X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
4 клас. Українська мова. Тести 1. Мова і мовлення. 2 варіант.

Завантажити презентацію

4 клас. Українська мова. Тести 1. Мова і мовлення. 2 варіант.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Добери слова до поданої схеми. а) школа; б) весна; в) вербичка; г) лісник; д) ліси. Ш к о л а , в е с н а , л і с и .

Слайд 3

Підкресли спорідненні слова до слова малюнок. Мальований, малюк, мальовничий, малювати, малина. М а л ь о в а н и й , м а л ь о в н и ч и й , м а л ю в а т и .

Слайд 4

Вставити в слова префікси С -, 3 -, виписати слова з префіксом 3 -. .лити, .переду, .хлюпнути, .дивуватись, .плеснути, .ростити, .права, .тримати, .садити, .шити, .сукати. З л и т и , з д и в у в а т и с ь , з р о с т и т и , з с а д и т и , з ш и т и , з с у к а т и .

Слайд 5

Вставити ненаголошені [Е] , [И] в корені, підкреслити слова з [Е] . М.чі, шв.дкий, д.мовий, в.сна, т.пленький, ш.рокий, т.мніє, с.ніє. М е ч і , ш в и д к и й , д и м о в и й , в е с н а , т е п л е н ь к и й , ш и р о к и й , т е м н і є , с и н і є .

Слайд 6

Визначити слова, в яких букви Я, Ю,Є позначають один звук і м'якість приголосного. а) поле; б) зоря; в) людина; г) луки; д) літнє. З о р я , л ю д и н а , л і т н є .

Слайд 7

Визначити слова з подовженим м'яким приголосним [Л’:]. а) гі..я; б) О..я; в) зі..я; г) ко..ють; д) ..ють. Г і л л я , з і л л я , л л ю т ь .