X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підприємництвл

Завантажити презентацію

Підприємництвл

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дослідження операцій Виконав студент Групи ІН-301 Шатайло Максим

Слайд 2

Зміст Принципи застосування математики в економіці.  Предмет та історія виникнення дослідження операцій. Основні поняття дослідження операцій.

Слайд 3

1. Принципи застосування математики в економіці.

Слайд 4

Кёне Франсуа 1694-1774 Французький економіст. У ХХ столітті його “Економічна таблиця” стала основою для побудови й розвитку численних моделей суспільного відтворення. Так, міжгалузева модель “Витрати–випуск” В. Леонтьєва є подальшим логічним кроком у продовження економічної таблиці Ф. Кене.

Слайд 5

Розквіт застосування математичних методів у економіці ознаменувало ХХ століття. З їх використанням пов‘язані роботи практично всіх вчених, відзначених Нобелівською премією з економіки, наприклад, Д.Хікс, Р.Солоу, В.Леонтьєв, П.Самуельсон.

Слайд 6

- точно і компактно викладати положення економічної теорії; - виділяти і формально описувати найістотніші зв'язки економічних змінних і характеристик; - одержувати висновки про функціонування об'єкта; - отримувати нові знання про об'єкт; - передбачати майбутню поведінку об'єкта у разі зміни якихось його параметрів. Яку ж конкретно роль відіграють математичні методи в економіці? Використання їх дає можливість:

Слайд 7

Модель — це такий матеріальний або уявлюваний об'єкт (об'єкт-замінник), який у процесі дослідження заміщає об'єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про об'єкт-оригінал.

Слайд 8

Модель потрібна щоб - зрозуміти з чого складається конкретний об‘єкт; - навчитись керувати об‘єктом (процесом) і визначати найкращі способи управління при заданих умовах; - прогнозувати прямі і непрямі наслідки реалізації заданих форм впливу на об‘єкт. Процес побудови, вивчення і застосування моделей називають моделюванням.

Слайд 9

Моделювання Матеріальне Ідеальне Фізичне Аналогове Інтуітивне Знакове Математичне моделювання

Слайд 10

Математична модель економічного об‘єкта (системи) — це його спрощений образ, поданий у вигляді сукупності математичних співвідношень (рівнянь, нерівностей, логічних співвідношень, графіків тощо).

Слайд 11

Математичні моделі в економіці Макро-і мікроекономічні Теоретичні і прикладні Рівноважні й оптимізаційні Статичні й динамічні Детерміновані і стохастичні

Слайд 12

Економічні моделі Модель статистичної рівноваги ринку Модель В.Леонтьєва міжгалузевого балансу Неокласична модель споживання Моделі економічного зростання Неокласична модель поведінки фірми Моделі рівноваги на товарних, фінансових, факторних ринках

Слайд 13

2. Предмет та історія виникнення дослідження операцій.

Слайд 14

? ? ? ? ? ? ? ?

Слайд 15

Дослідження операцій - це теорія використання наукових кількісних методів для прийняття найкращого рішення у різних галузях діяльності людини. Ця наука дає об'єктивні, кількісні рекомендації з управління цілеспрямованими діями людини.

Слайд 16

Томас Сааті "Дослідження операцій - це мистецтво давати погані відповіді на ті практичні запитання, на які даються ще гірші відповіді за допомогою інших методів"

Слайд 17

В 1939р. ленінградський математик Л. В. Канторович у роботі „Математичні методи організації та планування виробництва" сформулював клас умовно-екстремальних лінійних задач та запропонував методи їх розв'язування, що поклало початок лінійному програмуванню. У 1951 р. була опублікована робота Г.М.Куна і А.В.Такера, у якій наведені необхідні і достатні умови оптимальності для розв'язання нелінійних задач.

Слайд 18

Предметом дослідження операцій є: військові операції, рішення у політиці та виробництві, сільському господарстві, фінансових справах і т.п. Ми будемо розглядати виробничі процеси у господарській діяльності людини.

Слайд 19

Задачі дослідження операцій Розподіл ресурсів Управління запасами Мережне планування Мережні задачі Планування і розміщення Конфліктні ситуації Масове обслуговування Складання розкладів Ремонт і заміна устаткування

Слайд 20

3. Основні поняття дослідження операцій

Слайд 21

Операція — це будь-який керований захід, спрямований на досягнення мети. Результат операції залежить від способу її проведення чи організації, інакше — від вибору деяких параметрів. Будь-який вибір набору параметрів називається рішенням. Оптимальними вважаються ті рішення, що в обговореному заздалегідь сенсі мають переваги над іншими.

Слайд 22

Ефективність операції — це ступінь її пристосованості до виконання поставленої мети, що кількісно виражається у вигляді цільової функції.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика