X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Будова слова. Словотвір

Завантажити презентацію

Будова слова. Словотвір

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Створила вчитель - методист Лукашівського НВК Ратушна Наталія Миколаївна

Слайд 2

Морфеміка - ( від грецького morphe- форма )- розділ мовознавства, що вивчає склад (будову) значущі частини слова ( морфеми). Морфеми

Слайд 3

Корінь слова – спільна частина спільнокореневих слів , яка виражає їхнє лексичне значення . Весн- а, весн- няний, про- весн - а, на- весн-і, весн –яний, по – весн-яному, весн- іти. Кореневі морфеми – обов’язкова частина слів, що належать до повнозначних частин мови.

Слайд 4

Отже , щоб визначити корінь, треба… …підібрати спільнокореневі слова й визначити їхню спільну частину.

Слайд 5

Дослідження! 1. Визначте корінь у словах : гора, горе, горювати, угорі. 2. Визначте їхнє лексичне значення. 3.Чи можна назвати ці слова спільнокореневими? 4. Зробіть висновок….

Слайд 6

Висновок Ці слова не є спільнокореневими, оскільки корінь у них має різне лексичне значення. Маємо дві групи споріднених слів : гора горе угорі горенько гірка горювати Це – омонімічні корені.

Слайд 7

Службові морфеми : постфікс префікс суфікс закінчення інтерфікс Вони служать для творення нових слів і форм слова, тому бувають : словотворчі, формотворчі.

Слайд 8

Частина слова без закінчення – основа . Вона виражає лексичне значення слова,тому є спільною для всіх форм слова. Закінчення - ( Флексія - від латинського – flexio- згинання , перехід) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення ( рід, число, відмінок, особу , час тощо) і слугує для зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Слайд 9

Зауважте ! Не мають закінчень незмінювані слова : Прислівники: (весел-о, увечер-і,здалек-у -о, -і , -у суфікси ) . Дієрислівники: ( танцю-ючи, сказав-ши / -ючи, -ши суфікси). Інфінітив слова ( люби-ти, співа-ти / -ти суфікси). Незмінювані слова іншомовного походження метро, таксі, колібрі.

Слайд 10

Префікс - ( від латинського – praefixus прикріплений перед чим – небудь)- частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів ( звуковий – надзвуковий) або форм слів ( писати- переписати , дописати, підписати, записати) Інша назва морфеми – приросток. Префіксоїди –це початкові елементи складних слів типу: екс-, віце-, пів-, напів- супер- та ін.

Слайд 11

Суфікс - ( від латинського – suffixus – прикріплений, підставлений)- службова морфема, яка стоїть після кореня й служить для утворення нових слів і словоформ. Інша назва морфеми – наросток.

Слайд 12

Постфікс - ( від латинського – postfixus- прикріплений після) – службова морфема, що стоїть у кінці слова ( після закінчення) і має словотворче чи формотворче значення. До постфіксів належать частки – ся(-сь), - який, - небудь, -бо, -но. читай-бо, прийди –но, умиватися.

Слайд 13

Інтерфікс - ( від латинського – interfixum- прикріплений між)- сполучна голосна, що використовується при утворенні складних слів. Інтерфікси ( о, е, є, а, ох ) поєднують корені в одне самостійне слово: працелюбний, вищесказаний, Водохреща, родовід.

Слайд 14

о, у (є) пишемо… ?

Слайд 15

Літера … пишеться, якщо перша частина слова О- Е- Є- утворена від прикметника або закінчується на твердий приголосний ( в тому числі шиплячий): ясноокий, вужоподібний, пішоход ( але-овочесховище) утворена від іменника з м’якою осно- вою закінчується на [й] або подовжений приголосний

Слайд 16

Словотвір - розділ мовознавчої науки, який вивчає способи творення слів. Словотвір – це основне джерело збагачення мови.

Слайд 17

Слово , яке повністю “ лягає” в основу похідного слова, називається твірним. Наприклад: мова -> розмова; учитель -> учительська . Проте найчастіше нові слова творяться не від слова, узятого повністю, а від основи слова. Наприклад: мова -> мовити; учити -> учитель. Основа, від якої утворене нове слово, називається твірною. Наприклад: слово -> словник .

Слайд 18

Способи творення слів Морфологічні Безафіксний афіксний складання префіксальний постфіксальний суфіксальний суфіксально- префіксальний Неморфологічні морфолого- лексико - лексико – синтаксигний семантичний синтаксичний ( перехід з ( переосмис- ( злиття слів) однієї частини лення мови в іншу) значення слів)

Слайд 19

Використана література Бібліотечка « Дивослова» , №5, 2010 . Новий довідник: Українська мова та література.- К.: ТОВ « Казка» , 2005.- 864 с. Українська мова та література. Комплексний довідник: 2-ге вид., зі змінами./ укладачі МарченкоА.С.,Марченко О.Д. та ін.- Харків: ФОП Співак В.Л. 2010.- 704 с. Українська мова. Практичний довідник ./ укладач Попко О.Г. .- Харків: ФОП Співак В.Л. 2009.- 404 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова