X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Реалізація моделі особистісно орієнтованого навчання

Завантажити презентацію

Реалізація моделі особистісно орієнтованого навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Реалізація моделі особистісно орієнтованого навчання на уроках світової літератури А.І. Богосвятська, кандидат філологічних наук, член-кор. НАНО, м. Севастополь 2013 р.

Слайд 2

Автор-розробник особистісно орієнтованої системи навчання Ірина Сергіївна Якиманська, доктор психологічних наук, професор, співробітник Інституту педагогічних інновацій РАО. «Визнання учня головною діючою фігурою всього освітнього процесу складає сутність особистісно орієнтованої педагогіки». (І.С. Якиманська)

Слайд 3

Особистість учня – мета освітньої системи, він співтворець уроку, а учитель – передумова формування виховання, він спільник учня в пізнавальній меті.

Слайд 4

Дитиноцентризм – орієнтація на внутрішній розвиток учня, перехід від особистості до індивідуальності й далі до універсуму.

Слайд 5

Особистісно орієнтований урок ґрунтується на врахуванні вікових, психофізіологічних, інтелектуальних особливостей учня, його інтересів, здібностей, ціннісних орієнтацій.

Слайд 6

У межах особистісно орієнтованого навчання як самостійні напрями виділяються: Педагогіка співпраці: пріоритет виховання над навчанням, відсутність прямого примусу, терпимість до недоліків у поєднанні з проявами демократизації стосунків. Розвивальне навчання: орієнтація на «зону найближчого розвитку» учня під час побудови його індивідуальної освітньої програми. Рівнева диференціація навчання: організація уроків з урахуванням індиві-дуальних можливостей і здібностей учня, ви-користання трьох рівнів завдань, зокрема й під час контрольних робіт.

Слайд 7

Технологія особистісно орієнтованого уроку (за С.І. Подмазіним): орієнтація визначення мети проектування організація оцінка корекція контроль реалізація

Слайд 8

Методи та прийоми особистісно орієнтованого навчання

Слайд 9

Прийом “Співзвучність позицій”: Які слова автора співзвучні з вашими думками? Прийом “Якби я був автором…”: Як би я завершив фінал твору?

Слайд 10

Написання творів-перевтілень: “Я дерево, я сніг, я вітер, я сонце…” Станьте творцем афоризмів, закінчивши речення: “Освічена людина…”, “Найголовніше в житті…”

Слайд 11

«Продовжте думку» Читаючи (слухаючи) твір, я…: бачу: річку, небо, поле, ліс, дощ… чую: грім, шум, спів, шелест, музику… відчуваю: ритм, страх, радість, тишу…

Слайд 12

Прийом “Щоденник подвійних нотаток”: Фраза з тексту: Мої міркування: 1. 1. 2. 2. 3. 3.

Слайд 13

«Пофантазуймо» Ви – письменник. У якому жанрі ви хотіли б писати? Чи пробували ви писати художні твори? Розкажіть про них.

Слайд 14

«Персонажі твору і я» Розсадіть персонажів твору за столом. Прокоментуйте свій вибір. Поміркуйте, чи комфортно почуватимуться герої, сидячи у визначеному вами порядку. Я

Слайд 15

Прийом перевтілення у персонажа Сьогодні – ваш перший бал. Скільки вам років? Який зараз рік надворі? З ким ви приїхали? Опишіть свій стан. Ви – Наташа Ростова

Слайд 16

Ви впізнали у пораненому, який плаче, свого ворога. Хто він? Що з ним? Опишіть свій стан там, у лазареті. Ви – князь Андрій Ви – Наполеон Скоро почнеться Бородинська битва. Що вам подарували? Опишіть свої дії та стан.

Слайд 17

«Пошук асоціацій» червоний: кохання пристрасть вогонь життя енергія активність чорний: ненависть страх смерть осуд провина песимізм За романом Стендаля «Червоне і чорне»:

Слайд 18

«Палітра емоцій» Із поданого переліку вражень, почуттів підкресліть три слова, що відповідають вашому стану душі: співчуття, натхнення, спокій, переживання, радість, щастя, легенький смуток, журба, розчарування, умиротворення, інше.

Слайд 19

Діти сприймають навколишній світ як різнокольорову чарівну казку, в якій все живе – речі, дерева, будівлі. І, звісно ж, все в ній розмовляє, думає, плаче, сміється. Тому діти легко оживлюють предмет або перевтілюються в нього, говорять від його імені. Приклади тем: «Думки шкільного щоденника», «Монолог дзеркала», «Сни підручника» тощо. «Живі речі»

Слайд 20

Активізація творчої думки: опишіть одного героя твору очима іншого; опишіть одну і ту саму подію з погляду різних героїв твору; напишіть сторінку щоденника героя з роздумами про… опишіть зовнішність героя з певною метою – викликати жаль, співчуття, зневагу, повагу, захоплення.

Слайд 21

Кожна дитина повинна усвідомити власну причетність до всього, що відбувається на уроці світової літератури, адже лише за такої умови інформація уроку стане особистим надбанням учня і наповниться для нього смислом і цінністю.

Слайд 22

ЛІТЕРАТУРА: Белей Н.І. Викладання зарубіжної літератури за особистісно-орієнтованою методикою // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 9. – С. 33-35. Борківська О.П. Особистісно-орієнтований підхід до викладання зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 11. – С.7-10. Булава З. Творчі роботи учнів про «живі речі» // Всесвітня література в СНЗУ. – 2011. – № 4. – С. 14. Ковтун Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури // Рідна школа. – 2011. – № 1-2. – С. 77-80. Особистісно зорієнтований урок літератури: З досвіду роботи / Упоряд. Г.Федяй, А.Фасоля. – К.: Шкільний світ, 2005. – 128 с. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: принципи, технології // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 37-43. Соболь Л.М. Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-1/08slmppr.htm#дод1 Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова та література. – 2004. – № 7. – С.2-9. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М.: Сентябрь, 2000. – 188 с.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Зарубіжна література