X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виндовс

Завантажити презентацію

Виндовс

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кросворд з теми “Графічний редактор”

Слайд 2

Кросворд 5. 2. 4. 1. 3. 6. 8. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1.Візуальнезображеннябудь-якихреальнихабоуявнихоб’єктів.

Слайд 3

2.Пристрій комп’ютера, який використовують для відображення графіки. 5. 2. 4. 1.г р а 3.ф і к а 6. 8. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 4

3. Колір робочої області, що застосовується для заливання об’єктів із замкненими межами. 5. 2.п 4. 1.г р а 3.ф і к а 6. 8. и 7. н т 9. е 10. р 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 5

4. Інструмент для створення графічних об’єктів, що фарбує замкнені області робочого поля основним або фоновим кольором. 5. 2.п 4. 1.г р а 3.ф і к а 6. 8. и о 7. н н т 9. е 10. р 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 6

5. Засіб для рисування "розпиленням фарби". 5. 2.п 4.з 1.г р а 3.ф і к а 6. 8. и о 7.л н н и т в 9. е к 10. р а 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 7

6. Режим редактора Paint, в якому можна переглядати фрагменти в натуральну величину. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6. п 8. и о 7.л и н н и л т в ю 9. е к 10.в р а а ч 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 8

7. Інструмент для створення графічних об’єктів, що стирає зображення, замінюючи його кольором фону. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8. и о 7.л с и н н и к л т в і ю 9. е к з 10.в р а а ч 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 9

8. Готовий набір кольорів. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8. и о 7.л а с т и к н н и к л т в і ю 9. е к з 10.в р а а ч 11. 12. 13. 14. 15.

Слайд 10

9. Мінімальна ділянка зображення. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9. і е к з 10.в т р а а р ч 11. а 12. 13. 14. 15.

Слайд 11

10. Область, як правило,прямокутної форми, що з’являється після запуску програми. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в т р а а р ч 11. а 12. 13. 14. 15.

Слайд 12

11. Зображення, яке створене у графічному редакторі. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в і к н о т р а а р ч 11. а 12. 13. 14. 15.

Слайд 13

12. Інструмент для рисування довільних ліній. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в і к н о т р а а р ч 11.м а л ю н 12.о к 13. 14. 15.

Слайд 14

13. Вибір кольору, що дозволяє вибрати колір не з палітри, а безпосередньо з малюнка. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в і к н о т р а а р ч 11.м а л ю н 12.о к л 13. 14. і в 15. е ц ь

Слайд 15

14. Інструмент для креслення прямих ліній. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в і к н о т р а а р ч 11.м а л ю н 12.о к л 13.п 14. і і в 15.п е е ц т ь к а

Слайд 16

15. Інструмент для рисування широких ліній. 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в і к н о т р а а р ч 11.м а л ю н 12.о к л 13.п 14.л і н і я і в 15.п е е ц т ь к а

Слайд 17

М О Л О Д Ц І ! 5.р о 2.п 4.з з 1.г р а 3.ф і к а 6.е п 8.п и о 7.л а с т и к а н н и к л л т в і ю 9.п і к с е л ь к з 10.в і к н о т р а а р ч 11.м а л ю н 12.о к л 13.п 14.л і н і я і в 15.п е н з е л ь е ц т ь к а

Слайд 18

Кросворд Запитання: 5. 2. 4. 1. 3. 6. 8. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1.Візуальнезображеннябудь-якихреальнихабоуявнихоб’єктів 2. Длявідображенняграфікивикористовують… 3.Колірробочоїобласті,щозастосовуєтьсядлязаливанняоб’єктівіззамкненимимежами. 4.Інструментдлястворенняграфічнихоб’єктів,щофарбуєзамкненіобластіробочогополяосновнимабофоновимкольором 5.Засібдлярисування"розпиленнямфарби". 6. Режим редактораPaint, вякомуможнапереглядатифрагментивнатуральнувеличину 7.Інструментдлястворенняграфічнихоб’єктів,щостираєзображення,замінюючийогокольоромфону. 8.Готовийнабіркольорів. 9.Мінімальнаділянказображення. 10. Область, якправило,прямокутноїформи,щоз’являєтьсяпіслязапускупрограми. 11.Зображення, якестворенеуграфічномуредакторі. 12.Інструментдлярисуваннядовільнихліній. 13.Вибіркольору,щодозволяєвибратиколірнезпалітри, абезпосередньозмалюнка. 14.Інструментдлякресленняпрямихліній. 15.Інструментдлярисуванняширокихліній.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика