X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тире між підметом і присудком

Завантажити презентацію

Тире між підметом і присудком

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Історія нашого меценатства — то, мабуть, одна з найцікавіших сторінок українського минулого. М. Слабошпицький

Слайд 3

Робота з текстом 1.Прочитати текст. З’ясувати стиль і тип мовлення. Усно переказати прочитане. 2.Дати письмову відповідь на запитання, сформульоване в заголовку висловлювання, використовуючи текст. Виділити граматичні основи. Указати на вид присудків 3.Пояснити правопис слів компанія і кампанія. З’ясувати їх значення. (Кампанія — сукупність заходів для здійснення в певний період якого-небудь важливого громадсько-політичного або господарчого завдання. Компанія — те саме, що товариство)

Слайд 4

Благородність - це… - це… - це…

Слайд 5

Творче моделювання 1.Сформулювати визначення понять, використовуючи подані шаблони. При нагоді скористатися тлумачним словником. Пояснити наявність або відсутність тире. 1. Благородство — це... Благородством називається... 2. Толерантність — це... Толерантністю називають... 3. Тактовністю є... Тактовність — це... 4. Гуманністю вважається... Гуманність — це... 2.Підкреслити присудки. Визначити їх вид та спосіб вираження.

Слайд 6

Пошуково-вибіркова робота 1.Прочитати крилаті вислови. Виписати лише ті, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Пояснити пунктограму «Тире між підметом і присудком». 2.Визначити вид присудків та спосіб їх вираження.

Слайд 7

Тире між підметом і присудком Тире ставиться Тире не ставиться 1. Якщо підмет і присудок виражені іменниками у формі називного відмінка: Малі дітки — ясні зірки, світять і радують у темну ніч (Нар. творчість). 2. Якщо підмет і присудок виражені інфінітивами: Спати — не воювати (Нар. творчість). 3. Якщо перед присудком, вираженим іменником у формі називного відмінка, стоять слова це, то, ось, значить: Пам’ятаймо: що держава — це ми (О. Глушко). Автор «Літопису Самовидця» - то людина глибоких патріотичних почувань (М. Слабошпицький) 1. Якщо підмет виражений особовим займенником: Ти друг, ти вірність (М. Рильський). 2. Якщо присудок має порівняльне значення і вживається зі сполучниками як, ніби, наче, немов, начебто та ін.: Діти як квіти: полий, то роститимуть (Нар. творчість). 3. Якщо перед присудком, вираженим іменником, уживається заперечна частка не: Серце не камінь. 4. Якщо присудок виражений прикметником чи дієприкметником: Почуття великі і глибокі. Примітка. Якщо є необхідність стилістично виділити присудок, то перед ним ставиться тире. Наприклад: Хмари в небі — мов сива шаль (В. Симоненко). Я — українець.

Слайд 8

Дослідження-трансформація 1.Перебудувати речення так, щоб між підметом і присудком уживалося тире. 2.Порівняти спосіб вираження присудків у реченнях. 3.Чи можна вважати трансформовані речення граматичними синонімами?

Слайд 9

Вибірково-розподільний диктант 1.У поданих заголовках до різних висловлювань виділити граматичні основи. 2.Дослідити, у яких із них між підметом і присудком ставиться тире, а в яких - ні. 3.Заповнити таблицю. Тире між підметом і присудком ставиться не ставиться

Слайд 10

Лінгвостилістичний аналіз висловлювання 1.Виразно прочитати вірш, додержуючись відповідної інтонації. 2.Обґрунтувати доцільність уживання тире між підметом і присудком. 3.Які знаки-символи української етнокультури використано автором у поезії? Пояснити їх значення.

Слайд 11

МОЄ ДОЗВІЛЛЯ Я — сонце... Сонце світить на добрих і злих. Я — лелека... Де лелека водиться, там щастя родиться. Я — слово... Слово до слова зложиться мова. Я — калина... Без верби і калини нема України. А. Степаненко

Слайд 12

Пунктуаційний практикум (взаємоперевірка) 1.Списати текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкреслити головні члени речення. 2.Назвати складені іменні присудки. Указати на спосіб вираження іменної частини. 3.Пояснити наявність чи відсутність тире в реченнях зі складеними іменними присудками.

Слайд 13

Бліц опитування 1.Чому підмет і присудок називають головними членами речення? 2.Яку роль відіграють головні члени в реченні? 3.Навести приклади складених іменних присудків, у яких іменна частина виражена різними частинами мови. 4.Назвати основні правила вживання тире між підметом і присудком. Навести приклади речень, у яких між підметом і присудком тире не вживається. 5.Довести, що поєднання слів широкий степ належить до словосполучення, а Степ широкий — до речення.

Слайд 14

Домашнє завдання 1. Записати 5–6 народних висловів, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Пояснити пунктограму. 2. Узагальнити теоретичний матеріал про підмет і присудок - головні члени речення. Підготуватися до тематичної контрольної роботи у формі тестових завдань закритої і відкритої форми.

Слайд 15

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова