X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів"

Завантажити презентацію

"Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Явища електролітичної дисоціації і електролізу Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

Слайд 2

Електролітична дисоціація Із курсу хімії нам вже відоме таке явище як електролітична дисоціація. Це розпад електролітів (речовин, розплавів або розчинів, які проводять струм) на йони при розчиненні у полярному розчиннику.

Слайд 3

Внаслідок взаємодії молекул розчинюваної речовини і розчинника послаблюється взаємодія між йонами розчинюваної речовини і молекула може розпастися на йони.

Слайд 4

В електроліті з'являються вільні носії зарядів і він починає проводити струм. Оскільки заряд у водних розчинах чи розплавах електролітів переноситься йонами, то таку провідність називають йонною. За йонної провідності проходження струму пов'язано із перенесенням речовини. Процес, що відбувається далі називається електролізом.

Слайд 5

Електроліз На електродах відбувається виділення речовин, які входять до складу електроліту. Цей процес і називають електролізом. На аноді негативно заряджені частинки віддають свої зайві електрони (окиснювальна реакція), а на катоді позитивні йони отримують електрони (реакція відновлення). У розчині може відбуватися процес об’єднання йонів у нейтральні молекули, такий процес називається рекомбінацією.

Слайд 6

Елекроліз водного розчину хлориду Отже, на прикладі CuCl2 ми бачимо, що аніони хлору переміщуються до анода, а катіони купруму рухаються до катода.

Слайд 7

Після досліджень електролізу У.Нікольсона і А.Карлейла у 1833 році Майклом Фарадеєм був установлен закон, який дістав назву перший закон електролізу або закон Фарадея. Він звучить так: маса речовини m, що виділяється на аноді або катоді під час проходження електричного струму в електролітах, прямо пропорційна заряду q, який при цьому переноситься йонами через електроліт: m=kq. Майкл Фарадей

Слайд 8

m-маса(Кг); q-заряд(Кл); k- електрохімічний еквівалент Електрохімічний еквівалент показує, яка маса даної речовини в кілограмах виділяється на електроді при перенесенні заряду в один кулон. Враховуючи те, що при постійному струмі q=I△t, то закон Фарадея можна записати у вигляді m=kI△t. m k q

Слайд 9

Другий закон електролізу Другий закон Фарадея визначає величину електрохімічного еквівалента k. Електрохімічний еквівалент речовини прямо пропорційний молярній масі речовини M і обернено пропорційний її валентності n: Величина F називаеться числом (сталою) Фарадея: F=96 500 Кл/моль

Слайд 10

Явище електролізу має широке застосування в електрометалургії (добування чистих металів); рафінуванні (очищенні) металів; у гальваностегії (нанесення металевих покриттів для запобігання корозії металів); у гальванопластиці (виготовлення копій з матриць) тощо. Будову хімічних джерел струму (гальванічних елементів та акумуляторів) також засновано на процесах взаємодії металів з електролітами.

Слайд 11

Дякуємо вам за перегляд презентації на тему: «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів».

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика