X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
g

Завантажити презентацію

g

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Продуктивний урок інформатики Підготувала: вчитель інформатики ЗОШ № 7 Карпенко Олена Миколаївна

Слайд 2

Продуктивне навчання Цей термін відбиває принципову ідею активної, самостійної навчальної діяльності учня. Продуктивність передбачає забезпечення чіткої націленості на реальний, конкретний, кінцевий продукт, створений учнем у рамках навчально–пізнавальної діяльності під час опанування предмету.

Слайд 3

Продуктивне навчання Продуктивне навчання спрямоване на організацію навчальних занять, які сприяють створенню під керівництвом учителя проблемних ситуацій, й активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, у результаті чого відбувається розвиток розумових здібностей особистості та творче оволодіння знаннями, навичками, уміннями.

Слайд 4

Структура продуктивного уроку

Слайд 5

Особливості продуктивного уроку На кожному етапі задається показник, якого мають досягнути учні. Для продуктивного навчання цей показник не може бути меншим, ніж 85-100%. Якщо заданий показник не досягається, то цикл навчання розпочинається з початку.

Слайд 6

1. Пропедевтична практика На цьому етапі досягається вирішення кількох завдань: 1) перевірка домашнього завдання; 2) повторення пройденого; З) установлення рівня готовності учнів продовжувати навчання; 4) підготовка учнів до тестування.

Слайд 7

2. Орієнтація Завдання цього етапу такі: 1. Домогтися усвідомлення наступних кроків у формуванні нових знань, умінь; 2. Забезпечити наступність і послідовність вивчення матеріалу, формування системи знань, умінь. Структура цього етапу така: • коротка характеристика змісту, зв'язків між новими і вивченими знаннями, уміннями; • пояснення (якщо треба) порядку вивчення нового: з яких частин буде складатися освоєння нового змісту, яка роль учнів при розгляді кожної з його частин.

Слайд 8

3. Презентація Презентація – представлення, виклад нових знань. Учитель робить усе, що для цього необхідне: пояснює, показує, демонструє, ілюструє, наводить приклади. Основним методом цього етапу уроку є пояснювально-ілюстративний.

Слайд 9

Слайд 10

3. Презентація 15 хвилин — максимальний час презентації. За цей час вчитель має встигнути подати матеріал тричі. Повторити його три рази в усе більш скороченому виді.

Слайд 11

Побудова доступного учневі пояснення (розповіді) • Мова педагога проста, ясна, зрозуміла навіть дитині. Тон — веселий, подання — з гумором. • Розповідь максимально коротка, змістовна і глибока — тобто талановита. • Кожна ідея проілюстрована зрозумілим прикладом. • Кожна ідея (думка) проілюстрована малюнком. • Незрозумілі, тобто такі, що допускають подвійне тлумачення, слова відсутні. • Нові терміни вводяться дуже обережно й багаторазово пояснюються в різному контексті. • Розповідь системна — розбита на частини, пункти і підпункти. • Важливі думки і факти виділяються, ілюструються опорним конспектом чи «інтелектуальною картою». Успішне засвоєння нового матеріалу буде багато в чому залежати від якості першого пояснення вчителя. Учителі, які прагнуть навчити добре, більше часу будуть приділяти роз'ясненню незрозумілого.

Слайд 12

Завершальна частина етапу презентації Етап завершується перевіркою розуміння всього навчального матеріалу. На цьому етапі кожен учень складає власний опорний конспект вивченого матеріалу.

Слайд 13

4. Практика на прикладах Перші практичні завдання обов'язково виконуються під керівництвом вчителя. Пропонуючи практичні завдання, учитель з'ясовує: • чи можуть усі учні безпомилково пригадати і визначити всі поняття, терміни, про які йшла мова під час презентації; • чи можуть вони пригадати алгоритм формування нового вміння, визначити, скільки, яких кроків і в якій послідовності входить до нового вміння.

Слайд 14

4. Практика на прикладах Дослідження цих питань можна організувати у вигляді найрізноманітніших практичних завдань, де основним завданням буде назвати, установити, порівняти, дослідити, визначити, виділити, співставити і т. п. Не треба вдаватися до усних відповідей учнів. Завдання виконують усі.

Слайд 15

5. Керована практика «Керована практика» означає, що вона проводиться під керівництвом учителя. Учні мають можливість попрактикуватися в присутності педагога. Робота учнів на цьому етапі дозволяє вчителеві оцінити їхню здатність самостійно виконувати навчальні завдання з певної теми. Аналізу підлягають кількість і типи допущених помилок. Учитель діє як індивідуальний помічник, фасилітатор, надаючи допомогу тим, хто її потребує.

Слайд 16

5. Керована практика Найперше виділимо рівні самостійної діяльності: 1. Відтворювальна діяльність, що зводиться до копіювання дії 2. Репродуктивна діяльність, що зводиться до повторення дії Може бути як неусвідомленою, так і усвідомленою; 3. Продуктивна діяльність — усвідомлене та самостійне виконання дій; 4. Творча діяльність, що передбачає самостійне перенесення набутих знань, умінь на нові об'єкти, процеси, галузі знань.

Слайд 17

Самостійні види діяльності учнів 1. Робота з книгою. 2. Конспектування й реферування прочитаного — важливі навички, яких учні повинні набути в процесі класного читання; 2. Найрізноманітніші вправи і завдання: тренувальні, відтворювальні, репродуктивні, вправи за зразком, реконструктивні, продуктивні, творчі. Диктанти та перекази, твори та рецензії, критичні оцінки та рекламні оголошення, багато іншого; 3. Задачі й приклади. Практичні та лабораторні роботи; 4. Тести, перевірочні самостійні роботи, контрольні роботи; 5. Доповіді та реферати; 6. Виконання індивідуальних та групових завдань, пов'язаних із самостійними спостереженнями в природі, під час екскурсій, на літній виробничій практиці, на пришкільній ділянці, у теплиці тощо; 7. Самостійне здобування та оприлюднення інформації на задану тему з джерел масової комунікації; 8. Моделювання, конструювання, зайняття ремеслами; 9. Фізкультурна, спортивна, художня, вокальна, хореографічна діяльність; 10. Домашня навчально-пізнавальна діяльність.

Слайд 18

6. Незалежна практика в класі Вона розпочинається тоді, коли учні досягають рівня точності виконання завдання не нижчого за 85-90% на попередньому етапі керованої практики. Мета незалежної практики полягає в тому, щоб закріпити нове знання, забезпечити його запам'ятовування на тривалий період часу. Під час незалежної практики учні виконують практичні вправи без допомоги вчителя.

Слайд 19

Особливості продуктивного уроку На продуктивному уроці діти самостійно працюють над завданнями від 50 до 70% часу уроку. Якщо ми хочемо, щоб більша частина цього часу дійсно йшла на засвоєння знань, то учні не повинні відволікатися.

Слайд 20

7. Домашня самостійна робота Учитель визначає обсяг оптимальної тренувальної роботи, необхідної для безумовного закріплення вивченого й набування міцних навичок. Своїх цілей він досягає не перевантаженням, збільшенням обсягу вправ, а системою — перспективою подальшого підвищення міцності навичок шляхом розгляду вивченого в контексті подальшого вивчення нових знань. Особливістю цього етапу продуктивного уроку є те, що виконання домашнього завдання розпочинається в класі, коли дзвінок сповіщає про завершення уроку, робота переривається на півреченні, півслові, півлітері…

Слайд 21

Необхідність повторення матеріалу

Слайд 22

Слайд 23

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика