X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Система контролю знань на уроках української мови та літератури

Завантажити презентацію

Система контролю знань на уроках української мови та літератури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система контролю знань на уроках української мови та літератури

Слайд 2

Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці української мови та літератури

Слайд 3

Мета контролю -Визначити обсяг, рівень і якість засвоєння Програмного матеріалу; -виявлення успіхів в процесі навчання; -виявлення прогалин в знаннях, навичках та уміннях в окремих учнів для внесення коригування в процес навчання; -виявлення причин недоліків в процесі Навчання з метою Вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації; -виявлення мовної та комунікативної компетентності учнів

Слайд 4

Вимоги до контролю уміле поєднання поточної перевірки знань і вмінь школярів з підсумково-тематичним контролем; широке використання різних форм контролю і їх результативне поєднання; обов”язкове систематичне висвітлення результатів контролю.

Слайд 5

Функції контролю -навчальна : вдосконалення знань, умінь учня, їх систематизація; -діагностична: отримання інформації про помилки, недоліки, прогалини в знаннях , уміннях та навичках учнів , виявлення причин, що їх породжують; -розвиваюча: стимулювання пізнавальної активності учнів, розвиток їх творчих здібностей; -виховна: виховання в учнів відповідального ставлення до навчання

Слайд 6

Форми контролю Індивідуальний Фронтальний Груповий

Слайд 7

Типи контролю За участю осіб: зовнішній контроль вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль За змістом Дидактичний контроль, творчий контроль, аналітичний контроль, розвиваючий контроль, комунікативний контроль

Слайд 8

Картка самооцінки Виставити від 0 до 3 балів за кожним із критеріїв Я активно працював(ла) у “домашній групі” - ... Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - ... Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - ... Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в “експертній” та в “домашній” групах - ... Усього балів ____

Слайд 9

Критерії оцінювання участі учнів в обговоренні Критерії Незначною мірою Посередньо Значною мірою Чи охоче учень бере участь у обговоренні ? Чи дає глибоку ґрунтовну відповідь ? Чи може підкріпити свою відповідь доказами з тексту ? Чи достатній обсяг роботи ? Чи чітко висловлюється думка ?

Слайд 10

Картка оцінювання роботи на уроці Запропоновані завдання Оцінювання; моє ставлення до запропонованих видів роботи Три речення виконано без помилок 3 бали Два речення виконано без помилок 2 бали Одне речення виконано без помилок 1 бал Підсумкове оціню вання Завдання корисні, цікаві, пізнава- льні «+» Усе як завжди «+» Сумно, завдання не цікаві, не зрозумілі«+» Самостійна робота Різнорівневе завдання на картках Усні відповіді Побажання

Слайд 11

КАРТКА самооцінки роботи на уроці Дата___________ Прізвище_____________________ №/№ Як я працював на уроці Оцінка 1 Оцінка, яку я хочу отримати 2 З 2 – 7 оцінити роботу від 0 до 2 балів 3 Я повторив раніше вивчений матеріал 4 Я висловлював власну думку (нові ідеї) 5 Я ставив запитання (стосовно вивченої теми) 6 Я працював у парі 7 Можу скласти узагальнюючу розповідь із наведенням прикладів (стосовно вивченої теми) 8 Можу підбирати докази і чітко їх висловлювати 9 Оцінка, яку я отримав на уроці (підрахувати кількість балів, отриманих за 2 – 7 питання)

Слайд 12

Я - знаю... Я - застосовую... Я – розумію... Я – розрізняю... Я – оцінюю... Я – складаю...

Слайд 13

Дидактичний контроль Заліки, самостійні та контрольні роботи з використанням смартдошки, диктанти різних типів, тести в електронному вигляді, дидактичні матеріали(карточки), семінари, конференції

Слайд 14

ПЛАН СЕМІНАРУ (за твором М Старицького “Оборона Буші”) Дитинство і юність М.Старицького. Гро- мадсько-політична діяльність Старицького – студента. Роль М.Старицького у становленні «театру корифеїв». Драматургічна спадщина письменника. Огляд поетичного і прозового доробку Старицького. Історико – романтична повість «Оборона Буші»: а) історична основа твору; б) багатопроблемність твору; в) тема та ідея повісті; г) сюжет; ґ) образи твору (Орися, Антось Корецький, сотник Михай- ло Завісний, Ісус Христос), прийоми характеротворення. 6. Оцінка творчості М.Старицького сучасниками (зокрема І.Франком).

Слайд 15

Види заліків І Заліки з комплексної перевірки знань ІІ заліки з перевірки однієї теми чи одного виду діяльності учнів -

Слайд 16

Використання різних видів тестових завдань

Слайд 17

1.тести відтворення інформації, 2.тести самостійного аналізу, 3.тести оціночного характеру, 4.тести порівняльного характеру, 5.тести навчального характеру, 6.тести-узагальнення.

Слайд 18

Дидактичні матеріали (карточки) 1,Репродуктивні (відтворюючі) 2.Порівняльно-спрямовані 3.Логічно-пошукові 4.Асоціативно-порівняльні 5.Узагальнюючі

Слайд 19

Упіймай помилку Ясночолий, сизокрилий, військово-морський, календарнообрядовий, червоногарячий, південносхідний, суспільно-корисний, чотиримісячний, світло-жовтий, тьмянозолотий, напівдикунський.

Слайд 20

Бліц-опитування 1.Наведіть приклади написання складних прикметників разом. 2.Які є правила написання складних прикметників через дефіс? 3.Наведіть приклади та поясніть правопис складних прикметників на позначення різних кольорів. 4.Доведіть, що слова західноукраїнський, семитонний, молочно-білий написані правильно.

Слайд 21

Згадаймо вивчене Написання складних слів Разом Через дефіс листопад місяцехід Вернидуб кардіограма кіномарафон півнеба Вернигора Вернивода пів-Києва зюйд-вест чорно-білі поет-автомат листочок-два

Слайд 22

Тести навчального характеру До якої збірки увійшла казка “Фарбований Лис”? А )”Коли ще звірі не говорили” Б)”Франкові казки” В)”Коли ще звірі говорили” 2.Казка, створена письменником, називається: А)народною, Б)художньою, В)літературною 3.Лис Микита був: А) чесним, сором”язливим, працьовитим; Б)хитрим, хвалькуватим, лицемірним; В)сміливим, добрим, працьовитим. 3.Якою фарбою маляр фарбував паркан? А)зеленою, Б)синьою, В)помаранчевою. 4. Хто першим злякався фарбованого Лиса? А)Вовчик-Братик, б)Кабан, в)Олень 5.Знайдіть правильне закінчення прислів”я “Не лізь туди…” А)куди твоя голова не лізе; Б)куди й корів не гонять; В) куди не лазив і лис Микита.

Слайд 23

Клоуз-тест (продовжіть речення) 1.Першим злякався пофарбованого лиса… 2.Для української казки зайвим є персонаж… 3.Лютими ворогами Лиса є його родичі… 4.Допомагала Вовчику позбавитися переляку… 5.Лис, прийшовши на галявину, нахабно зайняв місце… 6.Ставши дивовижним звіром, Лис взяв собі ім”я… 7.Казка, яку створив народ, називається… 8.Казка, яку створив автор, називається…

Слайд 24

Літературний клоуз-тест за творчістю М. Коцюбинського В українській літературі М.Коцюбинський відомий як… Слово «Intermezzo» означає… Новела «Intermezzo» присвячена… . На початку новели і в її фіналі наявний образ… Ознакою драматичного твору в новелі є… «Єднала небо із землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля « дійова особа новели… Дослідники, вивчаючи жанрову специфіку новели, відносили її до… Вівчарка Павла символізує…, Трепов - …,Оверко… М.Коцюбинському присвоїли титул… Новела написана у … Кульмінацією новели є епізод… Уривок «Прощайте. Йду поміж людьми. Душа готова , струни тугі, наладжені, вона вже грає» є елементом сюжету - …

Слайд 25

Узявши курс на південь, відлітають табуни гусей. Поважно й розмірено скидають дуби з обтяженого віття стиглі жолуді й листя, вимощуючи землю розмаїтою мозаїкою. Молоді барсучата, переходячи на самостійне життя, відділяються від батьків. Олені прямують до верболозових заростей. Усі дієприслівникові звороти розгубилися – забули, де стояли. Знайдіть місце кожного і відновіть текст, добираючи з довідки потрібні за змістом частини речень, розставте розділові знаки, підкресліть дієприслівникові звороти.

Слайд 26

Незграбними стали рослини. При шляхах розсипають насіння бур’яни. Рівчаки в степу провалюються зненацька вглиб, розкриваючи глиняні нутрощі (Рівчаки в степу, провалюючись зненацька вглиб, розкривають глиняні нутрощі.) На дні купчиться трава, утворюючи гнізда для комашні й мільйонів ящірок. Поволі йдеш степом, дивуючись безлічі перехрещених шляхів, доріг і стежок. (Поволі йдучи степом, дивуєшся безлічі перехрещених шляхів, доріг і стежок.) дієслова й дієприслівники посперечалися, кому означати додаткову дію й керувати зворотом. Поки сварилися - не помітили змін. Помиріть слова, утворіть із речень, що мають по два присудки, речення зі зворотами, розставте розділові знаки, підкресліть ДЗ і дієслова – присудки.

Слайд 27

Поливаючи клумбу нагрітою на сонці водою, квіти гарно ростуть. - Уперше чую, що квіти самі вміють поливати клумби!

Слайд 28

Тест-рефлексія Сьогодні на уроці ми познайомились із твором … Автор в образі лиса Микити змалював… Найголовніша риса характеру Лиса… Звірі, дізнавшись, що Лис їх обманув… Автор застерігає читача від… Головна думка казки “Фарбований лис”…

Слайд 29

Тест-алгоритм дієприслівниковий зворот 1. [ …дієприслівник?… ]. 2. […дієприслівникзалежні слова?]. 3. [ …,?дієприслівник залежні слова,?...]. 4. ,дієприслівник залежні слова, -дієприслівниковийзворот(ДЗ) 5. [ …граматичнаоснова?…,дієприслівник залежні слова, … ]. 6. [ДЗ,]. [,ДЗ]. [,ДЗ,].

Слайд 30

1.Перекази з творчими завданнями, 2.Різні види творів (описи, роздуми, оповідання) 3. Складання рецензій ,відгуків, лінгвістичних творів. 4. Створення презентацій з мови та літератури. Творчий контроль

Слайд 31

Вчимося творити ( творчі вправи з граматичним завданням)

Слайд 32

1.Збирають світлі, золоті меди та прозорі бджоли. весело/крилі веселокрилі 2.Стоять жоржини мокрі/мокрі. Сплять діамантові жуки. мокрі-мокрі Червоно/боким яблуком округлим скотився день. Червонобоким 3. Ожиново/пташиний 4. ліс. Озера всі в лататті. Ожиново-пташиний Шипшини кущ у мене під вікном цвіте 5. блідо/рожевим блідо-рожевим цвітом. 6. Маяли над нами метелики, маленькі, великі, жовто/гарячі голубі. 7. Дзвенить ручаїв стрім/голова малеча. 8. Поникли береги осінні, дерева гаснуть, мов свічки, та в ясно/сивім павутинні летять маленькі павучки. Проводимо паралелі жовтогарячі стрімголова ясно-сивім

Слайд 33

Творчий клоуз-тест 1.Біла кора берези- … 2.Білий і голубий сніг -… 3.Сріблясті і білі сніжинки - … 4. Темна і зелена ялина - … 5. Завжди зелена ялина - … 6. Із снігу і льоду скоринка - … 7. Краса, якій дивуєшся - … 8.Яскраве й блакитне небо - … 9. Білі та сизі хмари - …

Слайд 34

За поданим початком продовжити речення По українському звичаю… По-українському розмовляти… По старому календарю… По-старому жити… По перше грудня… По-перше, я вирішив…

Слайд 35

Лінгвістична гра “Добери синонім” на босу ногу ліворуч справа силоміць зліва босоніж проти волі мимохідь похапки праворуч по дорозі чимраз будь-коли нашвидкуруч дедалі повсякчас

Слайд 36

Слайд 37

Результати планових зрізів знань з української мови (диктант) серед учнів 5-А класу 2010 – 2011 н.р.

Слайд 38

Динаміка грамотності учнів 5-А класу за типами та характером помилок (найчастіше вживані) І семестр р.

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Роль контролю у виявленні обдарованих дітей

Слайд 42

Літературна вікторина як форма поглибленого контролю знань

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Конкурс на краще читання поезії як контроль умінь виразного читання

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова