X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ділове мовлення

Завантажити презентацію

Ділове мовлення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЗВИТОК ЗВ ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Слайд 2

МЕТА ПРОЕКТУ ПОВТОРИТИ: ВІДОМОСТІ ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ОЗНАКИ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ, ВИВЧЕНИХ ЖАНРІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ВДОСКОНАЛИТИ: ВМІННЯ ПИСАТИ ЗАЯВУ, АВТОБІОГРАФІЮ, ПРАВИЛЬНО ЇХ ОФОРМЛЯТИ; РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ, ВИКОРИСИОВУЮЧИ КОМП’ЮТЕР

Слайд 3

СТИЛІ МОВЛЕННЯ- це основні різновиди літературної мови, які використовуються за різних цілей спілкування

Слайд 4

СТИЛІ МОВЛЕННЯ- Науковий Розмовний Художній Публіцистичний Офіційно-діловий

Слайд 5

РОЗМОВНИЙ (розмовно-побутовий) обслуговує спілкування людей у побуті. СПЕЦИФІКА: усне спілкування, діалоги складаються з реплік, нерідко супроводжуються мімікою, жестами ХАРАКТЕРНЕ: використання загальновживаної лексики; уживання слів із суфіксами пестливості, згрубілості чи зневаги, простих речень

Слайд 6

НАУКОВИЙ СТИЛЬ – для повідомлення знань, пояснення,аналізу явищ, доведення наукових припущень. СФЕРА ВЖИВАННЯ- наука, техніка, освіта, виробництво. ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ – наукові доповіді, статті, монографії, підручники, реферати, тези, рецензії наукові журнали тощо. ХАРАКТЕРНЕ: широке використання термінів

Слайд 7

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ - це стиль творів художньої літератури - образне відтворення дійсності та емоційний вплив на читача СПЕЦИФІКА: образність, емоційність, виразність

Слайд 8

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ- ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ( ЗМІ, газети, журнали, мітинги тощо) ХАРАКТЕРНЕ: закличність емоційність пристрасність експресивність інформативність фактографічність логічність відверта оцінність

Слайд 9

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА Безпосередньо пов’язана з офіційно-діловим стилем, основна функція якого - повідомлення, і виражається вона в тому, що офіційно-діловий стиль , вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа

Слайд 10

НАЙГОЛОВНІШІ ОЗНАКИ офіційно-ділового стилю: ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, СТИСЛІСТЬ, ЧІТКІСТЬ, СУВОРА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНІСТЬ – ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ - НАЗВ ДОКУМЕНТІВ І ДІЛОВИХ, СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН; КАНЦЕЛЯРСЬКІ ШТАМПИ, ШАБЛОНИ, КЛІШЕ

Слайд 11

Словникова робота Шаблон – це взірець, штамп, що його наслідують сліпо, некритично. Це стабільні звороти, характерні для ділових паперів. Канцеляризм – слово або зворот, притаманний стилю ділових паперів. Кліше – рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на металевій або дерев’яній дошці для відтворення в друкові

Слайд 12

CФЕРА ВИКОРИСТАННЯ -

Слайд 13

Стислість документа забезпечується відсутністю у ньому зайвої інформації, зайвих слів тощо. Всі частини тексту мають стосуватися суті справи, що викладається у ньому. Нейтральність викладу є нормою ділового етикету і означає, що мовні засоби, використовувані у документі, не повинні вказувати на почуття та емоції автора.

Слайд 14

Нейтральність тексту створюється різними мовними засобами. Текст документів не повинен містити стилістично знижених або емоційно-експресивних слів (просторіччя, жаргонізми, діалектизми, іменники і прикметники із суфіксами суб'єктивної оцінки, вигуки тощо). На рівні синтаксису - використання розповідних речень, прямого порядку слів. Якщо документ має за мету вплинути певним чином на адресата, то для цього повинні використовуватися засоби логічної оцінки фактів, які не порушують беземоційності викладу.

Слайд 15

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ офіційно-ділового стилю: Заява Оголошення План Протокол Договір Розписка Автобіографія Скарга Паспорт Диплом Указ Постанова Закон Ухвала Директива Угода Стягнення Акт Вето тощо

Слайд 16

ОГОЛОШЕННЯ – це документ, в якому міститься потрібна інформація

Слайд 17

ОГОЛОШЕННЯ За змістом: Організаційні (про майбутню подію чи захід) Рекламні (оголошення про навчання, роботу, послуги та ін.) За формою: Писані Мальовані Комбіновані Відтворені механічним способом Комп’ютерні

Слайд 18

Зразки оголошень Шановні учні 8-х класів! 27 квітня з 12.00. до 17.00 у приміщенні порту проходитиме виставка екзотичних тварин. Запрошуємо всіх бажаючих. Вхід вільний. Адміністрація порту Газета “МИГ” запрошує до співробітництва рекламодавців, підприємців, навчальні заклади. Діє гнучка система оплати. З “МИГ” про вас дізнається понад 100 тис. читачів! Чекаємо вас за адресою: м. Запоріжжя вул. Панфілівців, 27-б Тел./ факс (0612) 222-67-67

Слайд 19

ЯК ОФОРМЛЯТИ ОГОЛОШЕННЯ? 1.Реквізити оголошення про майбутню подію: Назва виду документа; Текст оголошення, що містить: Календарну дату і час Місце проведення заходу Зміст повідомлення Умови входу ( платний / вільний) Організатора заходу 2. Текст має бути стислим і конкретним, але зрозумілим. 3. Оголошення має бути естетично оформленим

Слайд 20

ПЛАН РОБОТИ План роботи – це документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати й конкретних виконавців.

Слайд 21

ПЛАНИ РОБОТИ ЗА ТЕРМІНОМ: Перспективні Річні Піврічні Квартальні Місячні Тижневі щоденні ЗА СТРУКТУРОЮ: Прості складні

Слайд 22

План проведення святкових заходів, присвячених ювілею гімназії № з/п Зміст роботи Термін виконання відповідальні Відмітка про виконання 1 Організація виставки газет, стіннівок, присвячених історії школи. Протягом тижня Центр “Дозвілля” 2 Урочисте оформлення приміщення школи. 01.11. Центр «Юні господарі” 3 Привітання учителів-ветеранів. до 02.11. Гурток “Пролісок” 4 Організація зустрічі з видатними випускниками гімназії. 03.11. Завідувач музею 5 Оформлення фотовиставки “Гімназія за останні 10 років” до 02.11. Центр “Юні оформлювачі” 6 Участь у святковому концерті 05.11. Класні керівники, учні 1-11 кл.

Слайд 23

Розписка Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Слайд 24

Розписка

Слайд 25

Види розписок : Приватні: Особа отримує цінності від особи. Службові: Особа - представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи.

Слайд 26

Основні вимоги до розписки: Має довільну форму. Дата пишеться за таким зразком: 15 квітня 2009 року Грошові суми зазначаються цифрами, а в дужках – словами. Наприклад: …500 ( п'ятсот ) грн.

Слайд 27

Основі реквізити розписки: Назва виду документа (розписка). Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, хто дає розписку. Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кому дається розписка. У чому конкретно дано розписку ( обов'язково слід указати точне найменування матеріальних цінностей, предметів та ін..) Дата і підпис одержувача цінностей.

Слайд 28

Зразок розписки: Розписка Я, Дмитрієв Андрій Михайлович, одержав від Карпенко Надії Вікторівни 70 (сімдесят ) гривень. Зобов'язуюсь цю суму повернути 28 грудня 2009 року. Домашня адреса: 73000, м. Херсон, вул. Соборна, 5. Паспорт серія МО № 768534, виданий Заводським РВ ЗМУУ МВС України в Запорізькій області 16 листопада 2003 року. Дата: 01 жовтня 2009 р. Підпис: Дмитрієв Підпис Дмитрієва А.М. засвідчую: Посада: директор Підпис:

Слайд 29

Доручення Я, Карпенко Іван Валентинович, учень 8-го класу Мліївської середньої школи, доручаю Карпенку Степанові Валентиновичу, що проживає у селі Млієві, одержати цінну бандероль на моє им”я . 27 квітня 2009 р. Підпис: Карпенко Підпис учня 8-го класу Мліївської середньої школи Карпенка В.І. засвідчую. Директор Підпис

Слайд 30

“ПРОТОКОЛ” Хай думок не кожен порух, та чи єдність чи розкол,- все, що відбулось на зборах, вам розкаже протокол. Склад президії, присутні(кількість їх). Порядок дня. Основні думки присутні – план, конкретні завдання. Що зробив наш осередок (все важливе, непросте). Слухали: про те-то й то-то, Ухвалили: те-то й те… Протоколи ще бувають дещо схожими на акт, документ, який складають про подію, певний факт. Між державами угоди про кордон чи про футбол,- підписали на нараді і складали - Протокол. ( Д. Білоус)

Слайд 31

Протокол – це документ, у якому фіксується хід і результат