X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Історичний процес та його етапи

Завантажити презентацію

Історичний процес та його етапи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Історичний процес та його етапи.

Слайд 2

Мета: розкрити суть та визначення поняття “ історич- ний процес ”; охарактеризувати і проаналізувати головні під- ходи до розуміння змісту та спрямованості історичного процесу; розкрити складність та суперечливість “ істо- ричного процесу “; охарактеризувати і порівняти між собою різні підходи до проблем періодизації “ історич- процесу “.

Слайд 3

Цільові завдання: Розкрити циклічність історичного процесу; Визначити у чому ж проявляється складність і суперечливість “ історичного процесу ”; Розкрити форми та зміст “ історичного процесу ”; Показати періодизацію історичного процесу; Спробувати аргументовано визначити на якому етапі зараз перебуває наше суспільство; Розкрити суть основних понять: революція, еволюція, реформа, періодизація, деградація, регрес…

Слайд 4

Заповнюємо та озвучуємо схему№1 3. Функціональний 2. Структурний 1. Генетичний СУСПІЛЬСТВО ПРИРОДА

Слайд 5

Поставте у відповідності малюнки із поняттями: А) “ Географічний детермінізм ”; Б) “ Геополітика ”; В) “ Виробнича діяльність ”. Російський біолог

Слайд 6

Дайте визначення таким поняттям: Суспільство – це … Демографія – це …

Слайд 7

Заповніть та роз'ясніть схему №2

Слайд 8

1.ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС. Якщо поняття “ ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ” складається з двох слів: ІСТОРІЯ та ПРОЦЕС, скажіть, що ж вивчає окремо: дисципліна - ІСТОРІЯ та означає поняття ПРОЦЕС?

Слайд 9

ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС 1.ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 5.НУМІЗМАТИКА 7.ІСТОРІЯ 4.ГЕНЕОЛОГІЯ 3.ЕТНОГРАФІЯ 2.ЛІНГВІСТИКА

Слайд 10

Спробуйте розповісти, що зображено на слайді? Зародження Розвиток Занепад Падіння ?

Слайд 11

2. СПРЯМОВАНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ІСТОРІЇ. 1. О. Шпенглер (1880 – 1936 р. р.) 2. А. Тойнбі (1889 – 1975 р.р.) ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦИКЛІВ. ТЕОРІЯ ЛОКАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. Німецький філософ Англійський соціолог

Слайд 12

4. ГЕСІОД Давньогрецький поет та мислитель. ДЕГРАДАЦІЯ, РЕГРЕС Німецький філософ. ЕВОЛЮЦИЗМ ТА ІСТОРИЗМ 3. Г. ГЕГЕЛЬ

Слайд 13

МАРКСИЗМ 5. К. Маркс – німецький 6. БІБЛІЯ філософ. ?

Слайд 14

Українські вчені та “ історичний про -цес “: М. Драгоманов М. Костомаров Аспекти прогресу: “ Народний дух “- джерело технічний, науковий, іст. розвитку, який зводить- культурний. ся до волі “ Божої .”

Слайд 15

Завдання для роздумів! На Вашу думку, куди спрямована історія людства: до розвитку чи до занепаду? Чому?

Слайд 16

Робота з підручником:визначте форми історичного процесу.

Слайд 17

ЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ Історичний процес, його форми Поверхневі Глибокі Форми насильства Революція ВИДИ РЕФОРМ Державне насильство Злочинність Тероризм Війна Соціальні суперечності Політичний зміст Тривалість Склад воюючих сторін Спосіб ведення воєнних дій Технічне оснащення Масштаби

Слайд 18

Згадайте, на які вікові етапи поділя - ється людське життя? Історія людства, як і людське життя поділяється на певні періоди і отримала назву - ПЕРИОДИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ.

Слайд 19

4. Періодизація історичного процесу. 1. Л. Морган 1 2 3

Слайд 20

Традиційне; Модерніське; Постмодерніське. 2. М.Вебер Німецький соціолог

Слайд 21

3. К.Маркс 1. Первіснообщинний лад 4. Капіталістичний лад 5. Комуністичний лад 3. Феодальний лад 2. Рабовласницький лад

Слайд 22

4. К. Ясперс 1. Доісторичний 3. Духовна основа період; 2. Культ. Ст. світу; люд. буття; 4. НТР.

Слайд 23

5. Зах. Європа 1950 -1960р.р. Доіндустріальний період; Індустріальний період; Постіндустріальний період. У. Ростоу Д. Белл Р. Дарендорф

Слайд 24

Що таке історичний процес: а) Цивілізація; б) Освіта; в) Реформа; г) Розвиток суспільства.

Слайд 25

Які історичні дисципліни зображені, що допомагають вивчати історію людства? 1 гелери зразка 1912 р., бронза 10 гелерів зразка 1908 р., нікель 1 крона зразка 1913 р. 5 г. срібло 835

Слайд 26

Знайдіть зайве у характеристиці поняття “ еволюція “: а) Стрибковоподібні зміни; б) Переворот; в) Реформи; г) Насильство.

Слайд 27

Поставте у правильній відповідності філософів та суть їхніх теорій: 1. О. Шпенглер; 2. К. Маркс; 3. О. Тойнбі; 4. Г. Гегель; 5. Гесіод; А) “…завершення світу. ”; Б) ” Теорія культурних циклів ”; В) “ Еволюцизм та історизм ”; Г) “ Деградація, регрес ”; Д) “ Теорія локальних цивілізацій ”; Е) “ Марксизм ”.

Слайд 28

Знайдіть зайве у визначенні однієї із форм історичного процесу, озвучте її. А. Стрибковоподібні зміни; Б. Насильство; В. Повстання; Г. Бунт; Д. Реформи; Е. Революції.

Слайд 29

Закінчіть правильно визначення поняття. Поділ історичного процесу на періоди називається

Слайд 30

Поміркуйте! 1. Чи є наукові здобутки по- казником піднесення люд- ства, чи ведуть вони до дег- радації ?; 2. Як Ви вважаєте, в Украї - ні проводяться глибокі ре - форми чи поверхневі ?

Слайд 31

С. Б. Вербі Підсумки! М. Істмен К. Поппер “… зміни суспільства відбуваються залежно від сьо - годнішніх потреб, від кожної людини, яка може впли- вати на історію чи змінювати її відповідно до своїх потреб. … прогрес залежить від нас, від наших уст – ремлінь і реалістичного вибору наших завданнь. ”

Слайд 32

Оголошення домашнього завдання. 1. Опрацювати § 16ст.171-191; 2. Опрацювати конспект; 3. Дати письмову відповідь на запитання №4 ст.190.

Слайд 33

Презентацію з предмету “ Людина і суспільство ” на тему ” Періодизація історичного процесу ” підготувала викладач суспільних дисциплін ШКІРА Н.З. ВПУ №7 м. Калуш 2009

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія