X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ррварапрап

Завантажити презентацію

ррварапрап

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Базові поняття дисципліни «Медична інформатика»

Слайд 2

План Основні поняття медичної інформатики. Інформаційні процеси. Передача повідомлень та їх властивості.

Слайд 3

Дані – результат спостереження навколишнього світу за допомогою органів чуття або приладів. Інформація – важливі факти, отримані з даних, або власне інтерпретовані дані. Знання – відомості, що пройшли перевірку, узагальнені у вигляді законів, теорій. Знання підтверджуються дослідженнями або практикою. “Дані, інформація, знання” Артеріал.тиск вище норми Пацієнту потрібно призначити препарат N Артеріал.тиск: 150 / 90

Слайд 4

Поняття “Інформація” походить від латинського слова «informatio», що означає виклад, обізнаність, роз’яснення якого-небудь факту, події, явища. Поняття “інформація”

Слайд 5

1. Інформація – це зміст повідомлення, що отримує система (організм, машина) від зовнішнього світу. Норберт Вінер - засновник кібернетики 2. Інформація – це міра зменшення ентропії (невизначеності) – інформація є деяким засобом внесення визначеності, упорядкованості, організації. Леон Бріллюен - філософ Визначення поняття “інформація”

Слайд 6

Інформація – повідомлення Атрибутивний – інформація є об'єктивною властивістю усіх матеріальних об'єктів. Функціональний – інформація є умовою та результатом спрямованої активності. Відомості передають за допомогою повідомлень Повідомлення передають за допомогою послідовності сигналів Підходи до визначенні природи інформації: Під повідомленням розуміють вплив на нервову систему живого організму деякої сукупності сигналів, подразників, яка може бути подана різними способами залежно від систем, які її видають та сприймають. За допомогою чого передають дані (відомості)?

Слайд 7

Слайд 8

Неперервні - величини, які набувають будь-яких значень у певному інтервалі Дискретні - величини, які набувають цілих значень Медичні дані – це дані, які отримані при вимірюванні певних характеристик пацієнта якісні одиничні числові динамічні статичні динамічні картини наявність болю, колір шкірних покривів вага, артеріальний тиск, температура тіла, кількість лейкоцитів, ШОЕ електрограми – ЕКГ, ЕЕГ, ЕГГ; реограми РКГ, РЕГ, фонокардіограма рентгенограма поле біопотенціалів, електрокардіограма Форми медичних даних

Слайд 9

Інформаційний процес – цикл утворення інформації і збереження її у вигляді нових даних. Пошук (збирання) - накопичення даних з метою забезпечення їх повноти для прийняття рішень. Опрацювання - операції, що виконуються з даними за точними правилами процедур. Транспортування - прийом та передача даних між віддаленими учасниками інформаційного процесу. Захист - комплекс заходів, направлених на запобігання втрати, модифікації або відтворення даних. До основних інформаційних процесів належать:

Слайд 10

Формалізація – зведення даних, одержаних з різних джерел, до однакової форми; Фільтрація – відкидання «зайвих» даних, які не потрібні для прийняття рішення; Сортування – впорядкування даних за певною ознакою; Групування – об’єднання даних за певною ознакою з метою їх більш зручного використання; Архівація – організація збереження даних в зручній та легкодоступній формі, як правило, в більш економному форматі; Перетворення – переведення даних з однієї форми до іншої. Опрацювання даних містить в собі багато операцій, наприклад:

Слайд 11

Загальна схема передачі повідомлень Канал передачі (зв’язку) – середовище, через яке здійснюється передавання сигналів від відправника до одержувача повідомлення Відправник передає сигнал s Сигнал проходить через канал передачі Відбувається накладання на сигнал s шуму n На вузлі маємо суміш m=s+n

Слайд 12

Поняття “шум” Якщо повідомлення не несе корисної інформації, тоді воно несе “шум” Інформація может перетворитися в “шум”, і навпаки, “шум” може перетворитися в інформацію Відправник S Одержувач R Канал передачі T

Слайд 13

Шум

Слайд 14

Канал зв'язку

Слайд 15

Приклад: Вислуховування серця S – серце s – звук, який генерується скороч.клапанів серця n – дихання пацієнта або шум у кімнаті R – стетоскоп та вуха Т – це повітря між серцем і перетворювачем Двоспрямована комунікація Приклад: Розмова між хворим і лікарем S – хворий s – розповідь n – зайві слова R – лікар Т – це канал між голосом і вухами Не має відправника Приклад: всі симптоми виявлені, але їх причина невідома Не має одержувача Приклад: Невиявлені всі симптоми хвороби Конфігурації S, R, T

Слайд 16

цінність, яка визначається актуальністю; об’єктивність або суб’єктивність; нематеріальність, але не може існувати без матеріального носія; неадитивність (від англ. to add – додавати), тобто окремі повідомлення неможливо алгебраїчно додавати, від цього може спотворитися зміст повідомлення; некомутативність, тобто окремі повідомлення неможливо переставляти місцями, від цього може спотворитися зміст повідомлення. Властивості повідомлень

Слайд 17

Інформація неадитивна Яка властивість порушена у наступних повідомленнях? Повідомлення 1. Чоловік, 35 років, скаржиться на швидко зростаючу слабкість, серцебиття, ”метелики” перед очима, запаморочення. Об’єктивно: шкіра бліда. В легенях везікулярне дихання. Повідомлення 2. Чоловік, 35 років, скаржиться на швидко зростаючу слабкість, серцебиття, ”метелики” перед очима, запаморочення. В анамнезі: пептична виразка шлунку. Об’єктивно: шкіра бліда. В легенях везікулярне дихання. Над верхівкою серця – систолічний шум, пульс –100 уд/хв., АТ-100/70 мм.рт.ст. Аналіз крові: ЕР- 3,2х1012/л,НВ-100 г/л,КП-0,95. А. цінність Б. нематеріальність В. некомутативність Г. неадитивність Приклад 1

Слайд 18

Інформація некомутативна Яка властивість порушена у наступних повідомленнях? Повідомлення 1. Відповідно до протоколу надання медичної допомоги повинні бути здійснені такі заходи: 1. Переконатися у відсутності небезпеки для Вас і Вашого пацієнта. 2. Здійснити первинний огляд 3. Здійснити вторинний огляд (життєві ознаки, анамнез). 4. Приєднати ЕКГ-монітор, визначити серцевий ритм. 5. Транспортувати постраждалого до найближчої чергової лікарні. Повідомлення 2. Відповідно до протоколу надання медичної допомоги повинні бути здійснені такі заходи: 4. Приєднати ЕКГ-монітор, визначити серцевий ритм. 3. Здійснити вторинний огляд (життєві ознаки, анамнез) 2. Здійснити первинний огляд 1. Переконатися у відсутності небезпеки для Вас і Вашого пацієнта. 5. Транспортувати постраждалого до найближчої чергової лікарні. Приклад 2

Слайд 19

. Носій – фізичне середовище, у якому зберігаються повідомлення. Носії повідомлень поділяють на: Довгоіснуючі - друковані або рукописні знаки, які сприймаються зором Недовгоіснуючі (Приклад: повідомлення, які передаються за допомогою телефону) Носії повідомлень

Слайд 20

Слайд 21

Матеріальною одиницею вимірювання технічної інформації є біт. Кожному повідомленню, що передається, ставиться у відповідність комбінація сигналів, яка називається кодом. Операція переводу повідомлення у послідовність різних сигналів є кодуванням повідомлення. Зворотній процес перетворення комбінації сигналів у повідомлення називається декодуванням В обчислювальній техніці використовується двійкова система числення – для подання інформації використовується дві цифри: 0 і 1. Ці цифри називаються двійковими або бітами

Слайд 22

В обчислювальній техніці найчастіше застосовують такі одиниці вимірювання даних, як:

Слайд 23

Переведення чисел 8 2 8 4 2 0 4 2 2 0 2 1 0 8 = 1000 7 2 6 3 2 1 2 1 1 7 = 111

Слайд 24

Переведення чисел 0*n=0 1*n=n n1=n n0=1 23=2*2*2 (1000)=1*23+0*22+0*21+0*20=1*8+0*4+0*2+0*1=8 (111)=1*22+1*21+1*20=1*4+1*2+1*1=4+2+1=7

Слайд 25

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика