X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Завантажити презентацію

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Ч.1. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ Слайди для студентів 1-го курсу усіх форм навчання усіх спеціальностей

Слайд 2

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ 1. Алфавітний каталог 2. Систематичний каталог 3. Алфавітно-предметний покажчик

Слайд 3

Алфавітний каталог Алфавітний каталог розкриває фонд бібліотеки за авторською ознакою і забезпечує пошук відомих читачу видань по прізвищу автора або назві книги. Алфавітний каталог відповідає на питання: які книги того або іншого автора є в даній бібліотеці; Чи є в бібліотеці певна книга, автор і назва якої відомі.

Слайд 4

Правила розміщення карток в алфавітному каталозі картки розставляються по першому слову опису (автор книги або перше слово назви); при збігу перших слів, картки розставляються по другому слову, при збігу других слів - по третьому і т.д.; картки однофамільців розміщуються за алфавітом їх ініціалів; картки на різні видання однієї і тієї ж книги розміщуються у зворотно хронологічному порядку; скорочену форму (абревіатуру) розглядають як слово і ставлять у порядку алфавіту букв абревіатури; картки з описами книг українській мовою розставляються загалом алфавітному порядку; картки з описами книг на іноземних мовах розставляються за тими ж правилами, тільки в основі організації алфавітного каталогу іноземної літератури використовується латинський алфавіт.

Слайд 5

Методика пошуку літератури. Пошук за алфавітним каталогом Щоб дізнатися, чи є в бібліотеці потрібна книга або твори певного автора (і які саме), уточнити прізвище автора (або псевдонім), назву книги, рік видання або інші вихідні дані, скільки видань книги було і які можна знайти в бібліотеці, необхідно звернутися до алфавітного каталогу: якщо відомий автор(автори), картку треба шукати на прізвище автора; якщо книга має більше трьох авторів або видана без вказівки прізвищ авторів на титульному листі, картку треба шукати на перше слово назви; якщо книга видана без прізвищ авторів, а на титульному листі приводиться прізвище редактора (укладача), картку можна шукати і на прізвище редактора (укладача), і на перше слово назви книги.

Слайд 6

Систематичний каталог Систематичним каталог називається тому, що картки з описами в ньому розташовані в логічній послідовності відповідно до існуючої системи наук. Систематичний каталог відповідає на питання: по яких галузях знання і які саме книги є в бібліотеці.

Слайд 7

Правила розміщення карток в систематичному каталозі всі картки в систематичному каталозі розставлені відповідно до схеми класифікації - по галузях знань; галузевий відділ ділиться на розділи, рубрики; послідовність розташування основних відділів всього каталогу і розділів усередині кожного відділу встановлюється схемою бібліотечної класифікації; у відділах картки розставляються в алфавітному порядку; для організації і розстановки карток в систематичному каталозі і книг у фонді, бібліотеки використовують дві класифікації: - УДК (універсальна десяткова класифікація) для літератури по природних науках, техніці, медицині, сільському господарству; - ББK (бібліотечно-бібліографічна класифікація) для літератури по соціально-гуманітарних науках.

Слайд 8

Универсальна десяткова класифікація (УДК) Десятковою називається із-за десяткового принципу, покладеного в основу її структури і оформлення; Вся сукупність знань і діяльності людини умовно розділена на 10 класів: 0 - Загальний відділ 1 - Філософія. Психологія 2 - Релігія. Теологія 3 – Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. 4 – Вільний відділ 5 - Математика та природничі науки 6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка. 7 - Мистецтво. Спорт 8 - Мовознавство. Філологія. Художня література 9 - Географія. Краєзнавство. Історія Кожний з цих класів ділиться на 10 відділів, кожний з яких в свою чергу на 10 розділів і т.д., наприклад 5 Математика і природничі науки 50 Загальні відомості про математику і estesstvennykh науки 51 Математика…….. Тощо 510 Фундаментальні і загальні питання математики 511 Теорія чисел……….. Тощо Для полегшення читання і кращої наочності в індексі після кожного третього знаку ставиться крапка.

Слайд 9

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) ББK заснована на певній системі логічних принципів і побудована за ознакою ієрархії (підпорядкування). Індексація змішана. Як основні знаки прийняті прописні і малі літери російського та українського алфавіту й арабські цифри. Основний ряд ББK складається з 21 відділу. В даний час в систематичному каталозі бібліотеки використовують наступні відділи: С Суспільні науки в цілому Т Історія. Історичні науки У Економіка. Економічні науки. Ф Політика. Політичні науки. Х Держава і право. Юридичні науки. Ц Військова справа. Військові науки. Ч Культура. Наука. Освіта. Ш Філологічні науки. Художня література. Щ Мистецтво. Мистецтвознавство Э Релігія. Містика. Вільнодумство Ю Філософія. Психологія Я Література універсального змісту

Слайд 10

Алфавітно-предметний покажчик («ключ» до систематичного каталогу) Алфавітно-предметний покажчик визначає шлях пошуку необхідної інформації і сприяє його оперативної повноті. Алфавітно-предметний покажчик - це перелік предметних рубрик (на картках), що розкривають зміст відбитих в систематичному каталозі творів друку і інших документів з вказівкою відповідних класифікації індексів. Картки з вказівкою рубрик розташовуються в алфавітно-предметному покажчику за алфавітом перших слів за правилами розстановки алфавітного каталога, наприклад: Электричні вимірювання 537 Электричні коливання 538 Электричні лампи 621.32 Электрика 537

Слайд 11

Пошук за систематичним каталогом Визначити тему пошуку; З назви теми виділити ключове слово (одночасно воно може бути наочною рубрикою); Знайти його в алфавітно-предметному покажчику і виписати індекс, відповідний даній рубриці; Потім продовжити пошук літератури по темі в систематичному каталозі; При цьому потрібно завжди пам'ятати: рубрика (ключове слово) буде присутня в алфавітно-предметному покажчику, якщо в каталозі на дану тему є декілька книг і виділений розділ або рубрика. Якщо потрібне слово відсутнє в алфавітно-предметному покажчику, треба зрадити формулювання теми, уточнити предмет пошуку і виділить нове слово.

Слайд 12

Заповнення бланка читацької вимоги Установивши по каталогах наявність необхідного видання або підібравши літературу за визначеною темою, слід точно і розбірливо заповнити бланк читацької вимоги на кожне вибране Вами видання, наприклад:

Слайд 13

Бібліографичний список посилань на використані джерела інформації до реферату до курсової работи до дипломної работи

Слайд 14

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (Согласован с Госстандартом Украины) ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании» Нормативні документи, що регламентують складання бібліографічного опису на документ.

Слайд 15

Схема бібліографічного опису документа з умовними розділовими знаками (знак передує елементам опису) Область заголовку і відомостепро відповідальність Основний заголовок [ ] Загальне позначення матеріалу = Паралельний заголовок : Відомості щодо назви Відомості про відповідальність / Перші відомості про відповідальність ; Наступні відомості Область видання .- Відомості про видання = Паралельні відомості про видання Відомості про відповідальність, що ствляться до видання / Перші відомості ; Наступні відомості , Додаткові відомості про видання Відомості про відповідальність, що ставляться до додаткових відомостей про видання / Перші відомості ; Наступні відомості Область вихідних даних Місце видання .– Перше месце видання ; Наступне місце видання : Ім’я видавця, розповсюджувача й т. ін. [ ] Відомості про функцію розповсюджувача й т. ін. , Дата видання, розповсюдження ( Місце виготовлення : Ім’я виготовлювача ,) Дата виготовлення

Слайд 16

Схема бібліографічного опису документа з умовними розділовими знаками (продовження) Область фізичної характеристики .- обсяг : Інші відомості про фізичну характеристику ; Розміри + Відомості про супровідний матеріал Область серії .- (Основний заголовок серії або підсерії) = Паралельний заголовок серії : Відомості, що ставляться до серії або підсерії Відомості про відповідальність, що ставляться до серії або підсерії / Перші відомості ; Наступні відомості , Міждународний стандартний номер серіального видання (ISSN;) ;) № випуску серії або підсеріїи .- Область примітки .- Область міжнародного стандартного номера книги Стандартний номер : Умови доступності й (або) ціна

Слайд 17

Види бібліографічних описів: Монографічне Зведене Аналітичне

Слайд 18

Приклади бібліографічного опису 1. Монографічне описання Книга одного автора: Воробьев, Г. Г. Документ : информационный анализ [Текст] / Г. Г. Воробьев. - М. : Наука, 2001. - 247с. Книга двох авторів: Ильюшенко, М. П. Документоведение. Документ и системы документации [Текст] / М. П. Ильюшенко, Т. В. Кузнецова. - М. : МГИАИ, 2002. - 132 с. Книга трьох авторів: Зиновьева, Н. Б. Документ в коммуникации и восприятии: лекции по курсу «Документоведение» [Текст] / Н. Б. Зиновьева, И. А. Саяпина, И. И. Пашнина. – М. : Наука, 2001. – 58 с.

Слайд 19

Книга четирьох авторів: Елементи інформатики [Текст] : довідник / В. С. Височанський, А. І. Кардаш, В. С. Костєв, В. В. Черняхівський. – К. : Наук. думка, 2002. – 192 с. Книга п’яті авторів і більше: Программное обеспечение персональных ЭВМ [Текст] : справ. пособие / А. А. Стогний, С. А. Ананьевский, Я. И. Барсук и др. – К. : Наук. думка, 2002. – 361 с. Монографія: Романенко, М. І. Освіта, як об`єкт соціально-філософського аналізу [Текст] : наук. моногр. / М. І. Романенко. – Донецьк: Промінь, 2001. – 131 с. Переводне видання: Нойманн, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер с англ. / Э. Нойман. – К. : Ваклер; М. : Реал-бук, 2003. – 462 с.

Слайд 20

Багатотомне видання (окремий том): Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. : ил. Продовжуване серіальне видання: Управление динамическими системами [Текст] / гл. ред. В. И. Зубов.- М. : Изд-во МГУ, 1999. – 198 с. : ил. - (Вопросы механики и процессов управления ; Вып. 7) Препринт: Прийменко, С. Д. Импедансный линейный вибратор при наличии кругового цилиндрического экрана [Текст] / С. Д. Прийменко, Н. А. Хижняк. – Х. : ХФТИ, 1992. – 15 с. - (Препр. / Харьк. физ.-техн. ин-т (ХФТИ); 92-48). Автореферат дисертації: Яблонський, В. М. Директорія УНР : формування засад української державності в 1918-1920 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / В.М. Яблонський ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 20 с.

Слайд 21

Закон України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” [Текст] : (За станом на 20 листоп. 1999.) / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 1999. – 70 с. – (Серія ”Закони України”). Про інформацію : закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – С. 1447-1462. Положення про державний моніторінг вод : затв. Постановою Каб. Міністрів України від 20 лип. 1996 р., № 815. – К., 1996. – 20 с. Законодавчі документи:

Слайд 22

Розрахунок надійності варіантів комплексу засобів автоматизації [Текст] : Звіт про НДР (проміжний) / НАН України; кер. роботи Б. І. Воскобойников. - К., 1997. – 105 с. - № ГР 709136. - Інв. № 148581. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433. Маторин, С. И. Методология объективного определения сущности системы [Текст] / С. И. Маторин. – Х., 1995. – 27 с. - Деп. в ГПНТБ Украины 20. 02. 95, № 487 –Ук 95. Неопубліковані документи (звіт, дисертація, депоновані наукові праці):

Слайд 23

Гомілковостопний вузол : пат. 643 Україна : МКВ А 61 F2/66. / Дорохов Г. В. - № 4703483/ SU ; заявл. 08. 06. 89 ; опубл. 15. 12. 93, Бюл. № 2. – 2 с. Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18. 12. 00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2395-94. - Чинний від 01.01.1998. - К. : Держстандарт України, 1994. - 10 с. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Нормативні и патентні документи:

Слайд 24

Приклади бібліографічного опису 2. зведене описання Багатотомне видання: Куліш, П. О. Твори [Текст] : В 2 т. / П.О. Куліш ; вступ. ст. упоряд. і прим. Є К. Нахліка. – 2-ге вид. – К. : Наук. Думка, 1998. – (Бібліотека укр. літ). Т.1 : Прозові твори. – 1998. – 749 с. Т.2 : Поеми ; Драматичні твори. – 1998. – 746 с. Продовжуване видання: Вопросы механики и процессов управления. - М. : Изд-во МГУ, 1994 Вып. 7 : Управление динамическими системами/ гл. ред. В. И. Зубов. – 198 с. : ил. Вып.8 : ....... ( Для каталога)

Слайд 25

Приклади бібліографічного опису 3. аналітичний опис. Статті з періодичного, продовжуваного видання. Новый комплекс аппаратуры для сличения эталонов времени и частоты по метеорному радиоканалу / Б. С. Дудник, Б. Л. Кащеев, Ю. А. Коваль и др. // Измер. техника. – 1996. - №4. – С. 15-16. Бианки, В. Л. Взаимодействие эндогенной и экзогенной ассиметрии / В. Л. Бианки, Е. Б.Филлипова // Вест. Ленингр. ун-та. – 1992. - №3. – С. 52-61. Резонаторный метод измерения удельного сопротивления и толщины эпитаксальных пленок/ Г. Н. Данилин, М. В. Детинок, Ю. В. Медведев, А. Д. Свирякина // Електрон. техника. Сер. Электроника СВЧ. – 1982. – Вып 6. – С. 15-16. Симонов, И. Д. Музыкальные инструменты и человеческий голос [Текст] // Труды / Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т телевидения и радиовещания (ВНИИТР). – 1992. - №2(21). – С. 18-70. Милютченко, И. А. Структурная избирательность радиолокационной системы измерения радиантов метеоров [Текст] // Метеорные частицы в атмосфере земли : тез. докл. Междунар. конф. - Х., 1996. - С. 28-30.

Слайд 26

Оформлення бібліографичного списку посилань на використані джерела інформації Алфавітний Хронологічний Систематичний Нумераційний (розташування бібліографічного опису джерел у порядку появи посилань на них в основному тексті роботи. Рекомендується ВAK України).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика