X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
стандартизація процесів каталогізування

Завантажити презентацію

стандартизація процесів каталогізування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стандартизація процесів каталогізування Дзюба Н. Й., зав. відділом автоматизованої обробки документів та каталогізування НБУ для дітей

Слайд 2

Стандартизація У відповідності до ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні терміни та визначення", стандарт визначається як "нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил та вимог щодо об’єкта стандартизації, встановлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством".

Слайд 3

Стандартизація У 1992 році Україна разом з країнами СНД та Балтії уклала Угоду про проведення погодженої політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації (підписана у Москві 13.03.92 р.). У 1993 році Україну прийнято повноправним членом до Міжнародної організації з стандартизації.

Слайд 4

Категорії стандартів в галузі бібліотечної справи міжнародні стандарти – документи, прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації (ІСО), міждержавні стандарти – документи, прийняті країнами СНД, що приєднались до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, і застосовувані ними безпосередньо,

Слайд 5

Категорії стандартів в галузі бібліотечної справи національні стандарти – документи, прийняті національними органами зі стандартизації однієї держави. Наприклад, ДСТУ затверджений Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації або Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) галузеві стандарти – документи, розроблені і затверджені галузевим міністерствами та відомствами.

Слайд 6

Організація стандартизації на міжнародному рівні вирішують понад 300 організацій, головну роль серед яких відіграє Міжнародна організація зі стандартизації – ІСО. До її структури входять понад 160 технічних комітетів (ТК). Один з них – ТК-46 "Документація" – займається стандартизацією в галузі бібліотечної, видавничої, інформаційної та архівної справи. Статус міжнародних стандартів для країн-членів ІСО - добровільний. Вони є рекомендаційними документами і використовуються кожною країною з урахуванням національних особливостей розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.

Слайд 7

Міждержавні стандарти ГОСТ (СРСР) - стандарти, які діють в Україні, тобто, не відмінялись наказом Держстандарту, наприклад, ГОСТ 7.26-80 Библиотечное дело. Основные термины и определения; ГОСТ (СНД) - стандарти, що були розроблені після підписання Угоди та надані чинності в Україні (наприклад, ГОСТ 7.12—93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила, ГОСТ 7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию). Ці ГОСТи використовуються з повним виконанням встановлених до них вимог.

Слайд 8

Державні стандарти (ДСТУ) - стандарти, затверджені Державним комітетом, що відповідає за процеси стандартизації в Україні. Ці стандарти діють в країні в якості нормативних документів, обов'язкових для всіх суб'єктів, що займаються господарчою діяльністю, у тому числі і для бібліотек (Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. «Про стандартизацію і сертифікацію»). Слід зауважити, що Республіканські стандарти колишньої УРСР застосовуються в Україні як державні стандарти до часу їх заміни або скасування.

Слайд 9

Державні стандарти 1 жовтня 2002 року з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України Указом Президента України було створено центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України). Діяльність Держспоживстандарту України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Слайд 10

Галузеві стандарти стандарти, що прийняті державними органами управління у межах їх компетенції; розробляються на конкретну продукцію або на конкретні виробничі (технологічні) процеси за відсутності державних стандартів), технічні умови (регулюють умови між постачальником і споживачем продукції) та стандарти підприємств (розробляються та затверджуються підприємствами, у тому числі і бібліотеками, для яких цими нормативними документами є, наприклад, Статут, Положення про бібліотеку, положення про окремі види послуг, що надає бібліотека тощо).

Слайд 11

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81

Слайд 12

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Вводиться з 1 липня 2007 року  згідно наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10 листопада 2006 р. № 322.

Слайд 13

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Новий стандарт складається із семи розділів: 1. Область застосування 2. Нормативні посилання. 3. Терміни та визначення. 4. Загальні положення. 5. Однорівневий бібліографічний опис. 6. Багаторівневий бібліографічний опис. 7. Аналітичний бібліографічний опис. Додаток А (довідковий)

Слайд 14

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Розроблений ДСТУ на основі: рекомендацій ІФЛА "Міжнародний стандартний бібліографічний опис" (ISBD) різних видів документів, а також Посібника із застосування ISBD для опису складової частини документа; правил ведення MARC-форматів; вітчизняних стандартів системи СИБИД; науково-дослідних і методичних розробок, здійснених у Російській книжковій палаті, Російській державній бібліотеці, Російській національній бібліотеці та інших установах, що займаються практичним бібліографуванням.

Слайд 15

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Нормативні посилання В ДСТУ використано посилання на наступні стандарти: ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления ГОСТ 7.9–95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования ГОСТ 7.11–78. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

Слайд 16

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 ГОСТ 7.0–99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения ГОСТ 7.4–95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения ГОСТ 7.5–98. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов ГОСТ 7.59–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации

Слайд 17

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Не мають чинності: ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов ГОСТ 7.83–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.

Слайд 18

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Як об'єкти складання бібліографічного опису розглядаються всі види опублікованих і неопублікованих документів на будь-яких носіях; складові частини документів; групи документів. Стандарт не розповсюджується на бібліографічні посилання Структура й повнота бібліографічного запису в основному залишається незміненою, однак набір відомостей у машиночитному записі повинен бути максимально повним, щоб при пошуку необхідної інформації можна було одержати будь-яку характеристику документа у необхідному обсязі. З цією метою, зокрема, мінімізовані можливості скорочення слів та словосполучень в основних областях бібліографічної запису.

Слайд 19

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Об’єкти опису розрізняють: В залежності від структури: однорівневий опис багаторівневий опис За кількістю частин: одночастинний багаточастинний

Слайд 20

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Області опису можуть бути виділені різними шрифтами або записані з нового рядка. В цих випадках знак крапку й тире замінюють крапкою, що ставиться в кінці попередньої області

Слайд 21

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Для більш чіткого розподілу областей та елементів, а також для розмежування пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до та після заявленого знаку. Виключення складають крапка й кома – пробіли залишають лише після них. Круглі та квадратні дужки розглядають як єдиний знак, попередній пробіл знаходиться перед першою (відкриваючою) дужкою, а наступний пробіл – після другої (закриваючої) дужки.

Слайд 22

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Змінено правила вживання великих і малих літер: із прописної букви варто приводити тільки перше слово області опису, а в елементах рядкові й прописні букви застосовують відповідно до норм мови, на якій складено опис, наприклад, перші слова відомостей, що ставляться до заголовка й відомостей про відповідальність записують із малої літери, якщо вони не є власними іменами. Виключення становлять загальне позначення матеріалу й будь-які заголовки у всіх областях опису.

Слайд 23

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 В область заголовку та відомостей про відповідальність уперше уведений новий елемент — загальне визначення матеріалу. Це факультативний елемент, що доцільно приводити в описах для інформаційних масивів, що містять відомості про документи різних видів. Загальне визначення матеріалу приводять у встановленій формі, вибираючи з даного в списку один відповідний термін. Перевагу віддають позначенню фізичної форми.  Загальне визначення матеріалу приводять зразу після основного заголовку з прописної літери в квадратних дужках на мові каталогізування установи. Слова в загальному визначенні матеріалу не скорочують.

Слайд 24

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Загальне позначення матеріалу дає можливість визначити знакову природу інформації або фізичну форму об'єкта опису: -         Відеозапис (videorecording) -          Звукозапис (sound recording) -          Образотворчий матеріал (graphic) -          Карти (cartographic material) -          Комплект (kit) -          Кінофільм (motion picture) -          Мікроформа (microform) -          Мультимедіа (multimedia) -          Ноти (music) -          Предмет (object) -          Рукопис (manuscript) -          Текст (text) -          Шрифт Брайля (braille) -          Електронний ресурс (electronic resource)

Слайд 25

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Особливу увагу необхідно приділити змінам, які стосуються відомостей про відповідальність. Змінено статус цього елемента: перші відомості про відповідальність є обов'язковим елементом бібліографічного опису. За старими нормами авторів видання, зазначених у заголовку бібліографічного запису, не приводили у відомостях про відповідальність, тому в описі були відсутні перші відомості про відповідальність у тій формі та обсязі, як вони були зазначені в документі.

Слайд 26

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 В описі не відбивають ієрархічну підпорядкованість організацій. Якщо раніше структурні підрозділи відокремлювалися від найменування основної організації крапкою, то тепер їх розділяє кома. / НАН України, Інститут філософії, відділення релігієзнавства / Закарпатська обласна рада, відділ у справах національностей та міграції / Моск. союз художников, отд-ние «Кн. графика» ; сост. М. А. Давиденко ; [авт. вступ. статей Н. Н. Гончарова, М. Чегодаева]

Слайд 27

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Спрощено правила приведення відомостей про відповідальність: незалежно від ступеня відповідальності в описі приводять відомості про одну, двох або трьох осіб або організації, що виконують ту саму функцію. При наявності інформації про чотири та більше особи та (або) організації, кількість відомостей, що приводять про відповідальність, визначає установа, що створює запис. В описі можуть бути наведені відомості про всіх осіб та (або) організації, зазначених у джерелі інформації. При необхідності скоротити їх кількість, обмежуються вказівкою першого з кожної групи з додаванням у квадратних дужках скорочення "та інші" [та ін.].

Слайд 28

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Зміни, що стосуються області видання, полягають в тому, що відомості про видання приводять у формулюваннях та у послідовності, наявних у запропонованому джерелі інформації: порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше. Перші відомості про відповідальність, що ставляться до конкретного зміненого видання, є обов'язковим елементом. . – 10-е изд. . – Изд. 7-е . – 2-я ред. .– Репринт. відтворення вид. 1918 р. . – Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин

Слайд 29

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Після області видання в описі розміщена нова область, що має узагальнену назву "область специфічних відомостей", яка застосовується при описі об'єктів, що є особливим типом публікації або розміщених на специфічних носіях. Ця область введена в зв'язку з розширенням об'єкта стандартизації. . – 1 : 22 000 000, 220 км в 1 см ; попереч. равновеликая азимут. проекция Ламберта . – Партитура и голоса . – Взамен ГОСТ 25805– 83 ; введ. 01.01.02 . – Электрон. дан. и прогр. (33 файла : 459658539 байт) . – Граф. м-б в км. – Электрон. картогр. дан.

Слайд 30

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 В області вихідних даних відомості про місце видання, ім’я видавця варто приводити у формі та відмінку, зазначених у запропонованому джерелі інформації, а не тільки в називному відмінку: . – У Смоленську; . – М. : в И. Д. Сытина.

Слайд 31

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Рік видання навіть у тих випадках, коли відомості про нього відсутні в документі, повинен бути встановлений хоча б приблизно. У таких випадках дату видання приводять у квадратних дужках зі знаком питання. Позначення "б.р." (без року) в описі не приводять. , [1942?] , [1898 или 1899] , [ок. 1900] , [между 1908 и 1913] , [конец XIX – нач. XX в.]

Слайд 32

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Елементам й областям у бібліографічному описі передує запропонована пунктуація. Застосування знаків запропонованої пунктуації, що виконують розпізнавальні функції областей та елементів, не змінилося, за винятком правил приведення області серії: при повторенні області серії відомості про кожну серію вміщують в окремі круглі дужки без знака крапка та тире між ними.

Слайд 33

Перелік областей та елементів бібліографічного опису Заголовок опису Заголовок опису подається згідно “ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)”

Слайд 34

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Слайд 35

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Библейские сюжеты [Електронний ресурс] : коллекция Эрмитажа Книга иконных образцов [Образотворчий матеріал] Государства Европы [Карти] Ave Maria [Ноти] Компьютерный анализ и синтез геоизображений [Текст] Юридический советник [Електронний ресурс] … . – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.) … Северная Африка [Комплект] (Информация размещена на разных носителях: на магнитной ленте, грампластинке, диапозитивах и в виде краткого пояснительного текста в брошюре)

Слайд 36

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества [Текст] = Libraries and associations in the transient world: new technologies and new forms of cooperation = Бiблiотеки та асоцiацiï в свiтi, що змiнюється: новi технологiï та новi форми спiвробiтництва Любовь к трем апельсинам [Текст] : сказки, повести, пародии Famous faces in history. Culture, business and sport [Текст] : портр. знаменитых людей Британии и США : кн. для чтения на англ. яз.

Слайд 37

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Комедии и трагедии [Текст] / Уильям Шекспир ; пер. с англ. О. Сороки Русский традиционный костюм [Текст] : ил. энциклопедия / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина ; [предисл. И. Шангиной]

Слайд 38

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Слайд 39

Перелік областей та елементів бібліографічного опису . – Репр. воспроизведение изд. 1903–1909 гг. / под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ . – Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин . – Изд. 6-е, испр. и доп. . – 7-е изд., стер. . – 3-е изд. / дораб. Л. Н. Наумов, перепеч. с изм. и доп. . – Nouv. ed., ref., et fort augm.

Слайд 40

Перелік областей та елементів бібліографічного опису Область специфічних відомостей При описі картографічних документів ця область називається областю математичної основи, серіальних документів — областю нумерації, електронних ресурсів — областю виду й обсягу ресурсу. В описі нотних документів в області специфічних відомостей приводять відомості про форму викладу нотного тексту. В описі нормативних документів по стандартизації, патентних документів приводять специфічні відомості, властивим тільки цим видам документів.

Слайд 41

Перелік областей та елементів бібліографічного опису Трио [Ноти] : для кларнета, виолончели и фп. / Б. С. Гецелов. – Партитура и голоса Оригиналы газетных полос для передачи по каналам связи. Технические требования [Текст] : ГОСТ 25805–2000. – Взамен ГОСТ 25805– 83 ; введ. 01.01.02 Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993–1995 [Електронний ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам (ИНИОН). – Электрон. дан. и прогр. (33 файла : 459658539 байт)

Слайд 42

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Слайд 43

Перелік областей та елементів бібліографічного опису . – В Можайске . – Самара : Самар. Дом печати . – [Berlin?] . – М. : Союз художников России, моск. отд-ние , [ок. 1900] , [между 1908 и 1913] , [конец XIX – нач. XX в.] . – М. : Мелодия, 1985 (Апрелевка : Апрелев. з-д грп.)

Слайд 44

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Слайд 45

Перелік областей та елементів бібліографічного опису . – 3 грп. . – 186 с., 8 с. ил. . – 379, [4] с., [10] л. ил., факс. . – 2 зв. диска (1 час 30 мин.) . – 132 с. : цв. ил. . – 1 грп. (45 мин.) : 33 об/мин., моно ; 30 см, в картон. папке + альбом (20 с. : ил., ноты)

Слайд 46

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Слайд 47

Перелік областей та елементів бібліографічного опису . – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким) . – (Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой) . – (Труды института / Второй Моск. гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова ; т. 139. Раздел «Клиническая медицина». Серия «Терапия» ; вып. 13) . – (Библиотека «Первого сентября») (Я иду на урок)

Слайд 48

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Слайд 49

Перелік областей та елементів бібліографічного опису . – Систем. требования: WINDOWS 95 ; Pentium 90Mhz ; 16Мb RAM ; CD-ROM drive ; VIDEO 2Mb ; Sound card ; mouse . – Режим доступа: www.un.org . – Загл. и текст парал. рус., исп., фр.

Слайд 50

Перелік областей та елементів бібліографічного опису . – ISBN 5-7975-0063-9 . – ISSN 1563-0102 . – ISBN 5-02-011752-8.– ISBN 5-02-011751-Х (т. 1) . – ISBN 0-387-08266-2 (USA). – ISBN 3-540-08266-2 (Germany) : 175 р. : беспл. для студентов ин-та : напрокат

Слайд 51

Приклади записів Книги Лубківський, Роман Мар'янович. Громове дерево [Текст] : вибрані твори / Р. М. Лубківський ; вступ. ст. Д. Павличка. - К. : Український письменник, 2006. - 525 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - 5000 пр. - ISBN 9-6657-9204-0.

Слайд 52

Приклади записів Книги Замки та фортеці [Текст] = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М.Жулинського ; пер. англ. мовою О.Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О.Кобушкіної. - К., 2007. - 351 с. : ілюстр. - (Архітектурні перлини України). - Текст укр., англ., рез. та перелік ілюстр. рос. і фр. мовами.- 1000 пр. – ISBN 9-7896-6577-078-7.

Слайд 53

Приклади записів Книги Олійник, Борис. Вибрані твори [Текст] . У 2 т. Т. 2. Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук ; фотопортр. В. В. Ларіна. - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. - 605 с. : фотоілюстр. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). - Бібліогр. : с. 590-594. - 5000 пр. - ISBN 9-6674-9235-4.

Слайд 54

Приклади опису Звукозаписи Брати Гадюкіни, група, викон. Ми - хлопці з Бандерштату [Звукозапис] / викон. група "Брати Гадюкіни“ ; аранж. і продюсерство Брати Гадюкіни ; дир. групи О.Мархасева ; звукореж. Д. Дідик. - К. : Аудіо Україна, 1991 (1992). - 1 грп. : 33 об/хв, стерео ; 30 см. - Б. т.

Слайд 55

Приклади опису Звукозаписи Шекспир, Вильям (1564-1616). Ромео и Джульетта [Звукозапис] : моноспектакль / В. Шекспир ; исполн.: А. Азарина; использ. муз. С. Прокофьева, Д. Кабалевского, К. Вебера; звукореж. П. Кондрашин. - М. : Мелодия, б. р. (Апрелев. з-д грп.). - 1 грп. : 33 об/хв, моно ; 30 см. - На конверті комент.: К. Шульженко. - Б. т.

Слайд 56

Приклади опису Відеозаписи Як Петрик П'яточкін слоників рахував [Відеозапис] : зб. мультфільмів. - К., 2003. - 1 вф. (60 хв.). – Копірайт : Классік-Відео ; 2003. Голубая планета [Відеозапис] . Ч. 3. Сезонные моря; Коралловые моря : захватывающее путешествие в мир подводных глубин / продюсеры А. Фотергилл, Э. Биатт, М. Холмс ; реж. М. Элсбери. - Одеса, 2002. - 1 вф. (100 хв.). – Копірайт : ВВС Worldwide Ltd. ; 2001.

Слайд 57

Приклади опису Образотворчі матеріали Да будет свет! [Образотворчий матеріал] : 2000-летию христианства посвящ. : альбом репрод. Санкт-Петербург [Образотворчий матеріал] : Петергоф, Царское Село, Павловск : 300-летию Петербурга посвящ.

Слайд 58

Приклади опису Ноти Віночок Соломії Крушельницької [Ноти]: поезії і муз. твори / Біл. меморіал. музей С. Крушельницької ; зібр. і упоряд. П. Медведик. – Партитура. - Тернопіль, 1992 ( Друк. вид.-поліграф. комб. "Збруч"). - 128 с. : фотоіл. - Бібліогр.: с. 109-127. - 5000 пр. - 15.00.

Слайд 59

Приклади опису Стандарти Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - Вид. офіц. - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82); введ. 2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - III, 47 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Слайд 60

Приклади опису Картографічні видання   Українські Карпати [Карти] : Долина: карта для туристів / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. - К., 1998. - 1 к. : іл. - 5000 пр. - 1.50. Політична карта світу [Карти] / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. - К. : Картографія, 1996. - 1 к. : іл. - 30000 пр. - 1.50.

Слайд 61

Приклади опису Мультимедіа   Школа динозавриков [Мультимедіа]. - М. : Triada, 2000. - 1 комп'ютер. диск. - Назва з коробки.- Систем. вимоги: Windows 95/98, Pentium 166 MHz, 32 Mb RAM, 50 Mb free hard-disk space, 16 bit Direct X-compatible video card, 16 bit Direct X-compatible sound card.

Слайд 62

Приклади опису Мультимедіа Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Електронний ресурс]. - М. : Кирилл и Мефодий : Большая Российская Энциклопедия, 2000. - 1 комп'ютер. диск : ілюстр. - (Современная универсальная Российская энциклопедия). - Назва з коробки. - Систем. вимоги: MS Windows 95/98 NT, процессор Pentium, 8 Мб ОЗУ, 4-скоростной CD-ROM, SVGA-видеокарта (800*600, 65536 цветов), 16-битная звуковая карта, MS Windows совместимая "мышь".

Слайд 63

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Аналітичний опис Схема аналітичного бібліографічного опису: Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікований документ. — Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. — Примітки. В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між областями бібліографічного опису замінювати крапкою.   Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 1. — С. 89—104. — Библиогр.: 8 назв. або Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 1. С. 89—104. Библиогр.: 8 назв.

Слайд 64

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ СТАТТІ Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.   Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай Казаков ; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. – С. 64–76 ; № 10. – С. 58–71. – ISSN 0869-6403.   Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. надзора / Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Организация деятельности прокуратуры. – С. 46–49.

Слайд 65

ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 РЕЦЕНЗІЇ Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" [Текст] / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006.- №12. - С. 23-24. - Рец. на кн.: Іван Дзюба - талант і доля : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005.- 118 с. або Іван Дзюба - талант і доля [Текст] : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005. - 118 с. Рец.: Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 23-24.

Слайд 66

ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения Стандарт встановлює вимоги до вихідних даних та місця їх розташування в текстових, нотних та образотворчих виданнях. Стандарт не розповсюджується на картографічні та інформаційні видання.

Слайд 67

ГОСТ 7.5-98. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов Стандарт розповсюджується на матеріали, що публікуються в текстових наукових та виробничо-практичних журналах, збірниках та інформаційних виданнях, і встановлює вимоги до елементів видавничого оформлення, форми, послідовності та місця їх розміщення. Стандарт не розповсюджується на матеріали, розміщенні в газетах

Слайд 68

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила Даний стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочення слів та словосполучень на російській мові, а також особливі випадки скорочення слів, що часто зустрічаються в бібліографічному записі.

Слайд 69

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования Стандарт призначено для застосування особами та організаціями, що готують та випускають первинні та вторинні документи, в том числі в машиночитній формі. Даний стандарт встановлює вимоги до змісту, побудови та оформлення тексту реферата та аннотації на документи.

Слайд 70

ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации Даний стандарт встановлює загальні вимоги до індексування: систематизації та предметизації документів та інформаційно-пошукових мов, що застосовуються при індексуванні. Розглядаються вимоги до інформаційно-пошукових мов, технологічні процеси та основні правила індексування (систематизації та предметизації).

Слайд 71

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання Прізвища подаються на початку заголовка і, як правило, відокремлюються від імені (імен), імені та по-батькові, ініціалів комою (,). При наявності в документі прізвища, що об’єднує двох або трьох осіб, в заголовку наводиться прізвище однієї особи, як правило, першої або згідно алфавіту. Псевдоніми, в том числі колективні, наводять в заголовку за правилами, що застосовуються для справжніх імен.

Слайд 72

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання Заголовок, що містить назву органу державної влади, завжди має складну структуру. Першою ланкою наводиться назва країни (адміністративно-територіального утворення), потім — назва органу влади. Складні заголовки, до складу яких входить назва країни та вид матеріалу, в уніфікованій формі, застосовують при складанні запису на законодавчі матеріали, міжнародні договори, військові статути та настанови.

Слайд 73

ДСТУ 7.20-2000. Бібліотечна статистика Введено в дію за наказом Держстандарту України № 181 від 26.03.02 р. з 01.07. 2002 року. Розроблено на основі стандарту ІСО 2789 "Міжнародна бібліотечна статистика" (1991), що дозволяє співставляти та гармонізувати вітчизняні та міжнародні статистичні показники та одиниці обліку і є неодмінною умовою входження країни в міжнародний інформаційний простір.

Слайд 74

ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення В стандарті об'єднано поняття, що є частиною терміносистем, притаманних організації фонду, каталогізуванню, аналізу змісту документів, індексуванню та реферуванню.

Слайд 75

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. Картки для каталогів та картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення Стандарт встановлює загальні вимоги до складу й порядку розташування відомостей, що приводяться на картках (сформованих як традиційним, так і автоматизованим способом), макетах анотованих карток централізованого каталогізування, а також правила видавничого оформлення.

Слайд 76

ДСТУ 3582—97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила Стандарт містить обов'язковий додаток "Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі", який є значною мірою переробленим та доповненим відповідним списком скорочень РСТ УРСР 1743—82. Допускається використовувати загальноприйняті скорочення, які не наведено в додатку. Дата введення стандарту в дію — 1 липня 1998 року.

Слайд 77

ДСТУ 2395-2000 (ІСО 5963:1985) (ГОСТ 30671-99). Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика Стандарт поширюється на процес індексування документа: обстеження документа та встановлення його предмета; ідентифікацію понять, що становлять предмет; відбір відповідних термінів індексування. Стандарт не пов'язаний з будь-якою конкретною системою індексування: передкоординатною (порядок термінів чи класифікаційних індексів установлюється наперед) чи посткоординатною (порядок термінів чи класифікаційних індексів відсутній). Стандарт передусім орієнтований на системи індексування дескрипторного типу (поняття виражають термінами інформаційної мови, що контролюються, наприклад, тезаурусом), але він також придатний до систем індексування класифікаційного типу (поняття виражають індексами класифікаційної системи).

Слайд 78

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85). Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації Стандартрозглядає два види індексування документів: класифікаційний предметизаційний. Розглядає вимоги, характерні для інформаційно-пошукових мов, технологічні процеси та основні правила індексування.

Слайд 79

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986). Одномовний тезаурус. Методика розроблення Ефективність предметних покажчиків як засобу ідентифікування та пошуку документів залежить від якості застосовуваної мови індексування. Рекомендації, які містяться в стандарті, спрямовані на те, щоб забезпечити використання мов індексування в межах однієї установи або при корпоративному каталогізуванні.

Слайд 80

ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985). Багатомовний тезаурус. Методика розроблення Стандартизація процедур укладання багатомовних тезаурусів розглядається як перший крок у напрямі досягнення сумісності тезаурусів, створених індексувальними організаціями з використанням термінів із різних природних мов.

Слайд 81

ДСТУ 4419:2005. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять Стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно аудіовізуальних документів, що їх використовують у науці, техніці та виробництві. Стандарт рекомендовано застосовувати підприємствам, установам, організаціям, технічним комітетам стандартизації, інформаційним службам, інформаційним центрам, архівам та бібліо­текам, що діють в Україні, та причетним до сфери використовування аудіовізуальних документів.

Слайд 82

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96). Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією Стандарт установлює набір з 146 графічних символів, включаючи їхні найменування, позначення, коди та поради про використання при обміні інформацією. Набір графічних символів призначений для обміну даними на основних індоєвропейських та інших мовах з латинською графічною основою, алфавіти яких не виходять за межі встановлюваного набору символів та інших мов у їх транслітерованих або романізованих формах. Набір символів включає специфічні знаки, що застосовувалися в стародруках.

Слайд 83

ДСТУ ГОСТ 7.71-2003 (ИСО 6862-96) Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією Стандарт встановлює набір математичних знаків, включаючи їхні найменування, позначення, коди та поради про використання при обміні інформацією.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне