X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація виховної системи Будинку дітей та юнацтва

Завантажити презентацію

Презентація виховної системи Будинку дітей та юнацтва

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відділ освіти Кіровської районної в м. Донецьку ради Будинок дітей та юнацтва

Слайд 2

Слайд 3

- виховання духовності, становлення моральних орієнтирів; - розвиток самостійного мислення дитини, її індивідуальних творчих здібностей; - формування емоційного комплексу особистості, зокрема розвиток таких рис, як співчуття, доброта, справедливість, совісність, сприймання краси, терпимості, розуміння радості того, хто поряд, почуття особистої гідності і гідності іншої людини

Слайд 4

- виховання громадянина України; - виховання почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; - виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів

Слайд 5

Слайд 6

пошук, розробка і впровадження у виховну діяльність нових, нетрадиційних форм виховної роботи організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу розробка теоретико-методологічних аспектів системи виховання у позашкільному закладі удосконалення змісту виховання наповнення народознавчим змістом традиційних форм роботи впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання урахування етнографічних особливостей свого регіону забезпечення педагогічного всеобучу батьків

Слайд 7

Пріоритетні напрямки виховання розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації виховання поваги до Конституції, законодавства України,державної символіки формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді, охорона та зміцнення їх здоров’я утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, культури та історії рідного краю виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції

Слайд 8

Принципи виховання особистості

Слайд 9

Слайд 10

Пізнання себе,людей, взаємодія з ними Трудова діяльність, вміння, навички Ігрова активність реалізація творчих та природних можливостей Реалізація фізичних можливостей

Слайд 11

Компоненти виховної системи

Слайд 12

Ц І Н Н О С Т І сім’я вітчизна земля мир праця культура знання людина як така Г О Л О В Н І

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

  вітчизна сім’я праця знання культура всесвіт людина земля

Слайд 18

«Джерело успіху» (система формування успішної особистості) Сходинки майстерності Зростаємо здоровими

Слайд 19

Подолання об’єктивних негативних умов середовища та соціальна реабілітація і соціальна адаптація дітей та підлітків

Слайд 20

Навчити дітей критично аналізувати свої можливості та перспективи в різноманітних сферах життя Допомогти усвідомити значущість здорового способу життя та оволодіти корисними навичками Навчити спілкуванню, яке дозволить досягти успіху в житті

Слайд 21

Підготувати дитину до життя в соціумі за умови впровадження якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності; Сприяти допрофесійній орієнтації підлітків, отриманню ними додаткової освіти

Слайд 22

задовольнити їх освітні потреби шляхом залучення до декоративно – прикладної творчості; навчити різним видам рукоділля та вмінню використовувати їх у повсякденному житті; навчити розуміти «мову» художніх засобів образотворчого мистецтва; формувати комунікативні навички та вміння працювати в команді; розвивати художній смак, фантазію та творче мислення, прищеплювати культуру праці; виховувати інтерес, готовність і здатність до творчої діяльності, бажання створювати власні дизайнерські проекти; виховувати здатність до пізнання світу з подальшим його перетворенням, сприяти гармонійному розвитку дітей та підлітків, спонукати до здорового способу життя; виховувати шанобливе відношення до історичного минулого, працелюбність, бажання дарувати радість людям.

Слайд 23

Створення та забезпечення повноцінних умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я, психологічного комфорту й соціального благополуччя дітей і молоді шляхом визнання пріоритетів здорового способу життя як основної умови збереження і зміцнення здоров'я

Слайд 24

впровадження в навчально-виховний процес особистісно орієнтованої моделі формування у дітей і молоді навичок здорового способу життя; формування уміння приймати оптимальні рішення зі збереження і зміцнення свого здоров'я в різних життєвих ситуаціях; удосконалення форм і методів формування здорового способу життя; формування у дітей та молоді негативного ставлення до шкідливих звичок; визнання пріоритету в педагогічній роботі з батьками формування позитивної мотивації до здорового способу життя; формування у дітей відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навчання правил безпечної поведінки, попередження негативних проявів у поведінці підлітків

Слайд 25

формування ведучих інтегративних якостей особистості; безперервну педагогічну діагностику, що поступово переходить у самодіагностику, самопізнання; практичну діяльність педагогів і вихованців; оптимальне поєднання індивідуального виховання, виховання у колективі та самовиховання; нерозривний зв’язок з виховними чинниками: батьками, школою, виробничими і обслуговуючими об’єктами мікрорайону; розвиток загальної педагогічної культури педагогів і вихованців

Слайд 26

Слайд 27

БДЮ - це для всіх! БДЮ - це впевнене сьогодні й надійне завтра! БДЮ – це творчість! БДЮ – навчить і допоможе! БДЮ – чекає!

Слайд 28

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Білоконенко Тетяна Василівна, методист вищої категорії Будинку дітей та юнацтва Кіровського району м. Донецька р.т. (062)203-50-65 м.т.0958179726

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота