X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про складнопідрядне речення

Завантажити презентацію

Поняття про складнопідрядне речення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Складнопідрядне речення Складнопідрядне речення Інформаційний проект з української мови

Слайд 2

1. Складнопідрядне речення, його будова . 2. Типи складнопідрядних речень. 3. Тест “ Перевір себе”

Слайд 3

Складнопідрядне речення – це складне речення, частини якого поєднані підрядним зв*язком і одна частина синтаксично підпорядкована іншій. Книга вчить, як на світі жить . ( Народна творчість) У складнопідрядному реченні підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучників підрядності ( бо, щоб, тому що, що, як, ніби, наче, для того щоб, якби, якщо, хоч, дарма що та інші) або сполучних слів (відносні займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки; прислівники де, куди, звідки) У реченні І як же її не любить, цю землю, що рідна до болю ( М. Луків) слово що можна замінити іменником з головної частини речення земля або займенником яка, синтаксична роль у реченні підмет, тому що це відносний займенником, у реченні виконує роль сполучного слова. У реченні Не дивуйтесь, що мовчу: серце з рідним краєм розмовляє ( М.Сингаївський) слово що не можна замінити іменником чи займенником який, воно не є членом речення, тому що - сполучник

Слайд 4

Складнопідрядні речення з підрядними з*ясувальними Складнопідрядні речення з підрядними означальними Складнопідрядні речення з підрядними обставинними Підрядні часу Підрядні способу дії Підрядні міри і ступеня Підрядні місця Підрядні порівняльні Підрядні причини Підрядні умови Підрядні мети Підрядні допустові Підрядні наслідку

Слайд 5

Підрядна частина пояснює іменник, займенник або іншу частину мовив значенні іменника в головній частині відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? котрий? Ти п*єш із чистої криниці, яку ми щирістю зовем. ( М Рильський) якої? , (яку … ). У головному реченні означуваний іменник може мати при собі вказівний займенник той, такий, кожний, всякий. Любив я дуже ті дні, коли дома у нас збиралися гості.( С. Васильченко)

Слайд 6

Підрядна частина з*ясовує, пояснює в головній частині значення дієслова-присудка і відповідає на питання непрямих відмінків хто? що? кого? чого? Хай говорять, що хочуть, волошки у житі. що? … ,( що … ), …

Слайд 7

Підрядна частина вказує на місце або напрям дії . Про яку йдеться в головній частині і відповідає на питання де? куди? звідки? Де кров текла козацька, трава зеленіє. ( Т.Шевченко) де? (Де … ),

Слайд 8

Підрядна частина характеризує час, про який йдеться в головному реченні і відповідає на питання коли? як довго? з якого часу? до якого часу? з яких пір? до яких пір? Як тільки зникло сонце за вечірнім пругом, потягнуло холодом. коли? (Як … ),

Слайд 9

Підрядна частина розкриває спосіб дії і відповідає на питання як ? яким способом? Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо. як? (М.Коцюбинський) ,( що … )

Слайд 10

Підрядна частина розкриває міру чи ступінь вияву ознаки головної частини і відповідає на питання якою мірою? наскільки ? Розіслався широкий степ, наскільки можна було кинути оком (І.Нечуй – Левицький). в якій мірі ? , (наскільки …).

Слайд 11

Вишні цвіли так рясно, наче вкривав їх пухнастий сніг. ( Ю.Яновський) , (наче …). як саме? Підрядна частина за допомогою порівняння пояснює зміст усього головного речення і відповідає на питання як ? як саме? подібно до чого?

Слайд 12

Підрядна частина вказує на причину, що викликає дію головного речення і відповідає на питання чому ? через що? з якої причини? Тому і осінь ця здається нам весною, що в рідній стороні нам стало краще жить . ( В. Сосюра) чому? , (що …).

Слайд 13

Підрядна частина вказує на умову, від якої залежить виконання дії в головній частині і відповідає на питання за якої умови? Якби ви з нами подружились, багато б дечого навчились . ( Т.Шевченко) за якої умови? (Якби … ),

Слайд 14

Підрядна частина вказує на мету того, про що йдеться в головній частині і відповідає на питання для чого? навіщо? з якою метою? Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися . (Народна творчість) за якою метою? , ( щоб … )

Слайд 15

Підрядна частина вказує на факти, які б могли перешкодити тому, про що говориться в головному реченні, але не перешкодили. Від головної до підрядної частини ставиться питання незважаючи на що? Підрядна частина до головної приєднується сполучниками хоч, незважаючи на те що, дарма що. Хоч була рання весна, надворі вже було гаряче . ( І.Нечуй-Левицький) незважаючи на що? (Якби … ),

Слайд 16

Підрядна частина вказує на наслідок того, про що йдеться в головній частині. Від головної до підрядної частини не можна поставити питання. Підрядна частина до головної приєднується сполучником так що На небі збиралися великі хмари, так що можна було сподіватися дощу . ( Н.Рибак) , ( так що … )

Слайд 17

тести

Слайд 18

тести

Слайд 19

тести

Слайд 20

тести

Слайд 21

тести

Слайд 22

тести

Слайд 23

відповіді

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова