X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Становище та проблеми дітей та підлітків з інвалідністю

Завантажити презентацію

Становище та проблеми дітей та підлітків з інвалідністю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Становище та проблеми дітей з інвалідністю За даними Державного комітету статистики в 2006 р. в Україні налічувалося 168 128 дітей з ін. до 18 років: вроджені аномалії – 66% хвороби кістково-м’язової системи та сполучних тканин – 13% вроджені аномалії кінцівок – 8% стали ін. в наслідок травм та отруєнь – 6%

Слайд 3

Становище та проблеми дітей з інвалідністю Вікова структура дитячої інвалідності: до 3 р. – 11 203 3-6 рр. – 23 925 7-13 рр. – 71 788 14-15 рр. – 61 212 Аналіз показує, що 86% отримали інвалідність у віці 7-15 р, 10% - від 3-6 років, 4% до 3 років внаслідок отруєнь, травм та інш. наслідків

Слайд 4

Становище та проблеми дітей з інвалідністю 89% - сім’ї 1% - будинки дитини (МОЗ) 6% - спеціаліз. дит. буд., шк.-інт. (МОН) 3% - дитячі буд. -інт. (МПСП) 1% - лікувально-профілактичні заклади інш. міністерств

Слайд 5

Проблеми дітей, які виховуються в інтернатних закладах: Відсутність індивідуального підходу, як наслідок не поліпшення перебігу хвороб Перешкода формуванню соціальної мобільності, інтегрованості в суспільство Низька активність, обмежені емоційні прояви, мляві, апатичні Насторожує все незнайоме, лякаються людей, тварин, предметів 88% ЗПР 39% до 3-х р. володіють мовою 47% - розуміють мову 14% не розуміють і не володіють

Слайд 6

Загальні проблеми дітей з інвалідністю Проблеми, пов'язані з недоліками фінансового і матеріально-технічного забезпечення Проблеми нормативно-правового забезпечення Відсутність або брак сучасних спеціалізованих закладів, фахових спеціалістів, нових підходів та супроводу Специфічні проблеми у сфері освіти Проблема працевлаштування Комплекс проблем, пов'язаних із недоліками системи охорони здоров’я

Слайд 7

Специфічні проблеми сімей, де виховують дитину з інвалідністю Низька реабілітаційна культура сім’ї: понад 12 000 дітей з порушенням слуху – встановлення контакту в сім’ї понад 11 000 з порушенням зору – часто гіперопіка, помилки виховання 33 583 внаслідок хвороб нервової системи, 27 075 – внаслідок розладів психіки та поведінки – перевага лікуванню, ніж корегуванню або зневіра Втомлюваність батьків

Слайд 8

Специфічні проблеми сімей, де виховують дитину з інвалідністю 7 930 внаслідок хвороб кістково-мязової системи: проблеми самообслуговування дитини, пересування, мобільності, ізоляції Понад 19 000 має комбіновані ураження центральної нервової системи: допомоги по догляду за дитиною 6176 цукровий діабет, 5602 астму, 3039 нефрит, серцево-судинні та ін. хронічні захворювання – проблеми з медикаментозним лікуванням, госпіталізацією, режимом дня, розвитком та навичок самоконтролю Пухлини, саркоми, смертельні хвороби: страх втратити дитину, депресії, байдужість Ставлення батьків та дітей до інвалідності Проблеми виховання дитини

Слайд 9

Проведення просвітницької роботи для педагогів навчальних закладів

Слайд 10

Партнери: Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів Спілка перекладачів жестової мови України Спілка громадських організацій інвалідів м. Києва Фонд розвитку та впровадження комп’ютерних і інформаційних технологій для інвалідів АІК

Слайд 11

Мета: Виявлення і подолання стереотипного ставлення до дітей з інвалідністю у педагогів навчальних закладів Формування толерантного ставлення та розуміння проблем інвалідності

Слайд 12

В програмі: Тематична зустріч з людьми з інвалідністю, які мають певні досягнення в суспільстві Вправи з виявлення стереотипів та формування толерантності Ознайомлення з світовими тенденціями розуміння інвалідності, нормативною базою Напрацювання навичок етикету спілкування з людьми з інвалідністю Перегляд відеофільму Міжнародного кінофестивалю проблем інвалідності “Кіно без бар'єрів”

Слайд 13

термінологія З особливими потребами Обмеженими можливостями Обмеженою життєдіяльністю Особливими освітніми потребами

Слайд 14

ТЕРМІНОЛОГІЯ Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльності, й потребує соціального захисту (Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") Інвалідність – означає втрату або обмеження можливості брати участь у житті суспільства на рівні з іншими. Він описує зіткнення між інвалідом і довкіллям. Цей термін має на меті наголосити на недоліках у довкіллі та в багатьох видах організованої діяльності в суспільстві (Стандартні правила ООН щодо урівняння можливостей інвалідів) Інвалідність - міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів (Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”) Не міра втрати здоров’я, а обмеження можливостей

Слайд 15

Термінологія ВООЗ Здоров’я – це не відсутність хвороб або фізичних вад, а стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя

Слайд 16

Статус ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів Станом на 17 лютого 2010 року, статус підписання та ратифікації Конвенції та Факультативного протоколу є наступним: 144 країни підписали Конвенцію 88 країни підписали Факультативний протокол 79 країн ратифікували Конвенцію 50 країни ратифікували Факультативний протокол   24 вересня 2008 року Україна підписала Конвенцію та Факультативний протокол 16 грудня 2009 року Україна ратифікувала Конвенцію та Факультативний протокол 6 березня 2010 року Конвенція вступила в силу в Україні

Слайд 17

Конвенція ООН про права інвалідів Останній громадський рух за права в ХХ ст. Зміна нормативної парадигми від політики благодійності на політику прав і гідності людини з інвалідністю Інвалідність – це різноманіття і частина людства

Слайд 18

Конвенція ООН про права інвалідів Право на самовизначення та незалежність Право на повноцінну участь в житті суспільства Право на гідний життєвий рівень Право на повагу суспільства

Слайд 19

Моделі розуміння інвалідності МЕДИЧНА МОДЕЛЬ: Ведуча роль медицини. Людина – пацієнт Мета реабілітації: поновлення трудової діяльності Інвалідність = непрацездатність Принцип: сегрегація людей з інвалідністю

Слайд 20

Моделі розуміння інвалідності СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ: Ступінь втрати здібностей до соціального функціонування звичайного рівня життя даного суспільства Вирішення проблеми інвалідності – через надання індивідуальної допомоги Створення системи закладів обслуговування, реабілітації (доступних територіально, за переліком послуг) Принцип: інтеграція людей з інвалідністю

Слайд 21

Моделі розуміння інвалідності ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ: Рівність прав закріплено законодавством Створення рівних можливостей, створення відповідних соціальних структур Принцип: люди з інвалідністю є соціальною меншиною, права і свободи яких порушуються (архітект. недоступністю, соціальною ізоляцією, обмеженням участі в житті суспільства, освіті, культурі, спорті тощо)

Слайд 22

Моделі розуміння інвалідності МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ: Всі аспекти життя суспільства мають бути доступними для всіх членів суспільства незалежно від їх різниці Принцип філософії незалежного життя

Слайд 23

Таким чином, інвалідність розглядається НЕ СТІЛЬКИ МЕДИЧНОЮ, ЯК СОЦІАЛЬНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

Слайд 24

“Дискримінація за ознакою інвалідності” означає будь-яке розмежування, виключення чи обмеження на основі інвалідності, метою чи результатом якої є послаблення чи заперечення визнання реалізації або здійснення на рівні з іншими прав людини та основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській чи будь-якій іншій сфері. Вона включає в себе всі форми дискримінації, у тому числі відмову у розумному пристосуванні Ст.2 Конвенції ООН про права інвалідів

Слайд 25

СТЕРЕОТИПИ І хоча стереотипи можуть носити як позитивне або негативне забарвлення вони спотворюють реальну ситуацію. В повсякденному житті стереотипи роблять вплив на наші вчинки і вчинки інших щодо нас на різних рівнях.

Слайд 26

Позиція формується зі складових: Якісні показники у відношенні спеціаліста до людини з інвалідністю

Слайд 27

Міжкультурне виховання: Уявляти себе зі сторони Розуміти світ в якому живеш Знайомитися з іншими реальностями Дивитися на різність позитивно Буди здібним розвивати позитивні відносини, цінності, поведінку