X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Процедура подачі справ до ЄСПЛ та провадження

Завантажити презентацію

Процедура подачі справ до ЄСПЛ та провадження

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Процедура подачі справ до ЄСПЛ та провадження в ньому. (тренінг для членів КДКА, 5 березня 2014 р.) Ігор Караман, Доктор права, керівник відділу НААУ з питань підвищення кваліфікації адвокатів, ст. викладач Академії адвокатури України

Слайд 2

- 5 травня 1949 р. - створення Ради Європи; 4 листопада 1950 р. - прийняття ЄКПЛ (3 вересня 1953 р. – набула чинності); - 1959 р. – початок функціонування “старого” Суду; - 14 листопада 1960 р. - прийняття першого рішення Судом (справа “Лоулес проти Ірландії”); - 9 листопада 1995 р. - підписання Конвенції Україною; - 11 вересня 1997 р. - ратифікація Україною Конвенції; 1 листопада 1998 р. - вступ в силу Протоколу № 11 до Конвенції, заснування “нового” Суду; - 3 травня 2001 р. - прийняття Судом першого рішення щодо України (“Кайсин та інші проти України”); - 18 вересня 2008 р. - прийняття Судом 10-тисячного рішення . Деякі історичні факти:

Слайд 3

Зміст Конвенції

Слайд 4

Конвенція гарантує: Право на життя (стаття 2), Право на свободу та особисту недоторканість (стаття 5), Право на справедливий судовий розгляд (стаття 6), Право на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8), Свободу думки, совісті і релігії (стаття 9), - Свободу вираження поглядів (стаття 10), - Свободу зібрань та об'єднання (стаття11), - Право на шлюб (стаття 12), Право на ефективний засіб правового захисту (стаття 13).

Слайд 5

катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність, поводження або покарання (стаття 3), рабство та примусову працю (стаття 4), свавільне та незаконне затримання (стаття 5), покарання без закону (стаття 7), дискримінацію в користуванні правами та свободами, закріпленими в Конвенції (стаття 14). Конвенція забороняє:

Слайд 6

16 додаткових протоколів (14+2) - додають додаткові права та свободи (Протоколи №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13): право на освіту, на вільні вибори, свобода пересування, право не бути притягненим до суду або покараним двічі); - забороняють смертну кару за будь-яких обставин (Протокол № 13); - вносять зміни в організацію чи механізм роботи органів Конвенції (Протокол № 14).

Слайд 7

Основні нововведення: рішення щодо прийнятності заяви та про її вилучення з реєстру справ Суду може прийматися суддею одноособово (раніше – лише Комітетом у складі трьох суддів). Таке рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Одноособовому судді допомагає позасудовий доповідач. На виконання положень цього Протоколу щодо функцій одноособового судді на початку 2011 р. у Суді створена Фільтрувальна Секція, яка займається новими заявами проти п'яти держав з найбільшою кількістю заяв проти них (Росія, Туреччина, Румунія, Україна та Польща – більше половини усіх заяв, поданих до Суду). якщо справа в значній мірі є подібною до тих, які вже раніше розглядалися Судом, і виникає по суті через те, що держава-член не змінює своє національне законодавство з метою коригування питань, що вже раніше порушувалися в попередніх рішеннях Суду (“клонові справи”), вона може бути розглянута Комітетом, а не Палатою, як раніше; новий критерій неприйнятності - відсутність «суттєвої шкоди» для позивача; судді ЄСПЛ обираються строком на 9 років, без права на переобрання. Протокол № 14 (набув чинності 1 червня 2010 р.)

Слайд 8

Головні нововведення: додання посилання на принцип субсидіарності та доктрину свободи розсуду у Преамбулі до Конвенції; зменшення строку подачі скарги до Суду з шести до чотирьох місяців з моменту ухвалення остаточного рішення національного суду або з моменту закінчення порушення; скасування права сторін справи на оскарження права Палати поступитися своєю юрисдикцією у справі на користь Великої Палати. Протокол № 15 (відкритий для підписання 24.06.2013. Вступить в силу після того, як усі держави-учасниці Конвенції ратифікують його)

Слайд 9

Мета Протоколу – посилення імплементації Конвенції відповідно до принципу субсидіарності. Головне нововведення: - Вищі суди та трибунали держав-членів Ради Європи зможуть робити запити до ЄСПЛ щодо надання консультативних висновків з питань тлумачення та застосування прав, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї, у контексті справ, що розглядатимуться зазначеними судами та трибуналами на національному рівні ; - Запити розглядатиме Велика Палата; - Консультативні висновки ЄСПЛ не матимуть зобов’язальної сили. Протокол № 16 (ухвалений КМ РЄ 10 липня 2013 р. Буде відкритий для підписання 2 жовтня 2013 р.) Протокол № 16 (Відкритий для підписання 2 жовтня 2013 р. Для вступу Протоколу в силу необхідна згода принаймні десяти держав-учасниць Конвенції).

Слайд 10

орган Ради Європи, створений в 1959 р. для контролю за дотриманням прав і свобод людини, закріплених в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; міжнародна судова установа, що захищає права більш ніж 800 млн. європейців в 47 державах-членах Ради Європи, рішення якої є обов'язковими для виконання. Європейський суд з прав людини

Слайд 11

47 суддів, що обираються ПАРЄ зі списку 3-х кандидатів, наданих кожною державою-учасницею. Судді діють в індивідуальному порядку та не представляють свою державу; судді приймають рішення одноособово, в складі Комітету (3 судді), Палати (7 суддів) або Великої Палати (17 суддів); Секретаріат Суду складається із 5 Секцій (+Фільтрувальна Секція) та надає юридичну та адміністративну підтримку (юристи, перекладачі та адміністративно-технічний персонал). Наразі це 675 працівників (з них 32 – українці); бюджет Суду (2014) – більше 67 млн. євро (з них 3 614 268 євро – внесок України). Структура та бюджет Суду:

Слайд 12

ЄКПЛ та Протоколи до неї; Регламент Суду (набув чинності 1 липня 2013 р. + зміни, чинні з 1 січня 2014 року); Практичні керівництва стосовно: - процедури подачі скарги до суду (від 1 листопада 2003 р.), - клопотань про застосування тимчасових заходів згідно Правила 39 Регламенту Суду (від 5 березня 2003 р.), - формулювання вимог щодо справедливої сатисфакції згідно статті 41 ЄКПЛ (від 28 березня 2007 р.), - клопотань про надання заяві статусу анонімної (від 14 січня 2010 р.), - подачі урядами держав-відповідачів усіх своїх письмових зауважень по справі безпечним електронним шляхом (від 22 вересня 2008 р.) та - процедури подачі письмових зауважень сторін (від 10 грудня 2007 р.). Основні керівні документи Суду:

Слайд 13

Інші 37 держав Україна, 15.1% Росія, 15.1% Італія,14.9% Сербія, 11.5% Туреччина, 10.9 % Румунія,6.3% СК, 2.4% Грузія, 2.4% Болгарія , 2.1% Словенія, 1.8% Станом на 28 лютого 2014 року, на рішення Суду очікували 101100 заяв. Більше половини з них - проти Росії, Італії, України та Туреччини.

Слайд 14

Інші держави, в т.ч. Україна - 962 рішення (6 місце) Румунія, 1026 Польща, 1042 Росія, 1475 Італія, 2268 Туреччина, 2994 Встановлені порушення по державам-учасницям (1959-2013 рр.)

Слайд 15

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1959-1998 3659 1093 1157 1499 1625 1543 1503 1560 1105 718 703 844 888 695 177 837 Усього - 16863 Кількість винесених Судом рішень (1959-2013 рр.)

Слайд 16

Право на справедливий суд (ст. 6), 43.99% Право на життя (ст.2), 4.22% Право власності П1(1), 12.96% Право на ефективний засіб правового захисту (ст.13), 8.11% Інші порушення, 10.62% Право на свободу ст.5), 11.74% Заборона тортур (ст.3), 8.36% Види порушень по окремим статтям (1959-2013 рр.)

Слайд 17

Тривалість судового провадження (ст. 6), 15% Право на ефективний засіб судового захисту, 11% Захист права власності, 23% Інші права, 18% Право на справедливий суд (ст.6), 33% Види порушень з боку України (1999-2013 рр.)

Слайд 18

Неприйнятні або вилучені з реєстру справи 97% Рішення по суті, 3% Рішення Суду у справах проти України

Слайд 19

Шлях заяви (провадження до Суду):

Слайд 20

Подача заяви до Суду та її реєстрація; Подача клопотання про застосування Правила 39 (за необхідності); Призначення судді-доповідача та передача заяви до одноособового судді, в Комітет або в Палату; Розгляд прийнятності заяви; Розгляд суті заяви (або одночасно розгляд прийнятності та суті заяви). Письмове провадження: а). повідомлення уряду-відповідача про заяву та надання останнім своїх зауважень, б). пересилка Судом зауважень уряду заявникові для коментарів, в). подача заявником заяви про надання правової допомоги (за необхідності), г). подача заявником коментарів на зауваження уряду та вимог про справедливу сатисфакцію, д). пересилка Судом зауважень та вимог заявника уряду для коментарів, е). запит Судом додаткових коментарів від сторін (у разі потреби; рідко), є). дружнє врегулювання справи та односторонні декларації уряду-відповідача; Публічне слухання (у разі потреби), ухвалення рішення та набуття ним чинності; Передача справи до Великої палати; Клопотання про тлумачення рішення, його перегляд або виправлення у ньому технічних помилок. Провадження в Суді: основні етапи

Слайд 21

Заява надсилається до Суду поштою (якщо факсом , то потім має бути продубльована поштою, оскільки так вона не перерве 6-місясного строку) на офіційному формулярі, який можна знайти на сайті Суду. Запит до Суду про надання друкованого формуляру не перерве 6-місячний строк подачі заяви. Зміст заяви (Правило 47): ім'я, дата народження, громадянство, стать, професія та адреса заявника; дата реєстрації, офіційний реєстраційний номер та адреса юридичної особи-заявника (з 01.01.2014); ім'я, професія та адреса представника, якщо є; держава-відповідач; стисле викладення фактів та стверджуваних порушень Конвенції з відповідною аргументацією; стисла інформація про дотримання заявником умов прийнятності; та предмет заяви. Якщо обсяг заяви перевищує 10 сторінок (без додатків), необхідно надати її стисле викладення. До заяви повинні додаватися копії усіх рішень, зокрема судових, а також інших документів (наприклад, апеляційні та касаційні скарги), що згадуються у заяві. Заявник також повинен зазначити, чи подавав він подібну скаргу до іншої міжнародної установи. Заявники, які не бажають, щоб їхню особистість було розкрито, повинні зазначити про це в заяві та належним чином мотивувати. Суд може присвоїти заяві статус анонімної або ж самостійно прийняти рішення про надання такого статусу. Дата подачі заяви: дата, зазначена на поштовому штемпелі в день, коли було відправлено повністю заповнений формуляр заяви. Подача заяви до Суду та її реєстрація

Слайд 22

Заява повинна бути підписана заявником або його представником, якщо такий є. Мова заяви – одна із офіційних мов держав-членів Ради Європи (укр., рос., англ., тощо). Представництво заявника на стадії подачі скарги до Суду та до її повідомлення уряду не є обов’язковим (Правило 36). Однак якщо заявник представлений, представник повинен надати довіреність, підписану заявником (Правило 45); Реєстрація: після отримання заяви Секретаріат ЄСПЛ відкриває справу та призначає їй номер, на який заявник повинен посилатися в подальшому. Заявник сповіщається про це листом, в якому також може вимагатися від нього надання додаткової інформації або документів. Заявник повинен інформувати Суд про будь-яку зміну своєї адреси або обставин своєї справи . Усі документи, що подаються до Суду сторонами (крім документів стосовно дружнього врегулювання справи), є, як правило, публічними (Правило 33). У випадку терміновості Суд може проінформувати державу-відповідача про подачу заяви та коротке викладення її суті (Правило 40). Подача заяви до Суду та її реєстрація