X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Класифiкацiя тестiв

Завантажити презентацію

Класифiкацiя тестiв

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Класифікація тестів

Слайд 2

План лекції 1.Історія винекнення тестів. 2. Поняття про тест. 3. Переваги і недоліки тестів. 4. Класифікація тестів

Слайд 3

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ – це система завдань, що дозволяють вимірювати рівень розвитку певної психологічної якості (властивості) особистості.

Слайд 4

Психологічний тест – це : - об’єктивна і стандартизована міра аспектів поведінки ” (А.Анастазі); - систематизована процедура для спостереження поведінки індивіда та його опису за допомогою числової шкали або понятійної системи (Л.Кронбах); - фіксоване у часі випробування, призначене для встановлення кількісних (та якісних) індивідуально-психологічних відмінностей (Л.Ф.Бурдачук, С.М.Морозов); - методика, яка складається із серії завдань з вибором готових відповідей (М.С.Корольчук, В.І.Осьодло); - стандартизоване, зазвичай коротке та обмежене в часі психофізіологічне випробування, призначене для встановлення з практичною метою міжіндивідуальних відмінностей у розвитку інтелекту і так званих спеціальних здібностей (К.М.Гуревич). Тест – це специфічний інструмент для вимірювання психологічних явищ і типів поведінки особистості. Він містить сукупність завдань або питань, що пропонуються в стандартизованих умовах.

Слайд 5

Переваги тестів: можливість охоплення великого контингенту досліджуваних; стандартизованість умов та процедури проведення; надійність та об’єктивність результатів; кількісний і дифереційований характер оцінки; оперативність та економічність; можливість комп’ютеризації.

Слайд 6

Недоліки тестів: небезпека використання тестів некваліфікованими людьми; можливість виникнення у досліджуваних стресових станів , втоми, тривожності; переважно використовуються в межах зрізового методу; можливість використання неадаптованих, нестандартизованих тестів з нерозробленою теоретичною базою

Слайд 7

В практиці використовуються кілька підстав для класифікації тестів: стандартизовані нестандартизовані 1. За якістю

Слайд 8

2. За призначенням загальнодіагностичні профпридатності досягнень спеціальних здібностей

Слайд 9

3. За матеріалом оперування предметні бланкові комп’ютерні комп’ютеризовані апаратні

Слайд 10

Переваги застосування комп’ютерних варіантів тестів: забезпечують постійність умов тестування; психолог звільняється від рутиної роботи проведення і обробки даних; поширюється можливість використання потужного матиматично-статистичного апарату аналізу даних; легше зберігати конфіденційність результатів тестування; спрощується збереження даних (використання кодів) тощо

Слайд 11

4. В залежності від кількості одночасно обстежуваних досліджуваних індивідуальні групові

Слайд 12

Індивідуальну процедуру пропонується застосовувати в наступних випадках: коли вимагається підвищити достовірність результатів; коли використовуються тести с відкритими відповідями; коли вимагається безперервне спостереження за роботою досліджуваного, фіксація проміжних результатів, часу; коли досліджувані не вміють читати або писати, погано чи зовсім не знають мову (дошкільники, іноземці); при тестуванні осіб з нервовими розладами або зниженим IQ (розумово-відсталих)

Слайд 13

усні письмові 5. За формою відповіді

Слайд 14

потужності на швидкість 6. За провідною орієнтацією змішані

Слайд 15

гомогенні гетерогенні 7. За ступенем однорідності завдань

Слайд 16

ізольовані тестові набори 8. За комплектністю

Слайд 17

з наданими відповідями з вільними відповідями 9. За характером відповіді на задачі (питання) тесту

Слайд 18

вербальні невербальні 10. За характером розумових дій

Слайд 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика