X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО ОБЛІК ТА ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО ОБЛІК ТА ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «КАДАСТР ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ» Найменування показників Напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни   денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів, відповіднихECTS -8 Напрям: 6.080101“Геодезія, картографія та землеустрій” Обов’язкова (вибір ВНЗ) Модулів - 4 Професійне спрямування: „Землеустрійта кадастр”;   Рік підготовки: Змістових модулів-4 3-й 4-й Курсова робота Семестр Загальна кіль-кість годин - 288 6-й 8-й Лекції Тижневих годин для денної форми навчання: Аудиторних-4 СРС – 8 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 34 год. 8 год. Практичні 18 год. 4 год. Лабораторні 16 год. 4 год. Самостійна робота 88 год. 104 год. ІНДЗ:курсова робота – 24 год. Вид контролю: екзамен залік Рік підготовки 4-й 5-й Семестр 7-й 9-й Лекції 20 год. 8 год. Практичні 10 год. 4 год. Лабораторні 10 год. 4 год. Самостійна робота 56 год. 116 год. ІНДЗ:РГР-12 год. Вид контролю: залік екзамен

Слайд 2

ЛІТЕРАТУРА У 32 Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник\ Т34 М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін. Львів, Новий світ -2000, 2003.- 336с. У32я7 Володін М.О. Основи земельного кадастру: Навчальний посібник\ Київ, 2000.- В68 320с. 528(075) Перович Л.М. Основи кадастру:Навчальний посібник для студ. ВУЗів.- Львів, П30 Коломия, 2000.- 130с. У32(4Укр)я7 Кадастр населених пунктів: Підручник\ М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. К13 Микула, Н.Р. Шпік. - Львів, Новий світ, 392с.

Слайд 3

ПОНЯТТЯ ПРО ОБЛІК ТА ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

Слайд 4

1. ВИНИКНЕННЯ ОБЛІКУ ТА КАДАСТРУ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 3. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 4. ОБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА ВИМОГИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО НИХ 5. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 6. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 7. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ