X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальні вимоги до тестових завдань

Завантажити презентацію

Загальні вимоги до тестових завдань

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання тестових техно-логій в НВП Підготувала вчитель української мови та літератури Шкляренко Світлана Володимирівна

Слайд 2

Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту. Тест – це сукупність тестових завдань, які підібрані за певними правилами для вимірювання певної властивості.

Слайд 3

Принципи створення тестових завдань (технічні вимоги) Кожне тестове завдання повинно: оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі; перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

Слайд 4

Рівні засвоєння знань. (Таксономія Блума, 1956 р.) Оцінювання

Слайд 5

Когнітивна (пізнавальна) сфера – класифікація за рівнями сформованості

Слайд 6

В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого. Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. або Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського.

Слайд 7

Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, категорії тощо) Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. Правильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Б...язь, в...ється, об...ява. З...їхати, б...юро, моркв...яний, л...єш. Неправильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Зна...я, любов...ю, нян...чити,верб...я. Кіс...лявий, тін...ю об...ява, св...ято.

Слайд 8

Усі дистрактори повинні бути вірогідними. Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського. Правильно: 1789 р. 1793 р. 1798 р. 1801 р. 1803 р. Неправильно: 1249 р. 1789 р. 1798 р. 1998 р. 2003 р.

Слайд 9

Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше. Неправильно: 01. Виберіть літературний жанр, означення якого подано: Ліро-епічний твір про історичні чи соціально-побутові події, який виконується речитативом у супроводі кобзи або бандури? Байка. 2. Дума. 3. Казка. 4. Пісня. 02. Продовжіть фразу: Дума виконується ... 1. Акапельно. 2. У супроводі бандури. 3. Хором. 4. У супроводі сопілки.

Слайд 10

Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор. Правильно: 01. Укажіть на характерну ознаку офіційно-ділового стилю. А. Мовні штампи. Б. Емоційність. В. Використання тропів. Г. Неповні речення. Неправильно: 02. Виберіть жанр, який належить до фольклорних. А. Поема. Б.Романс. В. Міф. Г. Жоден.

Слайд 11

Умова, як правило, формулюється позитивно. Правильно: 01. Виберіть твір, темою якого є громадянська війна. або 02. Виберіть рядок, у якому всі слова написані правильно. чи 03. Позначте речення, яке містить порівняльний зворот. Неправильно: 01. Виберіть твір героями якого не є селяни. або 02. Виберіть рядок, у якому прислівники написані неправильно. чи 03. Позначте речення, яке не містить однорідних означень.

Слайд 12

Слід уникати підказок на зразок: - граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей; - повтор у правильній відповіді слів з умови; - використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; - найдовша правильна відповідь; - найбільш детальна правильна відповідь; - дистрактори, які виключають один одного.

Слайд 13

Тестове завдання багатовибіркового типу складається з двох частин: умови, яка описує певну проблему та ставить завдання перед екзаменова-ним; списку варіантів відповідей, серед яких як мінімум один є правиль-ною чи найкращою відповіддю, а решта – дистрактори – є неправиль-ними відповідями.

Слайд 14

Тестові завдання можуть мати різні формати: Формат B (категорія логічних пар) Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Формат А (одна найкраща відповідь) Формат N (конкретна кількість правильних відповідей, > ніж 1) Формат Х (множинний вибір) Формат D (комплексне завдання з категорії логічних пар)

Слайд 15

Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: умова завдання (ситуативна задача); ввідне запитання; 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний Наприклад: Цей герой твору понад усе цінував особисту свободу. Оберіть ім’я означеного героя серед запропонованих: А. Сава Чалий. Б.*Григорій Многогрішний. В. Чіпка Варениченко. Г. Євгеній Рафалович. Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 16

Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: ввідне запитання 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі іменники чоловічого роду. А. Тюль, любов, леді, денді. Б. Онтаріо, дріб, таксі, рояль. В. *Біль, полин, собака, поні. Г. Путь, фальш, Дніпро, геній. Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 17

Формат N (задана кількість правильних відповідей; більше, ніж одна.) Структура тестового завдання: умова завдання (ситуаційна задача); ввідне запитання; до 30 варіантів відповідей, з яких N (2, 3, 4, ... 12) правиль-них Наприклад: У завданні серед запропонованих варіан-тів відповідей знайдіть три правильні. Виберіть слова, у яких кількість букв і звуків однакова: А.* Сяять. Ґ. Знання. Б. Ллєш. Д.* Щирість. В. Бур’ян. Е. Вмієш. Г.*В’ється. Є. Смієшся. Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 18

Формат X (правильною може бути будь-яка кількість відповідей) Структура тестового завдання: умова завдання (ситуативна задача); ввідне запитання; як правило, 5 - 12 варі-антів відповідей, будь-яка кількість з яких мо-же бути правильною. Наприклад: Виберіть серед запропонованих слів ті, у яких усі приголосні дзвінкі. А. Зліт. Д.* Війна. Б.* Гроза. Е. Обличчя. В. Пальба. Є. Молоко. Г.* Дрова. Ж.* Різьба. Ґ. Ґанок. З.* Жвавий. Діагностує знання.

Слайд 19

Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Структура тестового завдання: 3-4 умови завдань; спільне ввідне запитання; 4–20 варіантів відповідей (кожен варіант відповіді може використовуватися один раз, більше одного разу або зовсім не використовуватися) Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 20

Приклад завдання формату R Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські відповідники. Імпозантний. А.Поступка. Фоліант. Б. Коштовність. Компетентний. В. Показний. Компроміс. Г. Обізнаний. Ґ. Прикраса. Д. Артистичний. Е. Важливий. Є. Книга. Ж. Допомога. 1 2 3 4 В Є Г А

Слайд 21

Деякі зауваження що-до технології створення тестових завдань

Слайд 22

Умова тестового завдання повинна містити достатню кількість інформації, але в той же час бути чіткою і лаконічною.

Слайд 23

Формулювання запитання доцільно починати з дієслова.

Слайд 24

Технічні дефекти тестових завдань

Слайд 25

Дефекти, пов’язані з досвідом у тестуванні граматичні підказки (алогічні дистрактори); логічні підказки (частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти); абсолютні терміни (“завжди” або “ніколи” і т. ін.); найдовша правильна відповідь; повторення слів (слово чи фраза з умови включені до правильної відповіді.

Слайд 26

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю Варіанти відповідей є довгими, складними або подвійними; цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі); стилістична неоднорідність варіантів відповідей, нелогічний порядок цих варіантів;

Слайд 27

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю (продовження) Використання фрази “нічого з вищезазначеного” та под. у якості варіанта відповіді; умови тестового завдання складні або заплутані.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне