X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
елекричне поле

Завантажити презентацію

елекричне поле

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

основи термодинаміки Термодинаміка — теорія теплових процесів, у яких не враховується молекулярна будова, а теплові явища описуються макроскопічними параметрами і реєструються приладами.

Слайд 2

Внутрішня енергія тіла — сума кінетичної енергії теплового (хаотичного) руху молекул тіла та потенціальної енергії їх взаємодії. . Практика і наукові дослідження переконують, що зміна внутрішньої енергії може відбуватись в результаті виконання роботи або внаслідок теплопередачі

Слайд 3

Внутрішня енергія ідеального газу Оскільки потенціальна енергія взаємодії молекул (відповідно до моделі) дорівнює нулю, то внутрішня енергія ідеального газу дорівнює сумі кінетичних енергій молекул Зміна внутрішньої енергії

Слайд 4

Зміна внутрішньої енергії при теплопередачі Способи теплопередачі: Теплопровідність — обмін енергією між частинами тіла або тілами, що перебувають у безпосередньому контакті. Конвекція — перенесення енергії потоками рідин або газів. Випромінювання — перенесення енергії електромагнітними хвилями

Слайд 5

Енергію, яку передано тілу (чи відібрано від нього) внаслідок теплопередачі, називають кількістю теплоти Q. ∆U = Q . Формули для розрахунку кількості теплоти при: нагріванні і охолодженні тіл: Q = cm(t2 –t1) Q = ст(Т2 –T1) . плавленні і твердненні речовин: Q = ±λ т. пароутворенні і конденсації: Q= ±Lт. згорянні речовини: Q = qm.

Слайд 6

Зміна внутрішньої енергії при виконанні роботи Механічна робота (подолання тертя, деформація дроблення тіл тощо): ∆ U = А , А = Fscosa . Механічна робота Робота в термодинаміці

Слайд 7

2. Робота в термодинаміці: 1) при ізобарному розширенні газу Аг= Fгscosa, Fг=pS, S = ∆L = L2-L1. Отже, Аг= pS∆L = р∆V = Р(V1-V2) 2) при ізохорному процесі: А=0. 3) довільний процес розширення газу можна зобразити як сукупність послідовних ізобарних та ізохорних процесів. А г= Sкрив.трап. Робота чисельно рівна площі під графіком.

Слайд 8

Перший закон термодинаміки За законом збереження енергії ∆ U = Q + А або Q = ∆U+A’ , бо А'= -А. Зміна внутрішньої енергії ∆ U системи дорівнює сумі роботи А, виконаної над системою зовнішніми силами, і наданої їй кількості теплоти Q. ∆ U = Q + А Кількість теплоти Q, що надана системі, йде на збільшення її внутрішньої енергії ∆ U і виконання системою роботи А' проти зовнішніх сил. Q = ∆U+A’

Слайд 9

Застосування І закону термодинаміки до різних процесів № п/п Процес зміни стану газу Одержана кількість теплоти Здійснювана газом робота Зміна внутрішньої енергії Форма запису І закону Формулювання І закону термодинаміки 1 Ізохорний V=const Q>0 A'= 0 ∆U>0 Q=∆U Передана газукількістьтеплотиперетворюєтьсяу йоговнутрішнюенергію. 2 Ізотермічнерозширення Т=const Q>о А'>0 Q=А' Передана газукількістьтеплотивитрачаєтьсяна виконання роботи. ∆U=0 3 Ізобарнерозширення р=const Q>0 A'>0 ∆U>0 Q=∆U+А' Передана газукількістьтеплоти йде на зміну внутрішньої енергії і виконання роботи. 4 Адіабатне розширення Q=const Q=0 А'>0 ∆U

Слайд 10

Адіабатний процес — це процес без теплообміну із зовнішнім середовищем (система або теплоізольована, або процес дуже швидкий). Приклади: стиск повітря в дизельному двигуні, розширення пари шампанського вина при вильоті корка, розширення нагрітого повітря при підніманні у верхні шари атмосфери.

Слайд 11

Другий закон термодинаміки. Необоротність теплових процесів Повний перехід кількості теплоти, яку дістає система, в механічну роботу неможливий. Численні досліди показують, що частина енергії розсіюється, тобто частина кількості теплоти передається від більш нагрітого тіла (нагрівника) до менш нагрітого. Отже, неможливий процес, єдиним результатом якого було б перетворення всієї теплоти, одержаної від нагрівника, в еквівалентну їй роботу. (Формулювання IIзакону термодинаміки за М. Планком). Неможливо побудувати такий двигун, робоче тіло якого, здійснюючи періодичний процес, виконувало б роботу за рахунок охолодження певного джерела теплоти (наприклад, води в океані, земної кори тощо). Теплові процеси необоротні. Теплота не може переходити сама по собі від тіла менш нагрітого до тіла більш нагрітого. (Формулювання II закону термодинаміки за К. Клаузіусом).

Слайд 12

тепловий двигун. Тепловий двигун, його складові частини, принцип дії тепловий двигун — це машина, що перетворює внутрішню (теплову) енергію палива у механічну. Енергія, що виділяється у нагрівнику (за рахунок хімічної реакції, ядерного розпаду тощо), передається робочому тілу, (газу), яке, розширюючись, виконує механічну роботу. Для того, щоб двигун працював циклічно, газ стискається, віддаючи теплоту холодильнику (навколишньому середовищу). Процеси, в результаті яких газ повертається у вихідний стан, називаються круговими або циклічними.

Слайд 13

Висновки: ККД визначається лише Т1і Т2 і не залежить від роду робочої речовини. Способи підвищення ККД: а) збільшити Т1 зменшити Т2 б) збільшити тиск робочого тіла. в) добитись повнішого згоряння палива; г) зменшити тертя. 3. ККД < 1. Якщо Т1 = Т2 — двигун не працює.

Слайд 14

Двигун внутрішнього згоряння — теплова машина, в якій робоче тіло нагрівається внаслідок виділення теплоти під час хімічної реакції всередині замкненого об'єму (всередині двигуна), а робочим тілом с суміш повітря з продуктами згоряння. 1 2 — впуск 2 3 — стиск З 4 5— робочий хід 6 7 — випуск

Слайд 15

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика