X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИКОНАННЯ науково-дослідних робіт

Завантажити презентацію

ВИКОНАННЯ науково-дослідних робіт

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності

Слайд 3

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження

Слайд 4

науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності

Слайд 5

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку

Слайд 6

прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей

Слайд 7

вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати

Слайд 8

молодий вчений - вчений віком до 35 років

Слайд 9

науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації

Слайд 10

науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Слайд 11

науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт

Слайд 12

наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату

Слайд 13

науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо

Слайд 14

науково-прикладний результат - нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо

Слайд 15

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі - громадські наукові організації)

Слайд 16

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності

Слайд 17

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей

Слайд 18

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності

Слайд 19

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел відповідно до законодавства України

Слайд 20

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності

Слайд 21

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України

Слайд 22

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників

Слайд 23

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 5. Вчений має право: отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію

Слайд 24

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов'язаний: не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю; додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність

Слайд 25

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, науково-педагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологічну, проектно-конструкторську, проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову роботу та (або) організовувати виконання зазначених робіт у наукових установах та організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, лабораторіях підприємств

Слайд 26

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право:

Слайд 27

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право: об'єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в діяльності громадських об'єднань і політичних партій

Слайд 28

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право: на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-технічній) діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля

Слайд 29

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право: на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України

Слайд 30

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право: на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами

Слайд 31

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право: займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України

Слайд 32

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник має право: займатися підприємницькою діяльністю відповідно до законодавства України

Слайд 33

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник зобов'язаний:

Слайд 34

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник зобов'язаний: провадити наукові дослідження відповідно до укладених договорів (контрактів)

Слайд 35

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник зобов'язаний: представляти результати наукової і науково-технічної діяльності шляхом наукових доповідей, публікацій та захисту дисертацій

Слайд 36

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник зобов'язаний: у встановленому порядку проходити атестацію на відповідність займаній посаді

Слайд 37

Правовий статус суб'єктів наукової діяльності Стаття 6. Науковий працівник Науковий працівник зобов'язаний: постійно підвищувати свою кваліфікацію

Слайд 38

Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти

Слайд 39

Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою частиною навчального процесу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Слайд 40

Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти здійснюється відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту“ та цього Закону

Слайд 41

Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти На вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації поширюються права, передбачені цим Законом для наукових установ

Слайд 42

Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти На вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації поширюються права, передбачені цим Законом для наукових установ

Слайд 43

Стаття 22-1. Посади наукових працівників

Слайд 44

Стаття 22-1. Посади наукових працівників Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є:

Слайд 45

Стаття 22-1. Посади наукових працівників головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник

Слайд 46

Затверджено наказом Міністерства праці України від 28 червня 1993 року № 43

Слайд 47

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом

Слайд 48

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства

Слайд 49

ПЕРЕЛІК робіт, які не є сумісництвом

Слайд 50

ПЕРЕЛІК робіт, які не є сумісництвом: 1. Літературна робота, в тому числі робота по редагуванню, перекладу та рецензуванню окремих творів, яка оплачується з фонду авторського гонорару

Слайд 51

ПЕРЕЛІК робіт, які не є сумісництвом: 3. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік

Слайд 52

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЯКІ НЕ Є СУМІСНИЦТВОМ: 5. Керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не перебувають у штаті цих установ та учбових закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік

Слайд 53

Стандарт установлює загальні правила виконання науково-дослідних робіт (НДР), у тому числі: правила подання заявок на виконання НДР, розроблення ТЗ на НДР та її складові частини, функції учасників НДР, зміст етапів, їх виконання і приймання, реєстрації НДР та реалізації її результатів

Слайд 54

Положення цього стандарту є обов'язковими для НДР, виконання яких повністю або частково фінансується з державного бюджету

Слайд 55

До НДР належать фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження.

Слайд 56

Загальні положення цього стандарту поширюються на виконання прикладних досліджень. Для фундаментальних і пошукових досліджень положення стандарту є рекомендованими і поширюються у належній частині.

Слайд 57

6. РОЗРОБЛЕННЯ ТЗ НА ПРОВЕДЕННЯ НДР ТА її СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

Слайд 58

ТЗ розробляють на основі: наукового прогнозування та перспектив подальшого розвитку відповідного напряму, результатів виконання попередніх досліджень, аналізу інформаційних матеріалів щодо новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, досвіду попереднього розроблення та експлуатації аналогічної продукції

Слайд 59

У загальному випадку ТЗ на НДР містить такі розділи: - підстава для виконання роботи; - мета і призначення НДР; - вихідні дані для проведення НДР; - виконавці НДР; - вимоги до виконання НДР; - етапи НДР і терміни їх виконання;

Слайд 60

У загальному випадку ТЗ на НДР містить такі розділи: - очікувані результати та порядок реалізації НДР; - матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів; - порядок приймання НДР та її етапів; - вимоги до розроблення документації; - додатки.

Слайд 61

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  ЗАТВЕРДЖУЮ  Перший віце-президент, д.і.н., професор  ________________ В.П.Трощинський  ______ ________________ 2011 р. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання НДР від "___" січня 2011 р.  з теми"____________________" (назва теми) Науковий керівник __________

Слайд 62

1. Підстава для виконання роботи Положення про Національну академію державного управління при Президентові України від 21 вересня 2001 року № 850 (далі – Національна академія); рішення Науково-експертної ради Національної академії від 18 листопада 2010 р. № 4.   2. Термін виконання Початок - січень 2011 р. Кінець - грудень 201___ р.   3. Мета роботи  4. Очікувані результати Наводять очікувані результати, способи реалізації результатів НДР, рекомендації щодо застосування та впровадження результатів НДР та обґрунтування їхньої ефективності.    

Слайд 63

5. Вихідні дані для проведення роботи та обгрунтування теми Зазначають, що НДР проводять уперше або вона є продовженням попередніх робіт та наводять перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення НДР.   Перелік може містити звіти про попередні дослідження, стандарти та нормативні документи України, національні стандарти інших країн, міжнародні стандарти, нормативну і технічну документацію ліцензіара (щодо проведення робіт, які ліцензуються), науково-технічну літературу, довідники тощо. 6. Технічні вимоги до науково-дослідної роботи. Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому науковому рівні та придатні для практичного використання в органах державної влади й органах місцевого самоврядування України та в Академії. Наукові звіти й інші текстові матеріали подаються на електронному та паперовому носіях за встановленими формами і відповідають сучасним нормам української наукової лексики; річний науковий звіт оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки".

Слайд 64

7. Актуальність виконання дослідження Наводять коротку характеристику та оцінку стану проблеми, що її вирішують, визначають головну мету і задачі роботи, її актуальність та дають обґрунтування необхідності виконання НДР. Під час проведення НДР, що базується на результатах фундаментальних або пошукових досліджень, зазначають, на основі яких досліджень виконують цю роботу. Об’єкт дослідження. Предметдослідження. Аналіз наукових джерел за темою дослідження. 8. Етапи НДР 9. Перелік технічної документації, яка подається в кінці роботи Кількість монографій, підручників, статей (для фундаментальних досліджень) та кількість навчальних посібників, брошур, публікацій (для прикладних розробок), що будуть видані за тематикою науково-дослідних робіт. У монографіях, підручниках, навчальних посібниках та інших наукових продуктах обов’язково передбачити такі розділи: історія, міжнародний досвід, практична значущість, аналітика.

Слайд 65

10. Порядок розгляду та приймання НДР Визначають порядок приймання етапів та НДР: – періодичне обговорення проміжних результатів НДР на засіданні кафедри, або навчально-наукового комплексу; – затвердження Науково-експертною радою Національної академії. 11. Спосіб реалізації результатів НДР Результати роботи використовуватимуться у: науковій діяльності викладачів, аспірантів, докторантів; навчальному процесі Національної академії; діяльності органів державної влади (вказати конкретно, яким органом державної влади будуть використовуватись результати НДР); виступах на конференціях, семінарах, нарадах.   Відповідальний виконавець ___________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

Слайд 66

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Підставою для проведення НДР є затверджене ТЗ на НДР Проведення НДР здійснюють за етапами. Кожен етап повинен вирішувати певні завдання, потрібні для успішного виконання НДР, проведення наступного етапу, уточнення змісту і напряму НДР

Слайд 67

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт за етапом "Вибір напряму досліджень“ Метою етапу є систематизація інформації щодо теми НДР, її аналіз, виявлення та вибір на цій основі напряму досліджень

Слайд 68

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт за етапом "Вибір напряму досліджень“ Визначення оптимального варіанту напряму дослідження здійснюють на основі аналізу стану проблеми і порівняльного оцінювання варіантів можливих рішень із урахуванням патентних та прогнозних досліджень, які виконувалися з аналогічних проблем

Слайд 69

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Теоретичні та експериментальні дослідження” Цей етап є основною частиною НДР і проводиться з метою одержання необхідних та достатніх теоретичних і експериментальних результатів досліджень для вирішення поставлених у ТЗ завдань

Слайд 70

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Теоретичні та експериментальні дослідження” аналіз результатів теоретичних досліджень та визначення можливості їх використання для вирішення практичних задач під час проведення експериментів;

Слайд 71

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Теоретичні та експериментальні дослідження” - вибір найбільш прогресивних компоновок, оптимальних рішень;

Слайд 72

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Теоретичні та експериментальні дослідження” На цьому етапі визначають основні наукові результати, показники та технічні характеристики майбутнього виробу, що підлягають залученню до ТЗ на проведення ДКР, перспективи одержання і використання результатів НДР

Слайд 73

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації“ Метою етапу є узагальнення і всебічний аналіз повноти вирішення поставлених перед НДР задач

Слайд 74

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації“ - оцінювання досягнутого рівня НДР порівняно з вимогами ТЗ;

Слайд 75

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації“ - розроблення рекомендацій щодо використання нових закономірностей, явищ, властивостей, принципів, теорій, моделей, а також поліпшення тих, що існують;

Слайд 76

ЗМІСТ РОБІТ НА ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ НДР Зміст робіт на етапі “Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації“ - складання та оформлення звітної документації

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне