X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Алгоритм роботи над помилками

Завантажити презентацію

Алгоритм роботи над помилками

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Буквена Пов’язана з буквою Пов’язана з буквою 1)ненаголошені [е], [и] в корені слова: село, зимовий 2) написання сумнівного приголосного: косьба, легкий 3)подовження приголосних звуків: життя, збіжжя Небуквена 1) апостроф: сім’я, торф’яний 2)дефіс: темно-синій, жовто-блакитний 3)риска(знак переносу) по-ле, во-до-грай

Слайд 3

1.Запиши слово правильно. 2.Назви орфограму. 3.Наведи власні приклади. 4.Виконай додаткові завдання на закріплення орфограми.

Слайд 4

Орфограма: розсипала  правопис префіксів роз розписала розклеїла розказала

Слайд 5

доріжка-доріжечка стежка-стежечка кружка-кружечка   уподібнення приголосних (оглушення дзвінких приголосних глухими)   казка-казочка книжка-книжечка галузка-галузочка

Слайд 6

блискучий-блиск ненаголошений е, и зимаˊ-зиˊми живеˊ-жиˊти веслоˊ-веˊсла степиˊ- стеˊп

Слайд 7

Різдво Велика літера в назвах релігійних свят   Великдень

Слайд 8

тихо-тихо ледь-ледь   дефіс у повторі слова   ген-ген ледве-ледве видимо-невидимо

Слайд 9

Коник Дзвоник Велика літера у кличках тварин   кішка Мурка корова Рекордсменка кіт Тимофій  

Слайд 10

з двору     правопис прийменника з іменником   з лісу з хати з поля

Слайд 11

Ілля суддя     подовження приголосних   рілля стаття знання колосся

Слайд 12

1.Розбери слово за будовою(усно) і визнач, у якій частині слова допущено помилку. 2.Виділи орфограму, пригадай, як вона називається і повтори потрібне правило. 3.Запиши слово правильно, добери ряд своїх прикладів. 4. Запиши слово у словничок або запам’ятай його написання.

Слайд 13

Слово, у якому до -пущено помилку Назва орфограми Правило приклади   сказати     написання префіксів з,с     е ― тільки перед к,п,т,х,ф     списати, створити, сфотографувати, скопіювати

Слайд 14

1.Випиши речення, в якому допущено помилку. 2.Підкресли потрібну орфограму. 3.Пригадай назву пунктограми і повтори відповідне правило. 4.Запиши приклад речення з пунктограмою.

Слайд 15

Хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. (Л.Костенко). Кома при вставних словах Вставні слова на письмі виділяються комою Фортецю, певно, легше взять ворожу. (Л.Костенко).

Слайд 16

1.Знайди слово (словосполучення, речення),у якому допущено помилку. 2.З’ясуй, у чому суть помилки. Пригадай правило, за яким слово пишеться правильно. 3. Запиши слово (словосполучення, речення) правильно; підбери подібні приклади.

Слайд 17

Слово, у якому допущено помилку Назва орфограми правило приклади посивілий творення дієприкметників Дієприкметник минулого часу утворюється за допомогою суфікса -л- побілілий почорнілий Найбільш спритнішим виявився Сергій (а треба найбільш спритним) Ступені порівняння прикметників Складна форма найвищого ступеня утворюються за допомогою слова найбільш і прикметника в початковій формі найбільш вдалий, найбільш зручний Сьогодні я написала два листи друзям узгодження іменника з числівником іменник (і прикметник) у формі Н.в. мн. два фармацевти, три флакони, чотири дні

Слайд 18

Літери е, и, о, що передають ненаголошені голосні Чергування о,е з і Чергування о,е після шиплячих Чергування голосних у дієслівних коренях и,і після шиплячих г,к,х Озимина, вересень, кошеня   сходу-схід, семи-сім       чернетка-чорний, шестидесятий-шостий     ломити-ламати, нести-ніс, терти-витирати шибка, кипіти, хижаки,щітка  

Слайд 19

уподібнення зміна приголосних Подвоєння і подовження спрощення легко косьба Птах-птаство,муха-мусі, козак-козацький Розрісся, стаття, міддю Радість-радісний, щастя-щасливий

Слайд 20

1)початок речення Цвітуть сади, пшениця колоситься.(М.Луків) 2)позначення власних імен,географічних назв, назв державних і релігійних свят, урядових нагород (Тарас Шевченко,Львів, Президент України, День Перемоги, Різво, Хрест князя Володимира Великого)

Слайд 21

1) складні слова (мовно-літературний, англо-український) 2)префікси казна- , хтозна- , будь-, (хтозна-коли, будь-який) 3)поєднання префікса по- і суфіксів –е, -и, -ому, -ему (-єму) у прислівниках (по-перше, по-народному) 4) суфікси -небудь, -таки, -то, -от (хто-небудь, де-таки) 5) модальні частки бо, но, то, от, таки, (скажи-но, як-от)

Слайд 22

1)написання не,ні (неволя, не знаючи,ніде, ні в чому) 2)формотворчі частки хай, нехай, бодай, б,би (хай, пише, прочитав би, бодай не зросла) 3) префікси у прикметниках найвищого ступеня порівняння най-, як-, що- (найздібніший , якнайбільший, щонайкращий) 4) числівники,що закінчуються на –сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний (десятитисячний, трьохмільйонний) 5)прислівники із суфіксами –о, -е,(-є), -й, -ки, -у(ю),-а(я), -і (повсюди, наяву, спідлоба, мимоволі) 6)прості,складні і складені сполучники (бо, для того щоб, проте, зате) 7)складні слова (суспільнокорисний, складносурядний)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова