X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
В.А. Кондратюк

Завантажити презентацію

В.А. Кондратюк

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Біосфера та її еволюція. Економіка та екологія Лектор – проф. В.А.Кондратюк

Слайд 2

План лекції 1. Структура біосфери, її складові частини. 2. Основні етапи еволюції біосфери 3. Екологія та економіка природокористування 4. Еколого – економічні особливості в фармацевтичній промисловості.

Слайд 3

Біосфера – (bios – життя і spharia - куля) - простір активного життя Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами.

Слайд 4

Основні етапи еволюції біосфери

Слайд 5

Функції атмосфери Захист живих організмів від космічних променів, метеоритів; Регуляція сезонних і добових коливань температури; Носій тепла і вологи; Депо газів (фотосинтез, дихання); Зумовлює низку складних екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід тощо);

Слайд 6

Сучасні негативні тенденції і зміни у атмосфері Парниковий ефект ( СО2, метан, оксиди азоту, фреони); Руйнування озонового шару (фреони); Смоги; Кислотні дощі

Слайд 7

Функції гідросфери Головна складова частина організмів; Обмін речовин, тепла; Кліматоутворюючий фактор; Природний ресурс;

Слайд 8

Сучасні негативні тенденції і зміни гідросфери Фізичне забруднення Хімічне забруднення Біологічне забруднення Теплове забруднення

Слайд 9

Функції літосфери На поверхні живе більшість рослин, тварин і людина. Забезпечення умов життя для рослин – основного продукту харчування для тварин і людини Комора корисних копалин, енергетичної сировини.

Слайд 10

Негативні тенденції для ґрунтів Зменшення родючості, деградація Ерозія вітрова, водна Засолення Спустелювання Порушення земель Засмічування, забруднення

Слайд 11

Поняття “Екологія і Економіка” Під екологією ми розуміємо загальну науку про взаємини організму і навколишнього світу, до якого ми зараховуємо всі умови його існування в широкому розумінні. Вони частково органічної, частково неорганічної природи, але як ті, так і інші змушують до себе пристосовуватись. (Ернст Геккель). Економіка — народне господарство країни або його галузь. Терміном "економіка" визначають науки, які вивчають специфіку виробничих процесів у певній галузі або сфері суспільного виробництва. Наприклад, "економіка промисловості”, "економіка підприємництва", "економіка праці" тощо.

Слайд 12

Природні ресурси Одиничні Окремі родовища корисних копалин Лісові масиви Сільськогосподарські угіддя Регіональні Система озер Родовищні басейни Загальні Атмосфера Гідросфера Морські течії Сонячна радіація

Слайд 13

Природні ресурси є: 1. Вичерпні (корисні копалини); 2. Умовно – вичерпні (сільськогосподарські угіддя); 3. Невичерпні (сонячна радіація, енергія вітру, припливів і відпливів, загальні запаси води);

Слайд 14

Головні складові елементи економічного механізму природокористування в Україні 1. Плата за спеціальне використання природних ресурсів. 2. Плата за забруднення довкілля. 3. Система фінансування і кредитування природоохоронних заходів (бюджети, фонди, інвестиції) 4.Екологізація податкової і цінової систем 5. Розвиток екоіндустрії, матеріальне стимулювання, екологічний аудит.

Слайд 15

Резерви для підвищення економічної ефективності і зниження негативного впливу у фармацевтичній промисловості Збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів; Скорочення тривалості виробничого циклу на технологічних стадіях Інтенсифікація та оптимізація виробничих процесів Комплексна механізація та та автоматизація Зниження енергетичних затрат

Слайд 16

«Природа никогда не заблуждается. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством» М.Пришвин

Слайд 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біографія