X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Процес розмічання деталей на заготовці та процес пиляння фанери

Завантажити презентацію

Процес розмічання деталей на заготовці та процес пиляння фанери

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Процес розмічання деталей на заготовці та процес пиляння фанери Презентацію підготував: вчитель технічних дисциплін вищої категорії Верхньотерсянської ЗОШ Білан Сергій Іванович

Слайд 2

Графічні зображення: ескіз, креслення Длявиготовленнябудь-якоговиробупотрібновизначитийогоформу,розміри,матеріали, зякихйогобудевиготовлено,способиз’єднанняокремихчастин,передбачити,якіінструментипотрібнодляцьогоматитощо.Такуроботу напідприємствівиконуєконструктор, дизайнер. Вониоформлюютьсвоїзадумивспеціальнихдокументах,складовимелементомякихєграфічнізображення. Графічнимназиваютьзображення, якескладаєтьсязліній,штрихів,точоківиконуєтьсяолівцемабокульковою ручкою. Основнимиграфічнимизображеннямиєкреслення,ескіз.

Слайд 3

Ескізи : призначення ескізів Ескізом називається креслення, виконане без застосування креслярських інструментів і без точного дотримання масштабу, але обов'язково із збереженням пропорціональності між окремими частинами предмета. Ескізи служать звичайно основою для виконання за ними креслень. Іноді деталь можна виготовити безпосередньо за ескізом. Ескізи широко застосовуються у виробничих умовах і передують виготовленню виробу. Ескіз підвіски

Слайд 4

Технологічнівимоги до виготовлення ескізу Послідовністьвиконанняескізу. Ранішніжпочативиготовленняескізатреба: 1)ознайомитисьз формоюдеталі,тобтоуважнооглянутидетальзовніізсередини,виявитивсіотвори,заглибленняі т. п. прицьомууявнорозчленитидеталь напростігеометричнітіла; 2)з'ясувати,яківиглядинеобхідніідостатнідлязображеннядеталі; 3)з'ясуватиголовнийвигляддеталі. Треба,щобголовнийвигляддававнайповнішеуявленняпро формудеталі. Післяцьогоможнапочинативиготовленняескіза. Вимоги Дляескізівкористуютьсяпаперомуклітку, а неміліметровкою. Кліткидопомагаютьпроводитипрямілінії,додержуватипроекційногозв'язкуміжзображеннямиівитримуватипропорціональністьокремихчастинзображуваногопредмета. Ескізизручнішекреслитим'якимолівцем(Мабо2М).