X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вчинкове виховання в аспекті становлення органів шкільного учнівського самоврядування

Завантажити презентацію

Вчинкове виховання в аспекті становлення органів шкільного учнівського самоврядування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методичні рекомендації щодо створення виховної системи школи «Вчинкове виховання в аспекті становлення органів шкільного учнівського самоврядування» Підготувала: Козубенко Тетяна Михайлівна, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, м.Сміла, Черкаської області

Слайд 2

Виховна система навчального закладу- є основою для життєтворчого виховного простору. Виховна система закладу створюється на основі аналізу виховної діяльності, виходячи з потреб, традицій, запитів учнів, педагогів, батьків Виховна система закладу покликана систематизувати виховну діяльність, бачити її як ядро, навколо якої об'єднано творчі справи, події, заходи, інноваційна діяльність. Виховна система закладу це творча співпраця учнів, батьків,педагогів. Виховна система закладу дає можливість багато років вести виховну діяльність в закладі системно, відповідно до принципів виховної діяльності, направленої на результат . Кожна виховна система в закладі є основою для народження наступної виховної системи.

Слайд 3

Виховна система – це упорядкована цілісна сукупність компонентів, які сприяють розвитку особистості учня

Слайд 4

Слайд 5

Її ядро – люди та їхні потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, дії, відносини. Ця система обумовлена суспільною потребою у створенні спеціальних умов для розвитку у людини здібностей жити і працювати у соціумі, освоювати і виконувати соціальні ролі. Соціальна система

Слайд 6

Її функціонування пов’язане з реалізацією основних педагогічних завдань: формування в учнів цілісної системи наукових знань про природу, суспільство, людину; оволодіння учнями прийомами і способами основних видів людської діяльності; розвиток креативних здібностей дитини, її нахилів і талантів; формування в учнів ціннісного ставлення до навколишньої дійсності і до самих себе; розвиток у дитини прагнення і здатності до самопізнання, самореалізації та самоствердження; формування у навчальному закладі сприятливого середовища для розвитку і життєдіяльності учнівської молоді. Педагогічна система

Слайд 7

Будь-яка виховна система орієнтована на визначені цінності. Для цієї системи характерні наступні ознаки: цілі виховної системи є особистісно значущими як для дорослих, так і для дітей; спільна життєдіяльність педагогів, учнів і батьків будується на основі гуманістичних цінностей, взаємоповаги, довіри і доброзичливості; педагогічна діяльність спрямована на забезпечення умов для прояву і розвитку індивідуальності особистості дитини; відчуття захищеності, комфорту, задоволеності життєдіяльністю у навчальному закладі. Ціннісно-орієнтована система

Слайд 8

Враховуючи, що саме поняття система визначається як цілісне утворення компонентів, які взаємодіють між собою і підпорядковуються загальному, можна стверджувати, що ця риса є істотною і необхідною. Порушення цілісності виховної системи призводить до її розпаду взагалі. Цілісна система

Слайд 9

Ця система самокерована і така що саморозвивається. Виховання є соціальним явищем, яке означає формування і розвиток особистості під впливом усієї сукупності об’єктивних і суб’єктивних чинників. Відкрита система має безліч звязків і відносин з навколишнім соціальним і природним середовищем, що забезпечують функціонування і розвиток системи. Якщо система має високий рівень організації, вона сама змінює, удосконалює зовнішнє середовище, пристосовуючи його до досягнення своєї мети, до завдання збереження цілісності. Відкрита система

Слайд 10

І як результат усієї діяльності виховної системи – вона є системою цілеспрямованою. При відсутності цільових орієнтирів, виховна діяльність втрачає свій зміст. Ціль у навчально-виховній системі відіграє роль системоутворюючого і системоінтегруючого фактора. Характер цільових орієнтирів може служити підставою для визначення типу виховної системи. Саме цілі і засоби їх досягнення відрізняють одні виховні системи від інших. Цілеспрямована система

Слайд 11

Етап становлення Етап стабільного розвитку Етап завершальний Етап відновлення і перебудови системи Будова виховної системи

Слайд 12

Функції сучасної виховної системи ІНТЕГРУЮЧА РЕГУЛЮЮЧА РОЗВИВАЮЧА

Слайд 13

Слайд 14

особистісний підхід до виховання, уважне ставлення до унікальності кожного учня організація життєдіяльності учнів як основи виховного процесу стимуляція творчої активності кожного учня гуманізація міжособистісних стосунків інтеграція у соціокультурне середовище

Слайд 15

Основні принципи сучасного виховання (І.Д. Бех). Принцип національної спрямованості Принцип культуровідповідності Принцип гуманізації виховного процесу Акмекологічний принцип Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії Принцип особистісної орієнтації Принцип превентивності Принцип технологізації

Слайд 16

Правова освіта та виховання Як свідчить аналіз останніх психологічних і педагогічних досліджень, найбільш конструктивним і перспективним є вчинковий підхід до вивчення і реформування системи шкільного виховання Кожен вчинок оцінюється за трьома найважливішими показниками: 1) що зробили - практичний результат; 2) чого навчились - інтелектуальний результат; 3) як виявили себе - моральний результат.

Слайд 17

Визначаючи поняття правового виховання як процесу правової соціалізації особистості, сприйняття нею вимог права, його результативного значення, слід також підкреслити, що воно повинно бути: системним послідовним систематичним цілеспрямованим організованим

Слайд 18

Форми і методи роботи з правового виховання Уроки правознавства Книжкова виставка “Закон і Ти” Конкурс стіннівок “Правові цікавинки” Виховні заходи на правову тематику Робота лекторської групи Куточок правових знань Співпраця з громадськими організаціями, службами Участь у міському огляді-конкурсі на кращу організацію з правової освіти та виховання Робота Ради профілактики школи Соціально-психологічна служба “Родинне коло” Проекти учнівського самоврядування: “Легіон порядку” “Молодь і футбол”

Слайд 19

“Волонтером бути модно!” Превентивні дискотеки “Молодь за здоров′я” Факультативні заняття “Психологія самопізнання” Єдиний День ЦСССДМ День профілактики правопорушень Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень Контроль за відвіданням учнями школи Проект “Вчинок – як духовне надбання особистості” Зустрічі з працівниками кримінальної міліції, юристами, суддями Анкетування Вивчення рівня вихованості школярів Декада правових знань та правового виховання

Слайд 20

Метою розвитку учнівського самоврядування є підготовка майбутніх активних громадян нашої держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які б змогли розв'язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні, нестандартні рішення, реалізуватися в цьому житті. Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Слайд 21

Дієвість роботи учнівського самоврядування є результативною та базується на принципах: демократизації та гуманізації виховного процесу зв’язок виховання з реальним життям єдності вимог та поваги до особистості послідовності, систематичності і єдності виховних впливів відповідності віковим та індивідуальним особливостям учнів свідомості , самодіяльності, активності учнів

Слайд 22

Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є: Демократичний підхід щодо участі у виборах активу Передача дітям організаторського досвіду; Навчання організаторській майстерності; Спільна творча діяльність Тактовне, дохідливе роз'яснення учням їх участі в управлінні навчально-виховним процесом Впровадження інноваційних технологій Залучення учнів до роботи в органах учнівського самоврядування, в творчих групах Педагогічне керівництво колективною творчою діяльністю дітей Використання в практичній роботі органів самоврядування педагогіки співробітництва Розширення гласності в роботі органів учнівського самоврядування; підведення підсумків та нагородження переможців;

Слайд 23

Учнівське самоврядування сьогодні – це доросле і серйозне життя, це активна життєва позиція наших вихованців, це формування особистісних рис, можливість проявити свої лідерські здібності та навчитися бути лідером, уміння жити серед людей, створення позитивного виховуючого середовища в якому є місце для кожної дитини, для кожної ідеї, проекту. Є бажання адміністрації школи, педагогів до нових змін, дати можливість учням бути собою, відчути себе не сторонніми спостерігачами , а активними учасники шкільного життя, - ось що є першочерговим. Головне чути учнів і розуміти чого вони прагнуть, бути партнерами з активом учнівського самоврядування у спільній справі навчання та виховання.

Слайд 24

При підготовці матеріалів щодо створення виховної системи школи використано: Інтернет-ресурси Науково-методичний посібник за науковою редакцією кандидата історичних наук І.Г.Єрмакова

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота