X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сутність конкурентоспроможності як властивості особистості

Завантажити презентацію

Сутність конкурентоспроможності як властивості особистості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Основи конкурентології” Тема 1. Сутність конкурентоспроможності як властивості особистості  1.1. Конкурентологія і конкурентоспроможність особистості 1.2. Процес і продукт освітньої діяльності 1.3. Конкурентоспроможність фахівця як ступінь задоволення потреб споживачів продукту освітньої діяльності

Слайд 2

Мета дисципліни «Основи конкурентології» формування комплексу знань про сутність і складові конкурентоспроможності, як якості особистості; опанування студентами методами і прийомами самооцінки і саморозвитку; сприяти досягненню студентами високого рівня конкурентоспроможності для особистісної реалізації у професійному середовищі;

Слайд 3

А. Сміт: конкуренція – поведінкова категорія, коли індивідуальні продавці і покупці суперничають на ринку за більш вигідні продажі і покупки відповідно. М. Портер: суть конкуренції виражена загрозою появи нових конкурентів, загрозою появи товарів-замінників, здатністю постачальників комплектуючих виробів торгуватися, здатністю покупців торгуватися і суперництвом вже наявних конкурентів між собою. Й. Шумпетер: конкуренція – суперництво старого з новим, з інноваціями. Конкуренція з погляду економістів

Слайд 4

Конкуренція – це змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між декількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Конкуренція з погляду сучасних економістів

Слайд 5

Трактування поняття конкурентоспроможності 1 підхід: конкурентоспроможність розглядається на рівні виробника і являє собою ступінь переваги або відставання виробника по відношенню до інших учасників-конкурентів на відповідному ринку 2 підхід конкурентоспроможність визначається як властивість об’єкта, що характеризує ступінь задоволення потреб споживачів у порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на ринку

Слайд 6

Конкурентоспроможність за виробничим підходом Параметри конкурентоспроможності фахівця технічні економічні нормативні Комплекс професійних компетенцій разом з особисті- сними якостями відповідно до вимог робочого місця Витрати на підготовку фахівця та рівень оплати його праці Відповідність підготовки фахівців державним освітнім стандартам Групи параметрів конкурентоспроможності товару

Слайд 7

Сутність конкуренції на ринку праці Особи, які шукають роботу Роботодавці Наймані працівники Боротьба за обмежений обсяг платоспроможного попиту покупців трудових послуг Суперництво за відбір найбільш досвідчених працівників потрібних професій Суперництво за утримання місця роботи

Слайд 8

Конкурентоспроможність з позиції теорії людського капіталу Людський капітал - надбані знання і навички які отримуються людиною в процесі навчання і практичної діяльності і дозволяють йому успішно здійснювати професійну діяльність. Особливості і специфіка: 1. Втілюється у людині, яка виступає у якості його носія 2. Навики і здібності є запасом, якій може накопичуватись на протязі тривалого часу 3. Формування неможливо без участі людини – його майбутнього власника 4. Набуває властивостей капіталу лише після допуску суб'єкта до робочого місця 5. Поділяється на загальний і специфічний, якій утворюється на конкретному робочому місці і при переході на інше втрачає свою цінність.

Слайд 9

Особливі ознаки конкурентоспроможної особистості Прагнення успіху Здатність адаптуватися Позитивні наслідки роботи, удача, талан, намагання перемогти у суперництві з іншими, досягнути поставленої мети, зайняти найбільш значиме місце у суспільстві Швидке і безболісне пристосування до постійних змін суспільних умов й нових видів діяльності та форм спілкування

Слайд 10

Комплексна характеристика конкурентоспроможності особистості інтегральна, динамічна, багаторівнева комплексна характеристика особистості, яка дозволяє їй реалізовувати себе в умовах суперництва в розв’язанні професійних і життєвих задач і яка проектується на всі сфери життєдіяльності людини - сприяє здоланню невизначеності; - забезпечує переваги у порівнянні з іншими в професійному і життєвому плані; - проявляється в умовах виконання професійних завдань на конкретному робочої місці; - забезпечує швидку адаптацію особистості до змінних умов оточуючого середовища; - дає можливість відповідати вимогам конкурентного ринку, задовольняти інтереси і потреби споживачів (роботодавців); - дозволяє усвідомлювати, переосмислювати і творчо перетворювати свій особистий і професійний досвід, проектувати майбутні професійні і життєві ситуації

Слайд 11

Модель структури змісту знань, що обслуговують практичну діяльність (Модель Г.П.Щедровицького)

Слайд 12

Модель процесу освітньої діяльності

Слайд 13

Продукт освітньої діяльності Знання Вміння Навики Компетентності (за професійним призначенням) Особистість

Слайд 14

Суб'єктний склад процесу створення і споживання продукту освітньої діяльності

Слайд 15

Погляди на параметри продукту освітньої діяльності Модель фахівця (Пропозиція вищого навчального Закладу) Очікування споживача освітніх послуг (студент) Очікування і вимоги споживача продукту освітньої діяльності (роботодавець)

Слайд 16

Продукт освітньої діяльності з позиції суб'єктів процесу його створення і споживання Вищи навчальні заклади Фізичні особи, що отримують освітні послуги Роботодавці Модель (проект) майбутнього фахівця відповідно до освітніх стандартів Поєднання проекту продукту і особистісних якостей (наповнення проектного функціонального місця в соціально-виробничій системі) Кінцевий споживач продукту освітньої діяльності (з огляду на його корисність)

Слайд 17

Максимальне задоволення потреб параметрами продукту освітньої діяльності Зона спільного задоволення інтересів Параметри продукту освітньої діяльності Очікування і вимоги споживача продукту освітньої діяльності (роботодавець) Модель фахівця (Пропозиція вищого навчального закладу)

Слайд 18

Зона спільного задоволення інтересів Параметри продукту освітньої діяльності Очікування і вимоги споживача продукту освітньої діяльності (роботодавець) Модель фахівця (Пропозиція вищого навчального закладу) Реальне задоволення потреб параметрами продукту освітньої діяльності

Слайд 19

Зона спільного задоволення інтересів Очікування і вимоги споживача продукту освітньої діяльності (роботодавець) Модель фахівця (Пропозиція вищого навчального закладу) Задоволення потреб параметрами продукту освітньої діяльності (ВНЗ – роботодавець)

Слайд 20

Зона спільного задоволення інтересів Параметри продукту освітньої діяльності Модель фахівця (Пропозиція вищого навчального закладу) Задоволення потреб параметрами продукту освітньої діяльності (ВНЗ – особистість)

Слайд 21

Зона спільного задоволення інтересів Параметри продукту освітньої діяльності Очікування і вимоги споживача продукту освітньої діяльності (роботодавець) Задоволення потреб параметрами продукту освітньої діяльності (особистість – роботодавець)

Слайд 22

Фактори успішного працевлаштування Роботодавці Студенти

Слайд 23

Властивості особистості, які бажають бачити роботодавці Активність. Енергійність. Мобільність. Неформальне відношення. Здатність до самостійної роботи. Рішимість як вміння ризикувати. Авторитетність. Бажання працювати, творити. Активна життєва позиція

Слайд 24

Властивості особистості, які бажають бачити роботодавці Володіти основами тієї спеціальності, з якої отримано диплом. Оцінки, як правило, не цікавлять. Мотивація до професії

Слайд 25

Властивості особистості, які бажають бачити роботодавці Серйозний багаж знань. Прагнення до нових знань. Намагання розібратися, швидко опанувати потрібні знання, уміння, навики. Кмітливість. Аналітичні здібності. Системне мислення. Ерудиція. Здоровий глузд. Бажання розвиватися. Здатність до саморозвитку

Слайд 26

Властивості особистості, які бажають бачити роботодавці Бажання працювати. Готовність багато працювати. Готовність до складностей (складні умови праці, цейтнот, стрес, пресинг). Звичка працювати. Досвід роботи під час навчання. Позитивна характеристика з місця навчання. Відповідальність. Виконавська дисципліна. Пунктуальність. Працелюбність

Слайд 27

Властивості особистості, які бажають бачити роботодавці Уміння подзвонити, зустрітися, домовитися, призначити зустріч. Діловий етикет. Уміння показати свої найбільш вигідні якості при прийомі на роботу. Уміння думати про інших. Навики комунікації

Слайд 28

Властивості особистості, які бажають бачити роботодавці Пропонувати свої варіанти розв’язання проблеми. Бажання працювати на результат. Креативність. Відданість справі. Здатність отримувати результат Здоров’я. Відсутність шкідливих звичок. Родина. Також

Слайд 29

Зона спільного задоволення інтересів Очікування і вимоги вищого навчального закладу Модель випускника (Пропозиція загальноосвітнього навчального закладу) Реальне і необхідне задоволення потреб параметрами продукту освітньої діяльності Якості випускника загальноосвітнього навчального закладу

Слайд 30

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне