X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Підсумки роботи установи за 2011р.”

Завантажити презентацію

“Підсумки роботи установи за 2011р.”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Підсумки роботи установи за 2011р.”

Слайд 2

В лікарні наявні: 1. Статут – перереєстрований 30 квітня 2002р. №13813. Взято на облік у Залізничному районі м. Львова 8 лютого 2010р. за №01996645. 2. Ліцензія на медичну практику №603818 серія АГ від 31 жовтня 2011р. №40. Безтерміново. 3. Ліцензія на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів №533494 серія АВ реєстраційний №86. Термін дії до 05.08.2015р. 4. Акредитаційна категорія – вища. Лікарня проакредитована в 2011р. Термін дії – 3 роки. 5. Свідоцтво про атестацію лабораторії №РЛ941/07. Термін дії до 02.04.2012

Слайд 3

Установа обслуговує 66 600 населення, з них дорослого – 55 000, дитячого – 11 600. Упродовж 2006-2011 років спостерігається позитивна динаміка демографічних показників: зниження смертності з 8,58 на 1 тис. населення у 2006р. до 7,62 у 2011р. (м.Львів, 2011р. – 8,45) ріст народжуваності з 8,53 на 1 тис. населення у 2006 році до 9,49 у 2011р. (м.Львів, 2011р. – 10,2) виражена позитивна динаміка природного приросту населення з (–0,05) у 2006р. до 1,87 у 2011р. (м.Львів, 2011р. + 1,76)

Слайд 4

Слайд 5

Трудовий потенціал лікарні Укомплектованість штатами лікарні

Слайд 6

З таблиці і діаграми видно, що забезпеченість закладу охорони здоров’я лікарями та середнім медичним персоналом становить 100%, зокрема в лікарні працює 200 лікарів, з них 16 молодих спеціалістів, 381 середній медичний працівник, з них 13 молодих спеціалістів. Такий стан справ свідчить про те, що лікарня має можливість працювати повноцінно, надаючи широкий спектр медичної допомоги мешканцям міста.

Слайд 7

Враховуючи загальну кількість працівників, плинність кадрів в лікарні невелика. Серед звільнених найбільших відсоток припадає на працівників пенсійного віку, працівників, які були прийняті тимчасово на час відсутності основних працівників і на неповні ставки посад.

Слайд 8

Наступна діаграма наочно демонструє процентне співвідношення лікарів, які працюють на повне і неповну ставку. Зокрема в лікарні працює 6 лікарів на 0.25 ставки, 30 – на 0.5 ставки, 15 – на 0.75. Отже, на неповну ставку працюють 51 лікар, що становить 25.5% від загальної кількості лікарів. Отже, питання забезпечення повної зайнятості основних працівників лікарні і надалі залишається актуальним.

Слайд 9

Звернення громадян 2010р. Звернення – 37. Скарги – 9. Подяки – 8. вирішено позитивно – 18, дано розяснення – 19. 2011р. - Звернення – 85. Скарги – 11. Подяки – 11. вирішено позитивно – 19, дано розяснення – 66.

Слайд 10

ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Слайд 11

Слайд 12

ВИДАТКИ НА МЕДИКАМЕНТИ В тому числі: оплата ліків для пільгових категорій населення за 2011 р. складає 393,1 тис. грн.

Слайд 13

ВИДАТКИ НА ХАРЧУВАННЯ В тому числі : оплата молока для працівників з шкідливими умовами праці складає 51,9 тис. грн. за 2011р.

Слайд 14

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (тис. грн.)

Слайд 15

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Слайд 16

БЛАГОЧИННІ ВНЕСКИ, ГРАНТИ, ДАРУНКИ, СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА

Слайд 17

СТРУКТУРА РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Слайд 18

Слайд 19

ВИДАТКИ НА ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Слайд 20

Робота стаціонарних відділень 3-ої КМКЛ м. Львова у 2011 році

Слайд 21

Ліжковий фонд лікарні Станом на 01.01.2012р.: Пологове відділення – 100 ліжок; Гінекологічне відділення №1 – 50 ліжок; Гінекологічне відділення №2 – 50 ліжок; Терапевтичне відділення – 40 ліжок

Слайд 22

Виконання плану ліжко-днів

Слайд 23

Тривалість середнього ліжко-дня

Слайд 24

Середнє число днів роботи ліжка

Слайд 25

Основні показники роботи терапевтичного відділення

Слайд 26

Пологове відділення Пологове відділення лікарні розраховане на 100 ліжок. Структура пологового відділу приведена у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»: акушерське відділення - 50 ліжок, відділення патології вагітності - 50 ліжок. Функціонує 8 індивідуальних пологових зали (з них 3 – сімейного типу). З 2010р. всі 50 післяпологових ліжок переведені у режим спільного перебування матері та дитини.

Слайд 27

В роботі пологового відділу впроваджені сучасні перинатальні технології – проведення партнерських пологів, сумісне перебування матері та дитини, участь членів родини у догляді за дитиною в післяпологовому періоді. Рішенням Координаційної Ради МОЗ України із впровадження заходів галузевої програми «Підтримка грудного вигодовування в Україні на 2006 – 2010рр..» від 29.12.2010р. пологовому відділенню лікарні надано статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

На протязі останніх 5 років відсоток проведених кесаревих розтинів утримується в межах 14-16%. В 2011р. цей показник незначно зменшився - на 0,1%.На першому місці в структурі показів до проведення операцій кесаревого розтину – наявність рубця на матці – 154 операції, що складає 31.3%. Збільшується кількість вагітних, яким проводиться третій кесарів розтин, що є абсолютним показом до операції (у 2011р. таких жінок було 16), вагітностей, які настали внаслідок допоміжних репродуктивних технологій на фоні тривалого лікування непліддя (32 вагітних); кількість жінок з рубцевими змінами шийки матки внаслідок проведеної діатермоконізації з приводу дисплазій.( 17вагітних). Впровадження в діяльність пологового відділу наказів МОЗ України від 27.12 2006р. №900 «Дистрес плода при вагітності та під час пологів» та №903 «Синдром затримки розвитку плода», №716 від14.11.2007р. «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» розширило покази до оперативного родорозрішення вагітних з вказаною патологією та, відповідно, до зростання кількості операцій кесаревого розтину. Разом з тим проведено розродження 8 жінок з рубцем на матці через природні родові шляхи.

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

В структурі перинатальної смертності переважають випадки антенатальної загибелі плоду, в 2011р. їх було 10 – 3,3%о. Причиною антенатальної загибелі плода у всіх 10 випадках була антенатальна асфіксія плода.