X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Регіональна програма інноваційного розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року

Завантажити презентацію

Регіональна програма інноваційного розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Регіональна програма інноваційного розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року (затверджена Рішенням обласної Ради № 386-15/У від 23.05.2008 року) Серпень 2011 року

Слайд 2

МЕТА ПРОГРАМИ Метою регіональної програми інноваційного розвитку на період до 2020 року є створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності національної економіки та ефективне використання наявного науково-технологічного потенціалу шляхом створення інноваційних підприємств та забезпечити подальше стале зростання темпів цієї роботи 2

Слайд 3

3 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОГРАМИ Регіональна програма інноваційного розвитку до 2020 року Етапи реалізації інноваційного процесу (всього 13 етапів) Складові частки інноваційного проекту НР В Ф Функції управління організаційними системами Планування Організація Координація Контроль Облік та аналіз Класифікація інноваційних проектів НР – наукова або інженерна розробка В – виконавець Ф – джерело фінансування проекту

Слайд 4

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 4 Формування бази даних по інноваційним пропозиціям: Передбачає розробку методики та створення бази даних по інноваційним пропозиціям. Підготовку постійно діючого семінару для розробників інноваційних пропозицій за створеною методикою. Організація робіт з доведення інноваційних пропозицій до стану придатності. Розміщення методичних вказівок та бази даних на сайті Дніпропетровського регіонального центру з інвестицій та розвитку В даний час Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку розроблено методичні рекомендації по формуванню інноваційних пропозицій. Створено та розміщено на сайті Центру базу даних інноваційних пропозицій, яка спільно із ПНЦ НАН України і МОН України постійно поповнюється по мірі їх формування. В базі знаходиться біля 50 інноваційних пропозицій з ефективністю капітальних вкладень від 300 % до 2000 % на загальну суму інвестиційного капіталу понад 5 млрд. грн.

Слайд 5

ДРУГЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 5 Формування бази даних потенційних виконавців інноваційних проектів: Передбачає розробку методики та створення бази даних потенційних виконавців інноваційних проектів. Створення в регіоні серії промислових парків. Підготовку постійно діючого семінару для потенційних виконавців інноваційних проектів за створеною методикою. Розміщення методичних вказівок та бази даних на сайті Дніпропетровського регіонального центру з інвестицій та розвитку У сучасній добі Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку розроблено методичні рекомендації по оцінці інноваційного потенціалу підприємств. Проведено обстеження низки діючих підприємств, створено та розміщено на сайті Центру базу даних потенційних виконавців, яка поповнюється по мірі надходження інформації. В базі знаходиться біля 30 анкет потенційних виконавців

Слайд 6

ТРЕТЄ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 6 Формування механізму фінансування інноваційних проектів різних категорій: Передбачає вивчення імовірних джерел фінансування різних етапів інноваційного процесу. Розробку рекомендацій та умов залучення різних інвестиційних джерел для кредитування інноваційних проектів. Створення: регіональних фондів кредитування, венчурних фондів, компаній по страхуванню ризиків пов`язаних з інноваційною діяльністю та підтримкою експорту інноваційних проектів У сучасній добі Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку укладаються договори щодо співпраці в області інноваційного розвитку з фінансовими структурами

Слайд 7

ЧЕТВЕРТЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 7 Створення методики робіт з формування, державної реєстрації та супроводу інноваційних проектів: Передбачає створення системної роботи з інноваційними проектами. Розробку методичних рекомендацій по формуванню інноваційних проектів та організацію бази даних інноваційних проектів. Супровід проектів на стадії їх виконання. Розміщення методичних вказівок та бази даних на сайті Дніпропетровського регіонального центру з інвестицій та розвитку НР В даний час Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку створено методичні рекомендації по формуванню інноваційних проектів та програму розрахунків економічних показників. Проводиться робота по об`єднанню трьох складових інноваційного проекту. Створюються тимчасові робочі групи для формування інноваційних проектів, в які входять вчені, фахівці виробництва та представники фінансових закладів. На сьогодні в активній роботі знаходяться 6 інноваційних проектів загальною вартістю біля півмільярда гривень В Ф

Слайд 8

П`ЯТЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 8 Створення системи інформаційної підтримки інфраструктури інноваційного розвитку: Передбачає формування баз даних по потенційним виконавцям, джерелам фінансування та інноваційним пропозиціям. Інформаційний обмін між суб`єктами інфраструктури по функціональним завданням. Підготовку публікацій та розміщення їх у ЗМІ. Видання літератури з інноваційного розвитку У сучасній добі Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку створено портал Центру (www.pir.dp.ua), який користується великою цікавістю, про що свідчить велика кількість відвідувань сайту – більш ніж 25 000 осіб. Створено та розміщено на сайті бази даних по інноваційним пропозиціям та потенційним виконавцям. Сайт створено з метою висвітлення діяльності роботи Центру в інноваційному розвитку. Робота висвітлюється на конференціях, семінарах, робочих нарадах, ЗМІ (формуються цикли телевізійних передач; публікуються статті ; інтерв`ю ЗМІ і т. ін.)

Слайд 9

ШОСТЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 9 Виконання аналізу чинного законодавства й розробка пропозицій по внесенню законодавчих ініціатив: Передбачає розробку концепції вдосконалення законодавчої й нормативної бази для забезпечення етапів реалізації інноваційного процесу. Розробка плану підготовки пропозиції по її вдосконаленню. Підготовку пропозицій для формування законодавчих ініціатив Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку прийнято участь в підготовці та проведенні Парламентських слухань на тему: “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр. в умовах глобальних викликів” – представники Центру були у складі робочої групи по підготовці слухань. Розроблені та передані до Комітету ВР України пропозиції по формуванню “Стратегії інноваційного розвитку України”. За цими матеріалам підготовлена та опублікована в Науково-технічному бюлетені “Інвестиції та інноваційний розвиток” , Держінвестицій № 1 (4), 2009 рік стаття “До обговорення проекту стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр.”. Центр спільно із Комітетом ВР України, Дніпропетровською ОДА, ПНЦ НАН України і МОН України, ДУЕП у прийняв участь в організації та проведенні у м. Дніпропетровську Комітетських слуханнях на тему “Промислова власність в інноваційній економіці України, ефективність застосування законодавства та державного регулювання”. Розроблені та передані пропозиції в Рекомендації проведених Комітетських слухань

Слайд 10

СЬОМЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 10 Створення системи підготовки кадрів для реалізації інноваційного процесу: Передбачає розробку плану й організації роботи по підготовці типових навчальних програм, організацію постійно діючих семінарів для студентів ВНЗ, інженерно-технічних працівників промислових підприємств, співробітників адміністративних органів та ін. Підготовку фахівців різного рівня з інноваційного розвитку. Публікацію методичних матеріалів по підвищенню кваліфікації в області інноваційного розвитку та інноваційними проектами В даний час Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку проводяться семінари для вчених, на яких наукова громадськість інформується про регіональну програму інноваційного розвитку та методичних підходах з розвитку інноваційної діяльності. Спільно з ПНЦ НАН України і МОН України проводиться робота по створенню у 2012 році постійно діючого семінару для викладачів інноваційних дисциплін у Вузах регіону. Проведення серії семінарів та шкіл післявузівської підготовки спеціалістів, що дозволить максимально розширити круг учасників інноваційної діяльності

Слайд 11

ВОСЬМЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 11 Формування механізмів сприяння просуванню інноваційних продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках: Передбачає проведення ряду робіт по просуванню на вітчизняні та закордонні ринки інноваційних продуктів із залученням торгівельних представництв України за кордоном Виконання цієї роботи передбачається за участю Дніпропетровської ТПП та інших торгівельних представництв України

Слайд 12

ДЕВ`ЯТЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Виконання практичної роботи з формування, державної реєстрації та супроводу інноваційних проектів: Передбачає роботу по формуванню, державної реєстрації та супроводу інноваційних проектів. Підготовку проектування дослідно-промислову перевірку конкретних інноваційних проектів за річними планами реалізації У сучасній добі Дніпропетровським регіональним центром з інвестицій та розвитку виконується практична робота по розробці інноваційних пропозицій та проектів, в т.ч. які мають державне значення. Для просування цієї роботи створено три інноваційних кластери. Серед таких проектів: Створення високотехнологічних соцеоекокомплексів в Україні на основі концепції розвитку “Спіраль” Створення операторського Центру дистанційного зондування землі (ЦДЗЗ) Будування системи ГЕС на малих річках України та інші Створення високотехнологічних соцеоекокомплексів в Україні на основі концепції стійкого розвитку “СПІРАЛЬ” 1 12

Слайд 13

ДЕВ`ЯТЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Створення операторського центру дистанційного зондування землі (ЦДЗЗ) 2 13

Слайд 14

ДЕВ`ЯТЕ ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Будування системи ГЕС на малих річках України Принципова конструкція перетворювача енергії тиску в крутний момент 3 14

Слайд 15

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ДОЗВОЛИТЬ 15 Реалізація дев`яти завдань програми дозволить: Регіональній економіці Дніпропетровської області вийти на передові позиції у розвитку інноваційної діяльності

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне