнітного поля на заряджені тіла описується в класичному наближенні допомогою сили Лоренца. Си ла Ло ренца — сила, що діє на електричний заряд, який перебуває у електромагнітному ProPowerPoint.Ru

Слайд 19

Електричне поле діє на заряд із силою, направленою вздовж силових ліній поля. Магнітне поле діє лише на рухомі заряди. Сила дії магнітного поля перпендикулярна до силових ліній поля й до швидкості руху заряду. ProPowerPoint.Ru

Слайд 20

У 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом ProPowerPoint.Ru

Слайд 21

Взаємодія людини і електромагнітних випромінювань. Багатьма вченими доведений негативний вплив електромагнітного випромінювання на організм людини і тварин ProPowerPoint.Ru

Слайд 22

Проведені українськими вченими-гігієністами дослідження з вивчення захворюваності населення, що мешкає в районі дії електромагнітного поля свідчить про статистично достовірне збільшення рівня загальної захворюваності населення за рахунок збільшення числа хвороб органів дихання, системи кровообігу (гіпертонічна хвороба), нервової системи та органів чуття ProPowerPoint.Ru

Слайд 23

Дякуємо за увагу!!! ProPowerPoint.Ru

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика