X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перехід З початкової школи в основну: проблеми наступності педагогічна рада-тренінг

Завантажити презентацію

Перехід З початкової школи в основну: проблеми наступності педагогічна рада-тренінг

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготував вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Паніна Марія Іванівна 2013 р.

Слайд 2

Що ви розумієте під поняттям «наступність»? Наступність - ________________________________________________________ ________________________________________________________ Наступність - ________________________________________________________ ________________________________________________________ Наступність - ________________________________________________________________________________________________________________ Наступність_____________________________________________________________________________________________________

Слайд 3

це «зв’язок між етапами процесу розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на новій основі елементи і характеристики попередніх етапів»; полягає у встановленні необхідного зв’язку і правильного співвідношення між частинами навчального предмета на різних ступенях його вивчення; характеризує вимоги, які пред’являються до знань і умінь учнів на кожному етапі навчання, форм, методів і прийомів, пояснення нового навчального матеріалу і до всієї наступної роботи з його засвоєння

Слайд 4

послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. Здійснюється при переході від одного уроку до наступного, від одного року навчання до наступного (С. Гончаренко); «послідовність і системність у розташуванні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховної роботи... характеризується усвідомленням пройденого на новому, більш високому рівні, підкресленням набутих знань новими, розкриттям нових зв’язків, завдячуючи чому якість знань, умінь і навичок підвищується»

Слайд 5

наступність полягає у збереженні зв’язку між побудовою навчальних предметів у початковій ланці освіти та тими життєвими знаннями, які набуті дитиною під час перебування у дошкільному закладі

Слайд 6

принцип наступності повинен охоплювати всі сфери навчання та виховання дітей, реалізовуючись через відповідні умови

Слайд 7

«принцип наступності - це категорія дидактики, що відображає закономірності зміни структури змісту навчального матеріалу та поєднання методів навчання, спрямованих на подолання суперечностей лінійно-дискретного характеру процесу навчання і відображає способи реалізації цих закономірностей у відповідності з цілями навчання, розвитку інтелектуальних здібностей молоді та її виховання»

Слайд 8

опора на опрацьований матеріал; розвиток наявних компетентностей; установлення різноманітних зв’язків; повторення навчального матеріалу на більш високому рівні; розкриття основних ідей курсу; пропедевтика; перспективність у вивченні навчального матеріалу при переході від одного ступеня навчання до подальшого

Слайд 9

перехід учнів з початкового в середню ланку школи - одна з педагогічно найбільш складних проблем, а період адаптації в 5-му класі - один з найважчих періодів шкільного навчання. В останні роки в педагогічній і психологічній літературі багато говориться про складності цього періоду навчання, що він став сприйматися мало не як об'єктивна криза розвитку дітей 9-10 років, що породжує серйозні педагогічні проблеми

Слайд 10

при переході на середню ступінь навчання у зв’язку з ускладненням навчального матеріалу інтерес учнів до вивчення іноземної мови знижується. Сьогодні в Україні лише 28% п’ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченню початкової школи

Слайд 11

збільшення інтенсивності розумової діяльності; довільність концентрації уваги; необхідність володінням здатності мислити абстрактно, узагальнювати, аналізувати; відбуваються зміни у пізнавальній сфері; уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу тощо  

Слайд 12

Визначте причини виникнення проблем під час переходу учнів від початкової до середньої ланки навчання: _______________________________________________________ _______________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

Слайд 13

різні підходи до підготовки вчителів початкової, середньої та старшої школи; низький рівень знань учителів про психологічні та фізіологічні особливості кожного вікового періоду; неузгодженість у змісті навчальних курсів початкової і середньої школи; недостатня наступність у шкільних підручниках; невідповідність оцінок випускників початкової школи реальним результатам навчання; непідготовленість до сприйняття ускладненого змісту навчальних курсів у 5-му класі; нездатність учнів справитися із збільшеним обсягом домашнього завдання тощо

Слайд 14

стан дітей в цей період характеризується низькою організованістю, іноді недисциплінованістю; зниження інтересу до навчання; зниження самооцінки; високий рівень ситуативної тривожності

Слайд 15

збільшення числа дітей, що зазнають значні труднощі при навчанні та адаптації до нових умов організації навчального процесу

Слайд 16

забезпечення якості освіти як умови сталого розвитку шкільного співтовариства; посилити увагу до проблем адаптації школярів

Слайд 17

учнів; педагогів; батьків; адміністрації школи; фахівців психолого-педагогічної служби

Слайд 18

  зміною соціальної обстановки;   зміною ролі учня; збільшенням навчального навантаження;   зміною режиму дня;   різницею систем і форм навчання; нестиковкою програм початкової й основної школи; відмінністю вимог з боку вчителів-предметників;   зміною стилю спілкування вчителів з дітьми

Слайд 19

дуже розгублені; не можуть зрозуміти, як будувати стосунки з педагогами; вперше стикаються з пред'явленням нових вимог з боку багатьох людей; зустрічаються з потоком інформації з незрозумілими для нього словами, термінами

Слайд 20

  продовжувати вивчати психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку; розробити систему психологічного супроводу учнів у період адаптації;   продовжувати роботу з підвищення мотивації педагогів до оволодіння і пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації;   скоординувати вимоги, методи і прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х класах;   розробити систему контролю успішності процесу адаптації учнів;   знизити падіння успішності при переході в основну школу.

Слайд 21

вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі; вивчення особових справ учнів; узгодження норм оцінок і вимог до учнів;   складання психолого-педагогічної характеристики класу; складання програми супроводу учнів у адаптаційний період;   виявлення потреб педагогів потрібна допомога фахівців ППС

Слайд 22

визначення індивідуальних цілей вчителів-предметників, які викладають у 5 класі у вирішенні проблеми наступності; (співбесіди з учителями) відвідування уроків у 5 класі з метою визначення рівня адаптації учнів; організувати тиждень відкритих дверей. Лекція для батьків "Проблеми психологічної адаптації дітей при переході з початкової школи в середню ланку"

Слайд 23

здійснити вхідний адміністративний контроль з метою перевірки якості засвоєння навчального матеріалу попереднього класу; провести діагностику адаптаційних процесів в учнів 5 класу; підготовка до педради: відвідування уроків, анкетування учнів і батьків, бесіди з вчителями, фахівцями ППС; мала педрада "Особливості адаптації п'ятикласників" з вчителями початкової школи та вчителями-предметниками, які працюють в 5 класі, фахівцями ППС з метою підведення підсумків I чверті;

Слайд 24

провести засідання-круглий стіл шкільних методичних обєднань на тему "Психолого-фізіологічні аспекти адаптації учнів при переході з початкової школи в середню ланку« з метою аналізу результатів діагностики адаптаційних процесів; організувати взаємовідвідування уроків у 4 класі з метою ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи;

Слайд 25

здійснити знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці; провести діагностику готовності учнів початкових класів до переходу в середню ланку; організувати знайомство класних керівників, вчителів-предметників середньої школи з учнями випускних класів початкової школи (відвідування уроків у 4-х класах вчителями середньої школи, участь викладачів середньої школи і майбутніх класних керівників у роботі батьківських зборів 4-х класів і т.д.)

Слайд 26

Запропонуйте заходи подолання проблем, що виникають під час переходу учнів від початкової в основну школу: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

Слайд 27

провести семінар для класних керівників 5 класів «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку»; провести семінар для класоводів 4 та 5 класів «Індивідуальні особливості учнів «групи ризику» та випускних класів початкової школи»; провести засідання «Готовність учнів випускних початкових класів до переходу в середню ланку»; підготовка та проведення випускного свята у 4-х класах.

Слайд 28

провести підсумкові контрольні роботи в 4-тому класі з української, російської та англійської мов, математики та літературні читання з метою спільного аналізу робіт; складання пакету документів на учнів 4 класу; спільне засідання МО вчителів початкової школи та основної школи за підсумками контрольних робіт;

Слайд 29

послідовності, систематичності розташування матеріалу; в опорі на вивчене і на досягнутий учнями рівень розвитку; в перспективності вивчення матеріалу; в узгодженості ступенів і етапів навчально-виховної роботи; в спільній роботі вчителя 4 класу та вчителів-предметників майбутніх пятикласників

Слайд 30

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь,1997. – 376 с. Гусєва, В. Проблеми наступності й безперервності освіти в початковій та середній школі: нотатки з досвіду [Текст] / В. Гусєва // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 39–42. Державний стандарт початкової загальної освіти – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/ Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060–12/ Колесникова В.Ф. Психологія наступності: [словник – довідник] / В.Ф.Колесникова. – К.: Наук. світ, 2000. – 82 с. Кустов, Ю.А. Управління якістю освіти на основі принципу наступності: навчальний посібник / Ю.О. Кустов, В.А. Гусєв. – Тольятті: вид–во Тольяттінського держ. ун–ту, 2002. – 203 с. Кушнаренко А. Наступність у вітчизняній і зарубіжній педагогіці/ А. Кушнаренко, Н. Губанова, Я. Смірнова – Директор школи Україна –2008 – N 6 – С. 62–65. матеріали сайту «Розумники і розумниці» Олени Миколаївни Тенети матеріали сайту «internat12.org.ua”

Слайд 31

Проблеми наступності при вивченні української мови у 4 та 5 класах Проблеми наступності при вивченні іноземної (англійської) мови у 4 та 5 класах Проблеми наступності при вивченні математики у 4 та 5 класах Проблеми наступності при вивченні природознавства у 4 та 5 класах

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота