X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Текст

Завантажити презентацію

Текст

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Прилинули здалеку хмари та й принесли дощ. Лагідний такий, теплий. Затанцював він по дахові, зашелестів по кущах. І все, що попало під дощ, зраділо йому, заусміхалося. а) Дощ; б) Теплий дощ; в) Усе радіє дощу; г) Веселий дощик.

Слайд 3

Слайд 4

Розташуй речення так, щоб утворився текст, запиши. Природа подбала про неї. Чи доводилося вам бачити жирафу? Завдяки цьому вона дістає листя з високих дерев. У цієї тварини найдовша шия.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Ч и д о в о д и л о с я в а м б а ч и т и ж и р а ф у ? П р и р о д а п о д б а л а п р о н е ї . У ц і є ї т в а р и н и н а й д о в ш а ш и я . З а в д я к и ц ь о м у в о н а д і с т а є л и с т я з в и с о к и х д е р е в .

Слайд 8

Доповни речення. Близькі, споріднені мови — ... , ... , ... . Б л и з ь к і , с п о р і д н е н і м о в и — у к р а ї н с ь к а , р о с і й с ь к а , б і л о р у с ь к а .

Слайд 9

До назви одного предмета добери назви багатьох. Адреса, агроном, велосипед, коридор, секунда, театр. А д р е с и , а г р о н о м и , в е л о с и п е д и , к о р и д о р и , с е к у н д и , т е а т р и .