X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
pochatkova-skola

Завантажити презентацію

pochatkova-skola

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ENGLISH МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 1 КЛАСІ

Слайд 2

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) Навчальна програма з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. НОРМАТИВНА БАЗА

Слайд 3

Головна мета навчання іноземної мови в початковій школі формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів

Слайд 4

Основні практичні завдання: забезпечення правильної вимови і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень; оволодіння найбільш уживаною лексикою в межах визначеної тематики і сфери спілкування; отримання уявлення про основні граматичні категорії мови; розпізнавання лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його в процесі усного спілкування;

Слайд 5

Основні практичні завдання: навчання розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з опорою на наочність; сприяння участі у діалогічному спілкуванні (вміння вести повсякденний етикетний діалог і діалог-розпитування) формування уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;

Слайд 6

Основні практичні завдання: оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання; розвиток навичок правильного написання слів, словосполучень, речень і текстів; засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

Слайд 7

Основні змістові лінії

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Психофізичні вікові особливості шестирічок

Слайд 11

Головна місія на початковому етапі – розвивати позитивну мотивацію до вивчення іноземних мов як найважливіший психологічний фактор успішного вивчення іноземних мов через інтерес до пізнання навколишнього світу.

Слайд 12

Правило трьох R чіткі та лаконічні правила стала структура уроку певні обов'язки та відповідальність

Слайд 13

Першокласникам потрібен час, щоб звикнути до шкільного життя. Підтримуйте та підбадьорюйте їх. Спілкування – це найважливіший компонент навчального процесу. Дослухайтесь та реагуйте на зміст висловлювання дитини, а не на його форму.

Слайд 14

Маленький учень потребує індиві-дуальної уваги, відчуття того, що вчитель до нього ставиться як до особистості, а не як до частини групи. Звертайтесь до кожного персонально Жести – важливий інструмент роботи з малюками. Супроводжуйте свої інструкції, пісні, розповіді, малюнки жестами і мімікою, що полегшить розуміння їх значення.

Слайд 15

Діти навчаються шляхом надбання досвіду через п’ять сенсорів і не ро-зуміють абстрактних понять. Вико-ристовуйте TPR в різних ситуаціях. Діти можуть довгий час абсорбувати мову до того, як зможуть щось продукувати. Не примушуйте їх говорити іноземною. Багаторазове повторення пісень, римівок, сталих виразів в іграх, хорова робота допоможуть дитині заговорити іноземною мовою без стресу.

Слайд 16

Принцип розвиваючого навчання, що є в основі навчання іноземної мови, припускає розвиток розумових здібностей дитини різними природ-ними для цього віку шляхами. Моторика дрібних м’язів рук безпо-середньо пов’язана з діяльністю мозку. Вирізання ножицями, розма-льовки, виліплювання, складання пазлів, наклеювання та подібні види роботи сприяють кращому запам’я-товуванню слів іноземної мови.

Слайд 17

Шестирічки ще не звикли працювати в парах або групах. Важливо навчати їх кооперації. Гра допоможе підготува-тись до реалій життя, розвиває креативність, формує навички соціа-лізації. У першому класі на уроці іноземної мови найбільш вдалими будуть пісні, чанти, римівки, казки, драматизація, завдання, в яких треба порівнювати малюнки, знаходити заховані предмети, сортувати предмети за якоюсь ознакою тощо.

Слайд 18

Велика кількість учнів, необхідність підготовки декількох завдань до кожного уроку, великої кількості роздавального матеріалу та наявності реальних предметів в класі є завеликим навантаженням на вчителя. Залучайте батьків допомагати в організації навчального процесу! Експонуйте в класі роботи учнів, це підвищує їх самооцінку і створює відчуття успіху. Хваліть дітей якомога частіше!

Слайд 19

Комунікативно спрямований Триває 35 хвилин Фізкультхвилинка кожні 15 хвилин Кожні 5-7 хвилин зміна видів роботи Зміна рухливі та спокійних видів д-ті Позитивна мотивація+радість+успіх Уніфікований початок уроку Варіюйте групові, парні, індивідуальні форми роботи Контакт за допомогою рухів, міміки, емоційної мови

Слайд 20

Активна участь кожного учня в уроці Сприйняття та пізнання дотиком Ляльковий театр або маски Інтегровані елементи читання, аудіювання, письма і говоріння Вербальне і тільки позитивне оцінювання! Принцип усного випередження, а також випередження рідної мови Замість домашніх завдань – спілкування англійською з батьками

Слайд 21

Мова вчителя на уроці Іноземна з перших уроків в нормальному темпі та з правильною інтонацією Поступове накопичення лексики класного вжитку Вживання сталих виразів Підкріплення інструкції рухами, мімікою, наочністю тощо За потребою переклад рідною після іноземної

Слайд 22

Колективні та індивідуальні міні-проекти

Слайд 23

Рекомендовані сайти дітям, вчителям і батькам www.learnenglishkids.britishcouncil.org http://pearsonlongman.com/young_learners/teachers/parents-help.html www.macmillan.com www.oup.com/elt www.expresspublishing.co.uk/elt www.cambridge.org/elt www.elt.heinle.com www.coe.int www.goethe.de/kiev

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Англійська мова