X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОПД

Завантажити презентацію

ОПД

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слайд 2

ПЛАН Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки Класифікація наукових досліджень Основні принципи раціональної організації наукової діяльності Етапи наукового дослідження Формулювання теми дослідження Наукова проблема як форма наукового мислення Мета та завдання дослідження Поняття «Предмет» і «Об’єкт» дослідження Класифікація об’єктів дослідження Емпіричний та теоретичний рівні дослідження Гіпотеза. Види гіпотез Теорія. Види теорій Класифікація меодів наукового пізнання Взаємодія емпіричного та теоретичного рівня дослідження

Слайд 3

ПОНЯТТЯ «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» Наукова діяльність — це діяльність, спрямована на всебічне вивчення об’єкта, процесу або явища, їх структури і зв’язків, а також отримання і впровадження в практику корисних для людини і суспільства результатів. Об’єкт: матеріальна або ідеальна системи Предмет: структура системи, взаємодія її елементів, різні властивості, закономірності розвитку та інш.

Слайд 4

КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Бюджетні Господарсько-договірні Не фінансуються За джерелом фінансування Експериментальне Методичне Описове Експериментально-аналітичне Історико-біографічне змішаного типу За формами та методами дослідження Фундаментальні Прикладні Пошукові Критичні Уточнюючі Відтворюючі Розробки За цільовим призначенням Довгострокові Короткострокові Експрес-дослідження За тривалістю

Слайд 5

Слайд 6

ЕТАПИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ   1. Формулювання теми дослідження. 2. Постановка мети і завдань. 3. Визначення об’єкта і предмета дослідження. 4. Пошук літературних джерел, їх вивчення й аналіз. 5. Формулювання гіпотез. 6. Вибір методів дослідження. 7. Обробка та аналіз та результатів дослідження. 8. Обговорення результатів дослідження. 9. Формулювання висновків.

Слайд 7

ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Слайд 8

Наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст якої становить те, що не досліджено людиною, але потребує пізнання, тобто це питання, котре виникло у процесі пізнання або практичної діяльності і потребує відповідного науково-практичного вирішення. Поставити наукову проблеми – це означає: • розмежувати відоме і невідоме; • сформулювати основний зміст проблеми; • визначити конкретні завдання і методи.

Слайд 9

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, те, що має бути досягнуто в результаті проведення дослідження. Мета визначає загальну спрямованість дослідження. Завдання дослідження – це сукупність конкретних цільових установок, які спрямовані на аналіз і вирішення проблеми

Слайд 10

Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта. Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження. Об'єкт відносно автономний і має чіткі межі.

Слайд 11

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Слайд 12

СТАДІЇ ЕМПІРИЧНОГО РІВНЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Слайд 13

ЗАВДАННЯ ЕМПІРИЧНОГО РІВНЯ ДОСЛІДЖЕННЯ • збирання фактичного матеріалу • отримання даних про властивості об’єкта • розробка схем, що описують стан об’єкта, його структуру, розвиток, динаміку поведінки • класифікація даних у емпіричну інформацію

Слайд 14

ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ ДОСЛІДЖЕННЯ розумове осмислення досліджуваних об’єктів виявлення їх сутності, законів існування і розвитку, що становить основний зміст теорії

Слайд 15

Гіпотеза — це наукове припущення, яке походить з теорії, воно ще не підтверджене і не спростоване. Теоретичні гіпотези висуваються для усунення внутрішніх суперечностей в теорії або для подолання розузгоджень теорії і експериментальних результатів і є інструментом вдосконалення теоретичного знання. Експериментальні - це припущення, які висуваються для вирішення проблеми методом експериментального дослідження. Статистична гіпотеза — як твердження стосовно невідомого параметра, сформульоване мовою математичної статистики.

Слайд 16

Теорія — це логічно організоване знання, концептуальна система знань, яка адекватно і цілісно відображає певну дійсність. Вона має такі властивості: є однією з форм раціональної розумової діяльності; це цілісна система достовірних знань; вона не тільки описує сукупність фактів, але і пояснює їх, тобто виявляє походження і розвиток явищ і процесів, їх внутрішні і зовнішні зв’язки, причинні та інші залежності і таке інше.

Слайд 17

Слайд 18

Методологія як вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності має чотирирівневу структуру: фундаментальні, • загальнонаукові, • конкретнонаукові принципи, • конкретні методи, що використовуються для вирішення спеціальних завдань дослідження. Метод дослідження – це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання.

Слайд 19

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Слайд 20

ВЗАЄМОДІЯ ЕМПІРИЧНОГО І ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНІВ ДОСЛІДЖЕННЯ – сукупність фактів складає практичну основу теорії або гіпотези;   – факти можуть підтверджувати теорію або спростовувати її;   – науковий факт не може бути сформульований без системи понять, тлумачиться без теоретичних уявлень;   – емпіричне дослідження в сучасній науці зумовлюється теорією.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Англійська мова