X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Передовий педагогічний досвід і його види

Завантажити презентацію

Передовий педагогічний досвід і його види

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Передовий педагогічний досвід і його види

Слайд 2

Педагогічний досвід – це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи. Педагогічний досвід може бути масовим і передовим. Передовий педагогічний досвід формується на основі масового завдяки оволодінню об'єктивними педагогічними закономірностями (Ю. К. Бабанський).

Слайд 3

Передовий педагогічний досвід — творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особи вчителя.

Слайд 4

За кількістю авторів педагогічний досвід може бути:

Слайд 5

За обсягом виділяють такі види досвіду:

Слайд 6

За рівнем творчої самостійності :

Слайд 7

Критерії передового педагогічного досвіду: актуальність можливість творчого застосування стабільність результатів оригінальність висока ефективність

Слайд 8

актуальність - критерій, який означає, що досвід спрямований на розв'язання найважливіших проблем навчання, виховання і розвитку учнів; оригінальність - означає, що в практиці роботи даного педагога, педагогічного колективу використовуються форми, методи, прийоми, засоби або їх системи, які ще не застосовувалися в умовах сучасної школи; оптимальність - це витрати часу, зусиль учителів та учнів на досягнення результатів; оптимальними є ті інновації, що досягають високих результатів при найменших фізичних, розумових і часових витратах. стабільність результатів - виявлений передовий педагогічний досвід характеризується стійкою ефективністю і стабільністю результатів протягом тривалого часу; висока ефективність - досвід можна вважати передовим лише тоді, коли педагогом досягнуто вищих порівняно з масовою практикою результатів навчання, виховання і розвитку;

Слайд 9

Форми й методи втілення передового досвіду: відкриті уроки та інші заняття усні повідомлення результатів вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у виступах педагогів у школі, на нарадах, курсах, семінарах письмові повідомлення результатів вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у формі методичних листів, методичних розробок, статей у газетах і журналах, видання брошур, монографій, збірників матеріалів конференцій і семінарів наочно-демонстраційна популяризація передового педагогічного досвіду — організація виставок, спеціальні стенди при методкабінетах тощо.

Слайд 10

2. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду Визначення педагогічної проблеми та об'єкта вивчення. На цьому етапі формулюють тему досвіду, обґрунтовують її актуальність, формують групу для його вивчення.

Слайд 11

Вивчення передового педагогічного досвіду здійснюється в такій послідовності: — теоретична підготовка та складання програми роботи; — визначення педагогічної проблеми та об'єкта для вивчення досвіду; — основне вивчення досвіду; — зіставлення результатів вивчення з педагогічною теорією та передовою практикою і формулювання положень, рекомендованих для поширення. — попереднє (розвідувальне) вивчення та аналіз досвіду; — систематизація та узагальнення одержаного матеріалу;

Слайд 12

Етапи вивчення й узагальнення педагогічного досвіду перший етап другий етап вивчення й узагальнення педагогічного досвіду пошукова робота: виявляються знахідки, новинки в роботі, що мають визначені досягнення в навчально-виховній роботі. третій етап

Слайд 13

складається розгорнута програма вивчення й узагальнення досвіду: остаточно формулюються тема й мета, уточнюються об'єкт (школа, позашкільна установа, клас, гурток, група, навчальний предмет, педагог, колектив тощо) і предмет вивчення й узагальнення. На основі програми розгортається робота зі збору педагогічних фактів та іншого емпіричного й інформаційного матеріалу. Четветий етап

Слайд 14

п'ятий етап шостий етап Описаний досвід потім осмислюється співставляються, порівнюються, аналізуються факти, виявляються взаємозв'язки між ними, з'ясовується характер залежності педагогічного процесу від конкретних умов Осмислений матеріал оформлюється у вигляді доповіді, статті, методичної розробки та рекомендацій, плаката, інформації, тексту лекції, брошури, книги, монографії, дисертації тощо.

Слайд 15

Слайд 16

Передовий педагогічний досвід це практика, що містить у собі елементи творчого пошуку, новизни, оригінальності, це висока майстерність учителя, тобто така робота, що дає найкращий педагогічний результат. У даному випадку мова йде про досвід, що може й не містити в собі чогось нового, але, заснований на успішному застосуванні науково та практично доведених принципів і методів, він є зразком для тих учителів, які ще не опанували педагогічної майстерності.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота