X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Планування роботи Громадської Ради

Завантажити презентацію

Планування роботи Громадської Ради

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно‐дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Слайд 3

ч. 1, ст. 38 Конституції України (громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами); п. 9, ч. 1, ст. 39 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації" (голови місцевих державних адміністрацій … утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи…); п. 43, ч. 2, ст. 43 постанови КМУ від 11 грудня 1999 р. №2263 зі змінами "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" (з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при місцевій державній адміністрації відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. №996 утворюється громадська рада); постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

Слайд 4

Функція Вид діяльності Експертна подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів НПА з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері

Слайд 5

Функція Вид діяльності Комунікативна 1.інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб‐сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

Слайд 6

Функція Вид діяльності Комунікативна 2. збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції ІГС щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

Слайд 7

Функція Вид діяльності Комунікативна 3. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно‐ територіальної одиниці;

Слайд 8

Функція Вид діяльності Комунікативна 4. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність

Слайд 9

Функція Вид діяльності Контролююча 1. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно ‐правових актів;

Слайд 10

Функція Вид діяльності Контролююча 2. здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним НПА, спрямованих на запобігання та протидію корупції

Слайд 11

Функція Вид діяльності Консультативна 1. готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

Слайд 12

Функція Вид діяльності Консультативна 2. готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю

Слайд 13

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики. (п. 3 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 14

пропозиції до плану консультацій; громадський контроль; збирання пропозицій від громадськості; організація заходів з публічного обговорення актуальних питань

Слайд 15

1. Готує пропозиції до: орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю; щодо організації консультацій з громадськістю; Щодо підготовки проектів НПА 2. Громадський контроль: проводить громадську експертизу; громадську антикорупційну експертизу проектів НПА; здійснює громадський контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості; дотриманням НПА, спрямованих на запобігання та протидію корупції; (п. 4 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 16

3. Пропозиції від громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення : збирає; узагальнює подає інформацію до органів влади; 4. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку області (п. 4 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)

Слайд 17

утворювати робочі органи; залучати працівників органів влади, місцевого самоврядування, експертів та науковців; організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші заходи; отримувати від влади інформацію необхідну для забезпечення діяльності ради; отримувати проекти НПА з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. (п. 5 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Проектів НПА, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов язків громадян; актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб єктів господарювання та ІГС; здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих ОВВ відповідними радами;

Слайд 22

Проектів регуляторних актів; Проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно стану їх виконання; Звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Слайд 23

Слайд 24

Конференції Форуми Громадські слухання Громадське обговорення Засідання за “круглим столом” Збори та зустрічі з громадськістю Теле-радіодебати, інтернет-конференції Електронні консультації

Слайд 25

Соціологічні дослідження Опитування з різних питань тощо

Слайд 26

ГК- базовий принцип демократії Без ГК демократія не працює Однозначного визначення ГК досі не існує ГК- це не лише форма активності громадян,а ще й важлива цінність для будь якого демократичного суспільства ГК варто відрізняти від інших форм громадської активності

Слайд 27

Громадська експертиза Громадська антикорупційна експертиза НПА Запити (сприяння ГК)

Слайд 28

Загальна декларація прав людини (ООН 1948 р.) Міжнародний пакт про громадські і політичні права (1966 р., ратифікований у 1976р.) Рекомендації Ради Європи “Про доступ до офіційних документів”(2002р.) Конституція України (ст.34) ЗУ “Про інформацію” (ст.ст.9, 10, 45) ЗУ “Про доступ до публічної інформації” Постанова КМУ №976 від 5.11.2008р. Постанова КМУ №996 від 3.11.2010р. Стаття 15 Закону “Про засади запобігання та протидії корупції в Україні”.

Слайд 29

Процедура ГЕ дає можливість ІГС провести оцінку ефективності діяльності певного ОВВ або якоїсь посадової особи, оцінити ефективність виконання певної державної програми, законність витрачення бюджетних коштів, оцінити якість надання адміністративних послуг чи виконання законодавства, тощо

Слайд 30

Можна проводити ГЕ діяльності ОВВ: КМУ і його Секретаріату 20 міністерств і їх територіальних представництв 19 державних комітетів і їх територіальних пр