X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДІАГРАМА

Завантажити презентацію

ДІАГРАМА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Діаграма, яка використовується для показу процесів, що мають замкнений цикл. Циклічна діаграма

Слайд 2

На заповненій пелюстковій діаграмі області, які охоплюють ряди даних, заповнюються кольором. Заповнена пелюсткова діаграма

Слайд 3

Об’ємні поверхневі діаграми відображають зміну значень за двома вимірами у вигляді суцільної кривої. Кольорові смуги на поверхневій діаграмі не відповідають рядам даних; вони лише показують різницю між значеннями. Ця діаграма відображає об'ємне подання даних, яке можна порівняти з гумовим аркушем, натягнутим на об'ємну стовпчасту діаграму. Вона зазвичай використовується для показу співвідношень між даними, які іншим чином важко помітити. Об'ємна поверхнева діаграма

Слайд 4

Каркасні контурні діаграми – це також поверхневі діаграми у вигляді згори. Каркасні діаграми не мають кольорових смуг на поверхні й відображають лише лінії. Примітка. Каркасні контурні діаграми не такі легкі для сприйняття. Замість них можна використовувати об’ємні поверхневі діаграми. Каркасна контурна діаграма

Слайд 5

Контурні діаграми – це поверхневі діаграми у вигляді згори, подібні до плоских топографічних мап. На контурній діаграмі кольорові смуги відповідають певним діапазонам значень. Лінії на контурній діаграмі з'єднують інтерпольовані точки рівних значень. Контурна діаграма

Слайд 6

На діаграмі цього типу відображаються прямі сполучні лінії між точками даних. Прямі лінії можуть відображатися як із маркерами, так і без них. Точкова діаграма із прямими лініями та маркерами

Слайд 7

На основі даних, упорядкованих лише в рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати кільцеву діаграму. Як і секторна діаграма, кільцева діаграма відображає співвідношення частин до цілого, але вона може містити кілька рядів даних. Примітка Кільцеві діаграми важкі для сприйняття. Можливо, натомість варто скористатися стовпчастою діаграмою з накопиченням або гістограмою з накопиченням. На кільцевих діаграмах дані відображаються в кільцях, де кожне кільце відповідає ряду даних. Якщо в підписах даних відображаються відсоткові значення, їх сума в кожному кільці дорівнює 100%. Кільцеві діаграми

Слайд 8

Кільцева діаграма Розрізана кільцева діаграма Підтипи кільцевих діаграм

Слайд 9

На основі даних, упорядкованих у стовпці або рядки на аркуші, можна побудувати пелюсткову діаграму. Пелюсткові діаграми порівнюють зведені значення з певної кількості рядів даних. Пелюсткові діаграми

Слайд 10

На основі даних, упорядкованих у стовпці на аркуші таким чином, що значення X внесені в перший стовпець, а відповідні значення Y і значення розмірів бульбашок – у суміжні стовпці, можна побудувати бульбашкову діаграму. Наприклад, дані можна впорядкувати, як показано в наведеному нижче прикладі. Бульбашкові діаграми

Слайд 11

В обох типах діаграм порівнюються набори із трьох значень, а не двох. Третє значення визначає розмір бульбашкового маркера. Бульбашки можуть відображатися у плоскому форматі або з об'ємним ефектом. Підтипи бульбашкових діаграм

Слайд 12

Стовпчасті діаграми з накопиченням показують відношення окремих елементів до цілого, порівнюючи внески кожного значення до загального підсумку по різних категоріях. Плоска стовпчаста діаграма з накопиченням відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників, поставлених один на один. На об'ємній стовпчастій діаграмі з накопиченням дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь Z) не використовується. Порада Ви можете використати стовпчасту діаграму з накопиченням, якщо є кілька рядів даних і потрібно зробити наголос на підсумку. Плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням

Слайд 13

Звичайна пелюсткова діаграма та пелюсткова діаграма з маркерами Заповнена пелюсткова діаграма Підтипи пелюсткових діаграм

Слайд 14

Пелюсткові діаграми з маркерами для окремих точок або без них відображають зміни даних відносно центральної точки. Звичайна пелюсткова діаграма та пелюсткова діаграма з маркерами

Слайд 15

Точкова діаграма лише з маркерами Точкова діаграма із плавними лініями та точкова діаграма із плавними лініями й маркерами Точкова діаграма із прямими лініями та маркерами Підтипи точкових діаграм

Слайд 16

На діаграмі цього типу порівнюються пари значень. Точкову діаграму з маркерами даних, але без сполучних ліній слід використовувати, коли точок даних багато, і лінії між ними можуть ускладнити сприйняття. Цією діаграмою також можна скористатися, коли не потрібно показувати зв'язки між точками даних. Точкова діаграма лише з маркерами

Слайд 17

На діаграмі цього типу відображається плавна крива, яка з'єднує точки даних. Плавні криві можуть відображатися як із маркерами, так і без них. Від маркерів доцільно відмовитися, якщо точок даних багато. Точкова діаграма із плавними лініями та точкова діаграма із плавними лініями й маркерами

Слайд 18

Графіки з накопиченням, які відображаються з маркерами для позначення окремих значень даних або без них, слугують для демонстрації залежності внеску кожного значення від часу або впорядкованих категорій. Примітка Графіки з накопиченням додають дані, що може призвести до небажаних результатів. Але оскільки на таких діаграмах важко виявити накопичення, намагайтеся використовувати замість них графіки іншого типу або діаграму з областями накопичення. Графік із накопиченням і графік із накопиченням та маркерами

Слайд 19

Нормовані графіки з накопиченням, які відображаються з маркерами для позначення окремих точок даних або без них, корисні для показу залежності відсоткового внеску кожного значення від часу або впорядкованих категорій. Якщо категорій багато або значення приблизні, використовуйте нормований графік із накопиченням без маркерів. Порада. Краще подання даних такого типу забезпечується нормованою діаграмою з областями накопичення. Нормований графік із накопиченням і нормований графік із накопиченням і маркерами

Слайд 20

На об'ємних графіках кожен рядок або стовпець даних відображається у вигляді об'ємної стрічки. Об'ємний графік має доступні для редагування горизонтальну, вертикальну осі та вісь глибини. Об'ємний графік

Слайд 21

На основі даних, упорядкованих лише в один рядок або стовпець на аркуші, можна побудувати секторну діаграму. Секторні діаграми відображають розміри елементів в одному ряді даних, пропорційно до суми елементів. Точки даних у секторній діаграмі відображаються у вигляді відсоткової долі від цілого круга. До секторних діаграм слід звертатися, коли: є лише один ряд даних, який потрібно відобразити; жодне зі значень, які потрібно відобразити, не від’ємне; практично всі дані, які потрібно відобразити, не мають нульового значення; ряд даних складається не більше ніж із семи категорій; категорії відповідають частинам цілого. Секторні діаграми

Слайд 22

Плоска секторна та об'ємна секторна діаграма Вторинна секторна діаграма та вторинна гістограма Розрізана секторна та об'ємна розрізана секторна діаграма Підтипи секторних діаграм

Слайд 23

Секторні діаграми показують внесок кожного значення в загальну суму у плоскому або об'ємному форматі. Із секторної діаграми можна вручну витягнути сектори, щоб привернути увагу до них. Плоска секторна та об'ємна секторна діаграма

Слайд 24

Для діаграм цього типу пропонуються такі самі звичайні, з накопиченням і нормовані з накопиченням різновиди, що і для гістограм із прямокутними смугами. Спосіб подання й порівняння даних у них такий самий. Єдина відмінність у тому, що в цих діаграмах замість горизонтальних смуг використовуються циліндри, конуси та піраміди. Горизонтальні циліндрична, конічна та пірамідальна діаграми

Слайд 25

Біржова діаграма із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси) часто застосовується для ілюстрації біржових цін. Вона потребує трьох рядів даних, розташованих у такому порядку: найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курс. Біржова діаграма із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси)

Слайд 26

Звичайні плоска та об'ємна стовпчасті діаграми На звичайних стовпчастих діаграмах порівнюються значення між різними категоріями. Плоска стовпчаста діаграма відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників. На об'ємній стовпчастій діаграмі дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь Z) не використовується.

Слайд 27

Використання стовпчастої діаграми Стовпчасту діаграму можна використовувати для категорій, які представляють: діапазони значень (наприклад, кількість товару); градацію особливих шкал (наприклад, шкалу Лайкерта з такими поділками як «цілком погоджуюсь», «погоджуюсь», «байдуже», «не погоджуюсь», «категорично не погоджуюсь»); імена, які не мають певного порядку (наприклад, назви товарів, географічні назви або імена осіб). Примітка Для подання даних в об'ємному форматі з використанням трьох осей (горизонтальної, вертикальної та осі глибини), які можна змінювати, слід використовувати особливий об'ємний підтип стовпчастої діаграми.

Слайд 28

Плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням Стовпчасті діаграми з накопиченням показують відношення окремих елементів до цілого, порівнюючи внески кожного значення до загального підсумку по різних категоріях. Плоска стовпчаста діаграма з накопиченням відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників, поставлених один на один. На об'ємній стовпчастій діаграмі з накопиченням дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь Z) не використовується. Порада Ви можете використати стовпчасту діаграму з накопиченням, якщо є кілька рядів даних і потрібно зробити наголос на підсумку.

Слайд 29

Нормовані плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням Нормовані стовпчасті діаграми з накопиченням порівнюють відсоткові внески кожного значення до загального підсумку по різних категоріях. Нормована плоска стовпчаста діаграма з накопиченням відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників, приведених до 100% і поставлених один на один. На об'ємній нормованій стовпчастій діаграмі з накопиченням дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь Z) не використовується. До нормованої стовпчастої діаграми з накопиченням можна звернутися, якщо є два або кілька рядів даних і потрібно зробити наголос на їх внеску до цілого, особливо якщо підсумок однаковий для кожної категорії.

Слайд 30

Об'ємна стовпчаста діаграма В об'ємних стовпчастих діаграмах використовуються три доступні для змінення осі (горизонтальна, вертикальна та вісь глибини) та порівнюються точки даних по горизонтальній осі та осі глибини. До об'ємної стовпчастої діаграми можна звернутися, коли потрібно порівняти дані як між категоріями, так і між рядами, оскільки на діаграмах цього типу категорії відображаються як уздовж горизонтальної осі, так і вздовж осі глибини, тоді як по вертикальній осі відкладаються значення.

Слайд 31

Циліндрична, конічна та пірамідальна діаграми Для діаграм цього типу пропонуються такі самі звичайні, з накопиченням, нормовані з накопиченням і об'ємні різновиди, що і для стовпчастих діаграм із прямокутними стовпчиками. Спосіб подання й порівняння даних у них точно такий самий. Єдина відмінність у тому, що в цих діаграмах замість вертикальних стовпчиків використовуються циліндри, конуси та піраміди.

Слайд 32

Графіки На основі даних, упорядкованих на аркуші у стовпці або рядки, можна побудувати графік. Графіки можуть відображати зміни даних у часі, зображених у спільному масштабі, тому вони ідеальні для демонстрації змін даних за рівні проміжки часу. У графіку дані категорій розподіляються рівномірно вздовж горизонтальної осі, а дані значень – рівномірно вздовж вертикальної осі. Графік слід створювати тоді, коли підписи категорій подані у вигляді тексту та представляють значення з рівними проміжками, такими як місяці, квартали або фінансові роки. Це особливо стосується випадків, коли є кілька послідовностей – для однієї послідовності краще скористатися точковою діаграмою. Створювати графік слід також тоді, коли є кілька числових підписів із рівними проміжками, особливо роками. Якщо числових підписів більше десяти, краще скористатися точковою діаграмою.

Слайд 33

Підтипи графіків Звичайний графік і графік із маркерами Графік із накопиченням і графік із накопиченням та маркерами Нормований графік із накопиченням і нормований графік із накопиченням і маркерами Об'ємний графік

Слайд 34

Звичайний графік і графік із маркерами Графіки з маркерами для позначення окремих значень даних або без них корисні для демонстрації залежності даних від часу або впорядкованих категорій, особливо коли точок даних багато та має значення порядок їх подання. Якщо категорій також багато або значення приблизні, використовуйте графік без маркерів.

Слайд 35

Графік із накопиченням і графік із накопиченням та маркерами Графіки з накопиченням, які відображаються з маркерами для позначення окремих значень даних або без них, слугують для демонстрації залежності внеску кожного значення від часу або впорядкованих категорій. Примітка Графіки з накопиченням додають дані, що може призвести до небажаних результатів. Але оскільки на таких діаграмах важко виявити накопичення, намагайтеся використовувати замість них графіки іншого типу або діаграму з областями накопичення.

Слайд 36

Нормований графік із накопиченням і нормований графік із накопиченням і маркерами Нормовані графіки з накопиченням, які відображаються з маркерами для позначення окремих точок даних або без них, корисні для показу залежності відсоткового внеску кожного значення від часу або впорядкованих категорій. Якщо категорій багато або значення приблизні, використовуйте нормований графік із накопиченням без маркерів. Порада. Краще подання даних такого типу забезпечується нормованою діаграмою з областями накопичення.

Слайд 37

Об'ємний графік На об'ємних графіках кожен рядок або стовпець даних відображається у вигляді об'ємної стрічки. Об'ємний графік має доступні для редагування горизонтальну, вертикальну осі та вісь глибини.

Слайд 38

Секторні діаграми На основі даних, упорядкованих лише в один рядок або стовпець на аркуші, можна побудувати секторну діаграму. Секторні діаграми відображають розміри елементів в одному ряді даних, пропорційно до суми елементів. Точки даних у секторній діаграмі відображаються у вигляді відсоткової долі від цілого круга. До секторних діаграм слід звертатися, коли: є лише один ряд даних, який потрібно відобразити; жодне зі значень, які потрібно відобразити, не від’ємне; практично всі дані, які потрібно відобразити, не мають нульового значення; ряд даних складається не більше ніж із семи категорій; категорії відповідають частинам цілого.

Слайд 39

Підтипи секторних діаграм Плоска секторна та об'ємна секторна діаграма Вторинна секторна діаграма та вторинна гістограма Розрізана секторна та об'ємна розрізана секторна діаграма

Слайд 40

Плоска секторна та об'ємна секторна діаграма Секторні діаграми показують внесок кожного значення в загальну суму у плоскому або об'ємному форматі. Із секторної діаграми можна вручну витягнути сектори, щоб привернути увагу до них.

Слайд 41

Вторинна секторна діаграма та вторинна гістограма Вторинні секторні діаграми та вторинні гістограми – це секторні діаграми з визначеними користувачем значеннями, витягнутими з основної секторної діаграми та відкладеними на додатковій секторній діаграмі або гістограмі з накопиченням. До цих типів діаграм корисно звертатися, коли потрібно полегшити сприйняття малих секторів на основній секторній діаграмі.

Слайд 42

Розрізана секторна та об'ємна розрізана секторна діаграма Розрізані секторні діаграми показують внесок кожного значення до загальної суми з наголосом на окремих значеннях. Розрізані секторні діаграми можна відображати в об’ємному форматі. Можна змінювати параметри розрізаної секторної діаграми для всіх секторів, але не можна пересувати сектори розрізаної секторної діаграми вручну. Порада Якщо потрібно витягти сектори вручну, слід використати секторну або об'ємну секторну діаграму.

Слайд 43

Гістограми На основі даних, упорядковані у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати гістограму. Гістограми ілюструють порівняння окремих елементів. До гістограм слід звертатися, коли: підписи осей доволі довгі; відображувані значення – проміжки часу.

Слайд 44

Підтипи гістограм Звичайна плоска та об'ємна гістограма Плоска та об'ємна гістограми з накопиченням Нормовані плоска та об'ємна гістограми з накопиченням Горизонтальні циліндрична, конічна та пірамідальна діаграми

Слайд 45

Звичайна плоска та об'ємна гістограма На звичайних гістограмах порівнюються значення між різними категоріями. Як правило, на звичайній гістограмі категорії відкладаються по вертикальній осі, а значення – по горизонтальній. На звичайній об'ємній гістограмі відображаються горизонтальні смуги об'ємного вигляду; відображення даних по трьох осях не використовується.

Слайд 46

Плоска та об'ємна гістограми з накопиченням На гістограмах із накопиченням відображається відношення окремих елементів до цілого. На об'ємній гістограмі з накопиченням відображаються горизонтальні смуги об'ємного вигляду; відображення даних по трьох осях не використовується.

Слайд 47

Нормовані плоска та об'ємна гістограми з накопиченням На гістограмах цього типу відображається відсоткова частка кожного значення в загальному підсумку для різних категорій. На нормованій об'ємній гістограмі з накопиченням відображаються горизонтальні смуги об'ємного вигляду; відображення даних по трьох осях не використовується.

Слайд 48

Горизонтальні циліндрична, конічна та пірамідальна діаграми Для діаграм цього типу пропонуються такі самі звичайні, з накопиченням і нормовані з накопиченням різновиди, що і для гістограм із прямокутними смугами. Спосіб подання й порівняння даних у них такий самий. Єдина відмінність у тому, що в цих діаграмах замість горизонтальних смуг використовуються циліндри, конуси та піраміди.

Слайд 49

Діаграми з областями На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати діаграму з областями. Діаграми з областями підкреслюють величину змін у часі, і за їхньою допомогою можна привернути увагу до значення загальної суми за змінами. Наприклад, на основі даних, які представляють прибуток у часі, можна побудувати діаграму з областями, щоб підкреслити загальну суму прибутку. Відображаючи суму даних, діаграма з областями також показує відношення частин до цілого.

Слайд 50

Підтипи діаграм з областями Плоска та об'ємна діаграма з областями Діаграма з областями накопичення та об’ємна діаграма з областями накопичення Нормована діаграма з областями накопичення та об’ємна нормована діаграма з областями накопичення

Слайд 51

Плоска та об'ємна діаграма з областями Плоскі або об'ємні діаграми з областями показують тенденцію зміни значень із часом або залежно від даних інших категорій. Об'ємні діаграми з областями мають три осі (абсцис, ординат і вісь Z), які можна змінювати. Як правило, замість діаграми з областями без накопичення потрібно використовувати лінійну діаграму, оскільки дані з одного ряду можуть перекриватися даними з інших рядів.

Слайд 52

Діаграма з областями накопичення та об’ємна діаграма з областями накопичення Діаграми з областями накопичення відображають зміну внеску кожного значення з часом або залежно від даних інших категорій. Об'ємна діаграма з областями накопичення відображається так само, але подає області в об’ємному форматі. Це не справжнє об'ємне відображення даних – третя вісь значень (вісь Z) не використовується.

Слайд 53

Нормована діаграма з областями накопичення та об’ємна нормована діаграма з областями накопичення Нормовані діаграми з областями накопичення відображають відносну зміну внеску кожного значення з часом або залежно від даних інших категорій. Нормована об'ємна діаграма з областями накопичення відображається так само, але подає області в об’ємному форматі. Це не справжнє об'ємне відображення даних – третя вісь значень (вісь Z) не використовується.

Слайд 54

Точкові діаграми На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати точкову діаграму. Точкові діаграми відображають відношення між числовими значеннями в кількох рядах даних або ілюструють дві групи чисел у вигляді одного ряду координат XY. Точкова діаграма має дві осі даних і відображає один набір числових даних уздовж горизонтальної осі (осі X), а інший – уздовж вертикальної осі (осі Y). Ці значення поєднуються в єдині точки й відображаються в нерівних інтервалах або групах. Точкові діаграми зазвичай застосовуються для відображення та порівняння числових значень, наприклад наукових, статистичних або інженерних даних.

Слайд 55

Використання точкової діаграмми Варто скористатися точковою діаграмою, якщо: потрібно змінити масштаб горизонтальної осі; потрібно показати цю вісь у логарифмічному масштабі; значення для горизонтальної осі мають нерівні проміжки; на горизонтальній осі є багато точок даних; потрібно ефективно зобразити дані з аркуша, до яких належать пари або згруповані набори значень, і добрати незалежні масштаби точкової діаграми, щоб розкрити більше інформації про згруповані значення; потрібно показати схожість між великими наборами даних, а не різницю між точками даних; потрібно порівняти багато точок даних незалежно від часу – що більше даних включено до точкової діаграми, то краще буде таке порівняння. Щоб упорядкувати дані з аркуша для створення точкової діаграми, потрібно розмістити значення X в одному рядку або стовпці, а потім ввести відповідні значення Y у суміжному рядку або стовпці.

Слайд 56

Підтипи точкових діаграм Точкова діаграма лише з маркерами Точкова діаграма із плавними лініями та точкова діаграма із плавними лініями й маркерами Точкова діаграма із прямими лініями та маркерами

Слайд 57

Точкова діаграма лише з маркерами На діаграмі цього типу порівнюються пари значень. Точкову діаграму з маркерами даних, але без сполучних ліній слід використовувати, коли точок даних багато, і лінії між ними можуть ускладнити сприйняття. Цією діаграмою також можна скористатися, коли не потрібно показувати зв'язки між точками даних.

Слайд 58

Точкова діаграма із плавними лініями та точкова діаграма із плавними лініями й маркерами На діаграмі цього типу відображається плавна крива, яка з'єднує точки даних. Плавні криві можуть відображатися як із маркерами, так і без них. Від маркерів доцільно відмовитися, якщо точок даних багато.

Слайд 59

Точкова діаграма із прямими лініями та маркерами На діаграмі цього типу відображаються прямі сполучні лінії між точками даних. Прямі лінії можуть відображатися як із маркерами, так і без них.

Слайд 60

Біржові діаграми На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші в певному порядку, можна побудувати біржову діаграму. Як видно з назви, біржові діаграми найчастіше застосовуються для ілюстрації коливань біржових цін. Однак ці діаграми можна використовувати також для наукових даних. Наприклад, за допомогою біржової діаграми можна проілюструвати коливання денних або річних температур. Щоб створити біржову діаграму, потрібно розташувати дані у правильному порядку. Спосіб розташування даних для біржової діаграми дуже важливий. Наприклад, щоб створити просту біржову діаграму із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси), потрібно впорядкувати дані у стовпці, ввівши для них заголовки «Найвищий», «Найнижчий» і «Кінцевий», у такому самому порядку.

Слайд 61

Підтипи біржових діаграм Біржова діаграма із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма з чотирма значеннями (початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма з чотирма значеннями (обсяг, найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма з п’ятьма значеннями (обсяг, початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси)

Слайд 62

Біржова діаграма із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси) часто застосовується для ілюстрації біржових цін. Вона потребує трьох рядів даних, розташованих у такому порядку: найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курс.

Слайд 63

Біржова діаграма з чотирма значеннями (початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма цього типу вимагає чотирьох рядів значень, розташованих у правильному порядку (початковий, найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курси).

Слайд 64

Біржова діаграма з чотирма значеннями (обсяг, найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма цього типу вимагає чотирьох рядів значень, розташованих у правильному порядку (обсяг, найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курси). Вона показує обсяг за допомогою двох осей значень: одна для стовпців, які відображають обсяг, а інша – для біржових цін.

Слайд 65

Біржова діаграма з п’ятьма значеннями (обсяг, початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси) Біржова діаграма цього типу вимагає п’яти рядів значень, розташованих у правильному порядку (обсяг, початковий, найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курси).

Слайд 66

Поверхневі діаграми На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати поверхневу діаграму. Поверхнева діаграма корисна, якщо потрібно знайти оптимальні комбінації між двома наборами даних. Як на топографічній карті, кольори та контури показують області, що належать до одного діапазону значень. Поверхневу діаграму можна створити, якщо обидві категорії та ряди даних – числові значення.

Слайд 67

Підтипи поверхневих діаграм Об'ємна поверхнева діаграма Каркасна об’ємна поверхнева діаграма Контурна діаграма Каркасна контурна діаграма

Слайд 68

Об'ємна поверхнева діаграма Об’ємні поверхневі діаграми відображають зміну значень за двома вимірами у вигляді суцільної кривої. Кольорові смуги на поверхневій діаграмі не відповідають рядам даних; вони лише показують різницю між значеннями. Ця діаграма відображає об'ємне подання даних, яке можна порівняти з гумовим аркушем, натягнутим на об'ємну стовпчасту діаграму. Вона зазвичай використовується для показу співвідношень між даними, які іншим чином важко помітити.

Слайд 69

Каркасна об’ємна поверхнева діаграма Об’ємна поверхнева діаграма, яка відображається без кольору на поверхні, називається каркасною об’ємною поверхневою діаграмою. На такій діаграмі відображаються лише лінії. Примітка Каркасна об'ємна поверхнева діаграма не така легка для сприйняття, але вона корисна для швидкого відображення великих наборів даних.

Слайд 70

Контурна діаграма Контурні діаграми – це поверхневі діаграми у вигляді згори, подібні до плоских топографічних мап. На контурній діаграмі кольорові смуги відповідають певним діапазонам значень. Лінії на контурній діаграмі з'єднують інтерпольовані точки рівних значень.

Слайд 71

Каркасна контурна діаграма Каркасні контурні діаграми – це також поверхневі діаграми у вигляді згори. Каркасні діаграми не мають кольорових смуг на поверхні й відображають лише лінії. Примітка. Каркасні контурні діаграми не такі легкі для сприйняття. Замість них можна використовувати об’ємні поверхневі діаграми.

Слайд 72

Кільцеві діаграми На основі даних, упорядкованих лише в рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати кільцеву діаграму. Як і секторна діаграма, кільцева діаграма відображає співвідношення частин до цілого, але вона може містити кілька рядів даних. Примітка Кільцеві діаграми важкі для сприйняття. Можливо, натомість варто скористатися стовпчастою діаграмою з накопиченням або гістограмою з накопиченням. На кільцевих діаграмах дані відображаються в кільцях, де кожне кільце відповідає ряду даних. Якщо в підписах даних відображаються відсоткові значення, їх сума в кожному кільці дорівнює 100%.

Слайд 73

Підтипи кільцевих діаграм Кільцева діаграма Розрізана кільцева діаграма

Слайд 74

Розрізана кільцева діаграма Подібно до розрізаної секторної діаграми, розрізана кільцева діаграма відображає частку кожного значення в цілому, виокремлюючи деякі значення, але може містити більше одного ряду даних.

Слайд 75

Бульбашкові діаграми На основі даних, упорядкованих у стовпці на аркуші таким чином, що значення X внесені в перший стовпець, а відповідні значення Y і значення розмірів бульбашок – у суміжні стовпці, можна побудувати бульбашкову діаграму. Наприклад, дані можна впорядкувати, як показано в наведеному нижче прикладі.

Слайд 76

Підтипи бульбашкових діаграм В обох типах діаграм порівнюються набори із трьох значень, а не двох. Третє значення визначає розмір бульбашкового маркера. Бульбашки можуть відображатися у плоскому форматі або з об'ємним ефектом.

Слайд 77

Пелюсткові діаграми На основі даних, упорядкованих у стовпці або рядки на аркуші, можна побудувати пелюсткову діаграму. Пелюсткові діаграми порівнюють зведені значення з певної кількості рядів даних.

Слайд 78

Підтипи пелюсткових діаграм Звичайна пелюсткова діаграма та пелюсткова діаграма з маркерами Заповнена пелюсткова діаграма

Слайд 79

Звичайна пелюсткова діаграма та пелюсткова діаграма з маркерами Пелюсткові діаграми з маркерами для окремих точок або без них відображають зміни даних відносно центральної точки.

Слайд 80

Заповнена пелюсткова діаграма На заповненій пелюстковій діаграмі області, які охоплюють ряди даних, заповнюються кольором.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика