X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Просте ускладнене речення

Завантажити презентацію

Просте ускладнене речення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Просте ускладнене речення

Слайд 2

Які речення є ускладненими? Ускладненими вважаються такі речення, до складу яких належать однорідні члени речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні й вставлені компоненти. Ці речення в структурному відношенні не однотипні.

Слайд 3

Просте ускладнене речення . Міститьусобі Приклади 1.Звертання Мамо,схиляюсьпередіменемтвоїм. 2.Одноріднічлениречення Рішучей завзято почавписати. (В. Шевчук) 3.Відокремленічлениречення Степ,омитийдощем,яскравозазеленів 4.Вставніівставленіслова,словосполученняіречення Сьогодні,ймовірно,підесніг.Мешканцібудинку(переважнолюдипохилоговіку)зранкузібралисьудворі.

Слайд 4

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ Однорідними називаються члени речення, які з'єднані сурядним зв'язком, стосуються одного й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини мови, відповідають на те саме питання і характеризують предмет (дію, явище) з одного боку: Серед хвиль і піни, й шуму чайка утлая несеться (П. Тичина).

Слайд 5

Однорідні члени речення характеризуються такими ознаками: а) виконують однакову синтаксичну функцію; б) відносяться до одного й того ж члена речення; в) поєднуються між собою сурядним зв'язком; г) найчастіше виражаються однією й тією ж частиною мови; г) здебільшого семантично однотипні.

Слайд 6

Відокремлені члени реченння Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі — відповідними розділовими знаками, називають відокремленими. Наприклад: На відстані метра від мене на вікні сиділо галченя, майже доросле (О. Копиленко).