X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Індивідуальне становлення людини

Завантажити презентацію

Індивідуальне становлення людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Індивідуальне становлення людини.

Слайд 2

МЕТА: Визначити в якому середовищі проживає людина, та що впливає на формування,розвиток її; Розкрити суть поняттю “ онтогенез ”; Дати визначення таким поняття: задатки, здібності, виховання, самовиховання, спадковість, мінливість; Усвідомити та прагнути до власного самовдоскона- лення, розвитку своїх задатків і здібностей.

Слайд 3

РЕПРОДУКТИВНА БЕСІДА: 1.Пригадайте,які теорії походження людини ВИ знаєте?

Слайд 4

2. ЩО ВИВЧАЄ НАУКА АНТРОПОЛОГІЯ? а. Релігію б. Ботаніку в. ?

Слайд 5

3. Розкрийте сутність людини, що ві- дображена у концепціях філософ-ської антропології.

Слайд 6

4. Назвіть причини протистояння двох наук: релігії та філоcофії. Свідомість. Знаряддя праці. Походження людини. Космос.

Слайд 7

ПЛАН 1. Чи народжується дитина людиною? 2. Формування людини. 3. Особливості становлення людини в дитинстві та юності.

Слайд 8

ІНДІЯ – джунглі.

Слайд 9

Онто + Генезис = ? Слово лат. похо – дження означає: а. онто - один, б. генезис - розвиток.

Слайд 10

ПРИТЧА. Іудейський цар Соломон. - з якого віку слід ви – виховувати свою од- норічну дитину? - ви запізнилися з цією справою на цілий рік!

Слайд 11

Що мав на увазі Соломон ?

Слайд 12

Щоб дитина розвивалася психічно здоровою, фізично міцною, потрібно дбати про дитину до її народження та в процесі росту!

Слайд 13

2. Користуючись знаннями з біології, заповніть схему: ” Середовище людини “. ? ?

Слайд 14

Спадковість:

Слайд 15

Мінливість: ЕВОЛЮЦІЯ- посту – повий розвиток живих організмів.

Слайд 16

Озвучте цей слайд. Середовище існування людини.

Слайд 17

Дайте відповідь на запитання, та обґрунтуйте свою думку. Чи може людина існувати лише в одному середовищі? Чому?

Слайд 18

Друзі Соціальне середовище та людина. Політичні партії Сімя Навчальний заклад Вихо- вання

Слайд 19

1.ЦІЛЕСПРЯ- МОВАНЕ ВИХОВАННЯ 2.СТИХІЙНЕ 4.СВІДОМЕ 3.ВИПАДКО- ВЕ ЗАСОБИ ВИ- ХОВАННЯ 1.ГУМАННІ 2.АНТИГУ- МАННІ

Слайд 20

САМОВИХОВАННЯ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ЛЮДИНИ Дитячий будинок "Оранта" м. Дрогобич, Львівська обл.

Слайд 21

“…те виховання дає позитивні результа - ти, коли застосовуються гуманні за - соби, які спрямовані на всебічний розвиток людини. ” В. Сухомлинський (1918-1970 р.р.) я. коменський (1592-1670 р.р.)

Слайд 22

3. Людина: задатки, здібності. ЗАДАТКИ- психофізичні властивості. ЗДІБНОСТІ

Слайд 23

+ + + = ОБДАРОВАНІСТЬ В ході життя та діяльності.

Слайд 24

Геніальність: ЗАДАТКИ + ЗДІБНОСТІ = ГЕНІАЛЬНІСТЬ

Слайд 25

Світові ГЕНІЇ: Британська консалтингова компанія ” Синектікс ” сформувала список 100 сучасних геніїв. 72-ге місце у ньому посідає український художник та скульптор ІВАН МАРЧУК, 71 РІК. Геній українського перекладу. Іван Пулюй – український фізик. Один из пионеров космонавтики. Агата Крісті. Леонардо да Вінчі. Гетьман України Пилип Орлик. Коко Шанель. Письменник Юрій Андрухович. Софія Русова. Соломія Крушельницька. Дмитро Донцов.

Слайд 26

Дивлячись на малюнки, дайте обґрунтовану відпо - відь:”У якому віці відбувається найінтенсивніше ста- новлення людини? Коли варто батькам найбільше приділяти увагу Вам дітям? Чому?”

Слайд 27

Чи згідні ВИ із цитатою? БЕНДЖАМІН СПОК “ Дитина і догляд за нею. ” амер. письменник “…Кожній дитині життєво необ- хідно , щоб їй усміхалися,роз – мовляли і гралися з нею , лю- били її і були з нею ніжні . Вона потребує цього не менш , ніж вітамінів і калорій . Саме це її навчить любити інших людей і насолоджуватися життям . Не вистачає любові й ласки вирос- тає холодною і байдужою.” Обґрунтуйте Свою відповідь!

Слайд 28

Закріпіть нові знання за допомогою тестів: Чи народжується дитина людиною відразу? а) так ; б) ні.

Слайд 29

2. Що даний малюнок відтворює, яке саме поняття?

Слайд 30

3. На формування людини впливають: а) спадковість, мінливість; б) виховання, самовиховання; в) здібності, задатки; г) геніальність, обдарованість.

Слайд 31

4. В яких двох середовищах проживає та існує людина? а) б)

Слайд 32

Слова - підказки: людина, вплив, сере -довище, виховання. на становлення з боку соціаль – ного називається . 5. Заповніть правильно пропуски завдяки під- казкам.

Слайд 33

6. Різновидами виховання є: 1. а) б) в) г) 2.

Слайд 34

7. Продовжіть логічний ланцюжок: Самовиховання – це .

Слайд 35

8. Заповніть схему: Моральні якості людини ? ? ? ? ?

Слайд 36

9. В якому віці відбуваються фізіологічні зміни у підлітків: а) 11-12 років; б) 18-19 років; в) 18-19 років; г) 20-25 років.

Слайд 37

10. Що потрібно Вам найбільше у юнацькому віці?

Слайд 38

Підсумки уроку: 2. “В КОЖНІЙ ДИТИНІ ГИНЕ ГЕНІЙ.” 1. І спадковість, і середовище,і власні зусилля людини , які спрямовані на її самовдоско- налення та моральні якості ті можуть зробити її кращою. Антуан де Сент-Екзюпері. “НЕМА НУТ- РА- НЕ ДО – ПОМОЖЕШ ПОТОМ.” Гете

Слайд 39

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника § 2 ст.29-39; Опрацювати конспект; Написати у дві колонки свої позитивні та негативні риси; Виписати у зошит вислови видатних вчених, педагогів про виховання дітей.

Слайд 40

Методична розробка уроку ВИКЛАДАЧА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН шкіри н. з. ВПУ-7 КАЛУШ 2009

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія