X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України

Завантажити презентацію

Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України

Слайд 2

Наукова робота - це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку, власні висновки Мета роботи: формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь: вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); Формування комунікативних компетентностей.

Слайд 3

Система включає: ознайомлення з особливостями наукової діяльності; ознайомлення з методологією та методами наукового дослідження; вироблення умінь працювати з бібліографічними матеріалами та іншими носіями інформації; вироблення умінь проведення експериментальної частини дослідження; вироблення умінь узагальнення отриманих результатів та формування висновків на їх основі; оволодіння алгоритмом написання та оформлення наукової роботи; оволодіння вмінням публічної презентації наукового дослідження.

Слайд 4

Вибір теми наукового дослідження Назва теми повинна бути простою, по можливості короткою і оригінальною Критерії вибору теми: доступність для вихованця; перспективність, теоретична і практична цінність; наявність і доступність матеріально-технічної бази та джерел інформації; інтерес для дослідника; конкретність (потрібно чітко визначити хронологічні рамки, регіон та предмет дослідження і торкатись певного питання); ступінь вивченості.

Слайд 5

Алгоритм формування теми 1. Кінцевий результат. Формулювання теми слід починати словом, яке вказує на конкретну користь практичного використання результатів виконаного у її межах дослідження: «Вишукування», «Обґрунтування», «Розробка», «Удосконалення», «Узагальнення», «Оцінка», «Систематизація», «Класифікація», «Диференціація», «Прогноз», «Аналіз» тощо. 2. Об'єкт дослідження 3. Предмет дослідження.

Слайд 6

Вибір теми наукового дослідження Визначення вмісту натурального вітаміну В2 в соках різних виробників Аналіз зміни кількісного та якісного складу молока в процесі теплової обробки Діти з синдромом Дауна. Можливості їх соціальної адаптаці Застосування рослин-радіопротекторів при оздоровленні дошкільнят Вплив йоду на організм людини та дослідження його вмісту в продуктах харчування Підземні води України та їх роль у забезпеченні населення Обухівського району питною водою Отримання ефірних олій в лабораторних та домашніх умовах Оцінка вмісту вітаміну Р у різних видах чаю Дослідження здатності 3d-елементів до комплексоутворення

Слайд 7

Вибір теми наукового дослідження Хімічні речовини в харчових продуктах Чи впливає інформованість про хімічні речовини на турботу про здоров’я Вміст нітратів у воді та продуктах харчування Швидка їжа – швидка смерть Теорія Чарльза Дарвіна Солодка отрута

Слайд 8

Структура наукової роботи титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності); вступ; основна частина; висновки; література (список використаних джерел); додатки.

Слайд 9

ЗМІСТ Зміст є другою сторінкою, де визначена структура наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назв додатків та номера сторінок, з яких вони починаються Зміст зручніше друкувати в таблиці, рамки якої не видимі під час друку. 

Слайд 10

ВСТУП (10-15 % від загального об'єму роботи) Структура вступу Актуальність і значущість проблеми. Сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається. Коротка характеристика досліджень по даній темі. Вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання ще потребують подальшого опрацювання.

Слайд 11

Джерельна база дослідження На початку роботи є обов’язковим аналіз та вивчення літературних джерел і ресурсів Інтернет за даним напрямом. Результати ознайомлення можуть показати, що: проблема досконало вивчена і тому подальша робота в даному напрямі є недоцільною або існує мало джерел інформації; проблема досліджена не повністю, деякі питання досліджені поверхнево.

Слайд 12

Структура вступу 3. Об'єкт дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження. Предмет дослідження. Предмет дослідження – міститься в межах об’єкту, конкретизація (виокремлення) питання з об’єкта дослідження.

Слайд 13

ТЕМА: ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ТЕТРАЦИКЛІНОВОГО РЯДУ В ПРОМИСЛОВІЙ ПРОДУКЦІЇ Об’єкт дослідження: антибіотики тетрациклінового ряду як складові компоненти різноманітної промислової продукції. Предмет дослідження: реакції органічних катіонів антибіотиків тетрациклінового ряду з ГПА структури Кеггіна та їх аналітичне використання._____________________________________________ ТЕМА: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона Предмет дослідження – ресурси видів лікарських рослин Лівобережного Полісся України, що використовуються в офіційній медицині. Об’єкт дослідження – видовий склад, поширення, екологічні особливості, ресурси, стан природних популяцій лікарських рослин Лівобережного Полісся України. ___________________________________________________________ ТЕМА: ПОЕЗІЯ І. ЕРЕНБУРГА У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Об'єкт дослідження – поезія І. Еренбурга 1909 – 1967 рр. Предмет дослідження – характер взаємодії поезії І. Еренбурга з літературними течіями, які виникали й розвивалися в російській літературі першої половини ХХ ст. ___________________________________________________________________

Слайд 14

ТЕМА: РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ Об’єктом дослідження є радянські військові мобілізації та військові призови людських ресурсів на територіях Лівобережної України, що перебували під тимчасовою окупацією Німеччини, у ході їх звільнення. Предметом дослідження є діяльність радянських державних та армійських вищих керівних і командних органів, військових частин і з’єднань, окремих установ воюючої РСЧА, а також органів військової влади на місцях, спрямована на проведення людських мобілізацій до діючої армії та здійснення чергових та дострокових військових призовів; становлення нормативно-правової бази, що регулювала проведення військової мобілізації та призовів; ставлення звільненого населення Лівобережжя до проведення мобілізацій. _____________________________________________________________________ ТЕМА: ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ століття (художні особливості) Об’єкт дослідження – вишиті композиційні системи в народному одязі українських горян Карпатського регіону України ХХ століття. Предмет дослідження – технічний та композиційний аспекти творення вишивок, їх художні особливості та локальні відмінності.

Слайд 15

Тема: Особливості добування природних барвників та їх застосування Об'єкт: природні барвні речовини. Предмет: особливості хімічної будови та властивостей природних барвників, що лежать в основі їхнього використання для фарбування. ___________________________________________________________ Тема: Аналіз зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки Об'єкт: молоко та його похідні на різних стадіях технологічної обробки сировини, а також сироватка, як кінцевий продукт переробки молока. Предмет: зміни якісного та кількісного складу білків молока та його похідних в процесі технологічної обробки _____________________________________________________________ Тема: Проведення якісних реакцій на виявлення катіонів Нікелю Об'єкт: послужили випадково знайдені шматочки невідомого походження на присадибній ділянці взимку. Предмет: ?

Слайд 16

Тема: Кров - дивовижна речовина організму Об'єкт: групи крові та їх вплив на різні аспекти людського життя; люди різних вікових категорій, які володіють тією чи іншою групою крові Предмет: кров та знання про неї експериментальної групи людей, їх характер, здоров’я, вибір типу професії та найближче оточення. _________________________________________________________________ Тема: Місцева преса окупованих територій (у системі впливу на поневолене населення) Об'єкт: офіційна преса періоду німецько-фашистської окупації – районні газети Іванківського і Поліслького районів в окупаційний період як складові суспільно-політичного та національно-культурного життя українців років нацистської окупації. Предмет: процес розвитку окупаційних періодичних видань, інформаційні можливості матеріалів преси з питань соціально-економічного, духовного стану регіону, підпільно-партизанського руху та ходу бойових дій на радянсько-німецькому фронті; процес створення і особливості розвитку україномовної легальної періодики як чинника українського громадянськогожиття.

Слайд 17

Тема: Історія благодійництва в Україні Об'єкт: місце і роль благодійництва у процесах громадського та культурно-хідожнього життя в Україні у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. Предмет: конкретно історичні вияви благодійницької діяльності, що виразилися в основних напрямах: художня культура, освіта, соціальне забезпечення. __________________________________________________________ Тема: Вплив ендоекології кишковика на загальний та психологічний стан організму людини Об'єкт: учні 9-х класів броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Предмет: вплив гельмінтів як представників ендоекології на загальний та психологічний стан організму школярів. __________________________________________________________ ТЕМА: Обґрунтування застосування пребіотика «Біо-актив» лабораторним і сільськогосподарських тваринам Об’єкт дослідження – умови утримання, годівлі лабораторних тварин: білих мишей, кролів і свиней. Предмет дослідження – вплив пребіотика Біо-актив на природну резистентність, метаболізм організму лабораторних мишей, кролів та свиней.