X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Регіональна комплексна програма поводження з відходами у Полтавській області на період до 2011 року

Завантажити презентацію

Регіональна комплексна програма поводження з відходами у Полтавській області на період до 2011 року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Регіональна комплексна програма поводження з відходами у Полтавській області на період до 2011 року (небезпечними промисловими, твердими побутовими та пестицидами)

Слайд 2

Щорічне утворення відходів становить близько 40 млн. т. відходів, із них: Більше 37 млн. т – відходи гірничовидобувної промисловості Близько 700 тис. т – тверді побутові відходи Близько 100 тис.т – промислові відходи І – ІІІ класу небезпеки В середньому 10 – 15% загального обсягу утилізуються

Слайд 3

Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки

Слайд 4

На території області накопичено 2 млрд. тонн відходів:

Слайд 5

Взаємозв’язок у регіональній політиці

Слайд 6

У регіоні відсутня повна та достовірна інформація: Про об’єми утворення відходів за їх видами Про накопичення та зберігання відходів залежно від їх класу небезпеки Про рух відходів Регіональні потреби та можливості використання відходів як вторинних ресурсів

Слайд 7

Не сформована єдина узгоджена програма дій у сфері поводження з відходами між: Органами державної влади Органами місцевого самоврядування Підприємницьких структур Громадських екологічних організацій Це призводить до розпорошеності зусиль, фінансових ресурсів, що в цілому затруднює вирішення нагальних потреб

Слайд 8

В області фактично відсутні й не застосовуються агітаційно – інформаційні методи широкого впливу на населення

Слайд 9

Метою регіональної комплексної програми є: Формування системи заходів щодо раціонального та екологічно безпечного поводження з відходами й відповідно мінімізації збитку на навколишнє середовище і здоров’я людей.

Слайд 10

Система програмних заходів передбачає вирішення наступних задач: визначення методів управління відходами, що утворюються на окремих територіях та в промислових зонах; розроблення оптимальної схеми поетапного поводження з відходами, спрямованої на екологічно безпечне збирання, зберігання відходів та на максимально повне їх використання в якості вторинних ресурсів; створення системи економічних механізмів, орієнтованих на розвиток регіонального ринку вторинних ресурсів; організація нових виробничих потужностей з утилізації та переробки відходів; мінімізація утворення ”кінцевих відходів” з послідуючим їх екологічно безпечним захороненням; проведення рекультивації та санації територій, зайнятих відпрацьованими звалищами.

Слайд 11

В області (станом на 1.09.2007 р.) налічується 1003 полігонів та організованих звалищ ТПВ У незадовільному стані за усіма основними параметрамизнаходяться 197 звалищ Тільки 103 звалища і полігони мають відповідну документацію Практично всі сміттєзвалища експлуатуються без належного інженерного забезпечення та моніторингу Наповненість місць видалення ввдходів в середньому по області 58%

Слайд 12

Проведено оцінку рівня екологічної безпеки звалищ й полігонів ТПВ у Полтавській області Проведено на основі існуючих підходів (аудиторської оцінки та оцінки за методологією TASIS), Використовувались дані Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, обласної СЕС, Головного управління житлово-комунального господарства Полтавської ОДА Основними показниками для моніторингу визначені: місце розташування полігону чи звалища (віддаленість до населеного пункту, водостоку), рік відкриття, зайнята площа, загальний об’єм накопичених відходів та їх походження, вид донної основи полігону, наявність небезпечних схилів та вихід фільтрату, присутність горіння чи самозапалення, стан оснащення полігону (наявність відповідної охорони, огорожі, освітлення, під’їзних шляхів), проведення пересипання відходів ізоляційним матеріалом.

Слайд 13

Результати оцінки стану 36 полігонів області: 7 звалищ мають статус об’єктів небезпеки 2 – об’єктів надзвичайної небезпеки, які потребують постійного контролю та особливої уваги з боку державних органів, а також обов’язкового проведення моніторингу за їх станом. Звалище ТПВ м.Полтави КАТП – 1628 (с. Макухівка) та звалище ТПВ с. Білики Миргородського району потребують припинення експлуатації.

Слайд 14

В цілому виконання передбачених Програмою заходів на період до 2011рр. орієнтовно потребує 63986,165 тис.грн.

Слайд 15

Обсяги фінансування заходів Програми за її окремими напрямами становить: на будівництво (добудову, реконструкцію) полігонів ТПВ – 35607,085 тис.грн.; заходи щодо облаштування діючих звалищ ТПВ (оснащення технікою, впорядкування, ліквідація, санація) – 10876,3 тис.грн.; заходи щодо облаштування контейнерного господарства – 2502,3 тис.грн.; заходи щодо знешкодження заборонених , невизначених і непридатних до використання ХЗЗР – 11133,0 тис.грн.; заходи з організації збору вторинної сировини та переробки відходів – 3867,48 тис.грн.

Слайд 16

Дані обсяги фінансування не враховують витрати власних коштів підприємств й організацій області, спрямованих на вирішення питань щодо поводження з відходами, утворювачами яких вони являються, а також інвестицій у сферу відходів

Слайд 17

Джерелами фінансування заходів даної Програми є: обласний бюджет; місцеві бюджети; державний бюджет (через механізм субвенцій); обласний фонд охорони навколишнього природного середовища ; інвестиційні джерела фінансування; кошти підприємств області.

Слайд 18

Відповідальність за реалізацією Програми покладається на усіх основних виконавців програмних заходів: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області; Головне управління житлово-комунального господарства ОДА; Головне управління економіки ОДА; Головне фінансове управління ОДА; міськвиконкоми та районні держадміністрації; Регіональний координаційний центр (РКЦ) поводження з відходами; спеціалізовані комунальні підприємства.

Слайд 19

Загальну координацію в сфері фінансування заходів Програми та контроль за їх повним і своєчасним виконанням передбачено за рахунок створення Регіонального координаційного центру (РКЦ) поводження з відходами.

Слайд 20

Економічний механізм реалізації Програми передбачає: визначення наявних та потенційних джерел фінансування заходів Програми; розробку системи економічних важелів, направлених на стимулювання розвитку регіонального ринку відходів як вторинних ресурсів; створення необхідних умов щодо забезпечення рентабельності експлуатації полігонів й звалищ для організацій, що їх експлуатують; визначення та створення необхідних умов для залучення інвестицій в сферу поводження з відходами Полтавської області.

Слайд 21

Реалізацію програмних заходів передбачено здійснювати у 2 етапи: І етап – етап першочергових заходів – розрахований на 2008-2009 рр. Основна спрямованість даного етапу полягає у розробці та впровадженні заходів з нормативно-правового та науково-технічного забезпечення, а також формування організаційної структури поводження з відходами у Полтавській області. ІІ етап – етап середньострокових заходів – розрахований на 2010-2011 рр. Основна спрямованість даного етапу полягає у створенні виробничо-технологічних потужностей для поступового охоплення усіх етапів поводження з відходами: від збору до переробки, їх знешкодження або захоронення. На другому етапі здійснюється формування спеціалізованих комунальних підприємств (муніципального та районного рівня) на правах юридичних осіб, які є отримувачами коштів.

Слайд 22

Крім того, потрібно: розгляд та планування додаткового ІІІ етапу Програми довгострокових заходів, який розрахований на 2012-2015 рр. Основною направленістю даного етапу повинно бути забезпечення регіональної сфери поводження з відходами та ринку вторинних ресурсів області необхідними виробничими і техніко-технологічними потужностями.

Слайд 23

При впровадження програмних заходів очікується досягнення наступних результатів: створення регіональної нормативно-правової і науково-технічної бази поводження з відходами; створення системи економічних важелів, направлених на формування та розвиток регіонального ринку відходів як вторинних ресурсів; створення організаційної інфраструктури для раціонального поводження з відходами; зменшення обсягів вивезення на звалища ресурсоцінних промислових відходів на 15-20 %; створення тенденцій щодо зменшення обсягів “кінцевих відходів”, які вивозяться на звалища, на 5-10 %; впровадження єдиної регіональної системи обліку, контролю та управління потоками відходів; розвиток регіонального ринку відходів як вторинних ресурсів; поліпшення екологічного стану в місцях розташування діючих та відпрацьованих звалищ; підвищення загального рівня екологічної безпеки в області.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне