X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ермітаж

Завантажити презентацію

ермітаж

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему: Сучасний стан оплати праці в Україні Виконав студент групи 2КП9-013 Тарасюк .М

Слайд 2

Сучасний стан економіки України, що супроводжується падінням виробництва і поглибленням кризових явищ в економіці, зниженням життєвого рівня населення, офіційним безробіттям і розпадом фінансової системи, висуває перед теорією і практикою передусім проблему пошуку раціональної організації оплати праці. Законопроекти, та інші правові документи, які стосуються заробітної плати, змінюються та доповнюються кожного року. Наприклад Закон України «Про оплату праці», змінювався 23 рази. Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання(далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Слайд 3

Законодавство про оплату праці в Україні грунтується на Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про підприємства в Україні» та інших актів законодавства держави. Особливості застосування цих документів на окремих державних підприємствах або до окремих категорій працівників цих підприємств встановлюється Кабінетом Міністрів України [22]. Чинним законодавством України передбачено встановлення мінімальної заробітної плати. «Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг роботи). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати»

Слайд 4

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: — вартісної величини мінімального споживчого бюджету; — загального рівня середньої заробітної плати; — продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. Базовим показником для встановлення мінімальної заробітної плати є межа малозабезпеченості, вартість мінімального споживчого кошика, складеного з набору 22 найуживаніших продуктів харчування, доповнених вартістю таких послуг, як житлово-комунальні, транспортні, зв’язку та дитячі установи (плати батьків). Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, нормативом для обчислення заробітної плати, виплат та допомоги та повинна індексуватися у залежності від інфляції

Слайд 5

Важливим показником, що характеризує рівень заробітної плати є співвідношення між мінімальною і максимальною платою. В економічно розвинених країнах воно відображається пропорцією 1 до 10, а у нашій країні із складною перехідною економікою – 1 до 50, тобто максимальна заробітна плата більша за мінімальну у 50 разів В умовах трансформаційного періоду діалектика зв’язків між динамікою зайнятості і заробітної плати має свої особливості, пов’язані з обмеже ною дією факторів попиту і пропозиції на ринку праці, значним поси ленням регіональної і галузевої варіації більшості соціально-економічних характеристик на фоні загальної економічної кризи, що перешкоджає дії ринкових регуляторів.

Слайд 6

Наявність взаємозв’язків між заробітною платою і зайнятістю доцільно простежити у сфері нових ринкових інститутів, виникнення яких пов’язане з існуванням різних форм власності. Досліджуючи динаміку росту мінімальної заробітної плати за 1996-2015рр., можна зробити висновок, що вона зросла на 1363 грн., і станом на 2015 рік становить 1378 грн [27]. Але в зв'язку з інфляцією можна зробити висновок, що реальна мінімальна заробітна плата не зросла. Нинішня система оплати праці не відповідає сучасним завданням українського суспільства, значно відстає від досягнень розвинутих країн світу і стає гальмом подальшого розвитку економіки. Тому оплата праці вимагає глибокого реформування на основі соціального партнерства в комплексі з іншими заходами. В ринкових умовах діють переважно 

Слайд 7

Законом від 23.11.18 р № 2629-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі — Закон № 2629) передбачено нюанси в оплаті праці та стимулюванні працівників, а також надання встановлених законодавством пільг і гарантій деяким категоріям осіб. Додамо, що держбюджетом на 2019 рік передбачено збільшення розміру виплат за відрядження. Мінімальний розмір залишиться на тому ж рівні, що і минулого року — 60 гривень за добу. А максимальний підвищили до 417 грн. Не надто радісною для держслужбовців буде новина, закладена в законі про держбюджет на 2019 рік - їм заморожують посадові оклади на рівні 2018 року (п. 10 Перехідних положень ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік).

Слайд 8

У разі тарифної системи оплати праці базою є тарифна ставка робітника 1-го тарифного розряду, яка не може бути меншою за мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку), тобто у 2019 році – 1921 грн. Визначаючи оклади (ставки) за іншими розрядами (посадами), до бази застосовують міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів). Зв’язок між тарифікацією, розрядністю та професійними стандартами. Роботодавець відносить виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоює кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом профспілки або її представником. А вимоги до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їхні завдання, обов’язки та спеціалізацію визначають за професійними стандартами чи кваліфікаційними характеристиками.

Слайд 9

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика