X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПІДСУМКИ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ В8-х класах

Завантажити презентацію

ПІДСУМКИ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ В8-х класах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПІДСУМКИ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ В 8-х класах педагогічний консиліум Заступник директора з НВР Карпенко В.М.

Слайд 2

Мета контролю: вивчення системи роботи вчителів – предметників в класі: - рівень викладання предметів; - єдиність вимог до учнів; - позитивна мотивація до навчання; - розвиток загально навчальних навичок; з’ясування причин поганої успішності, небажання навчатися, пропусків уроків; контроль ведення шкільної документації; система роботи класного керівника з організації класного самоврядування; спільна робота класного керівника з вичтелями-предметниками щодо покращення якості знань учнів.

Слайд 3

Виявлено проблеми: початковий рівень навчальних досягнень з окремих предметів мають 37 учнів, що складає 47% усіх учнів; 10 учнів потребують педагогічної підтримки; 5 учнів потребують адміністративного контролю; 3 учні потребують педагогічної підтримки та адміністративного контролю; Головна причина: низька мотивація до навчальної діяльної діяльності; рівень вихованості учнів .

Слайд 4

МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Слайд 5

За результатами I семестру

Слайд 6

Рівень навчальних досягнень учнів 8-х класів (за середнім балом)

Слайд 7

Високий рівень (за середнім балом) 3 учні

Слайд 8

__________________8-В №1Д 8-й 7-й Українська мова 10 11 Українська література 10 11 Російська мова 11 11 Література 12 11 Алгебра 10 10 Геометрія 9 11 Фізика 10 11 Хімія 9 11 Англійська мова 11 12 Історія України 11 11 Всесвітня історія 11 12 Біологія 11 10 Географія 11 11 Середній бал за семестр (рік) 10,6 11,1

Слайд 9

_______________ 8-В №2Д 8-й 7-й Українська мова 9 10 Українська література 10 11 Російська мова 9 10 Література 10 11 Алгебра 9 10 Геометрія 9 10 Фізика 9 11 Хімія 9 11 Англійська мова 11 11 Історія України 11 11 Всесвітня історія 11 12 Біологія 10 10 Географія 10 11 Середній бал за семестр (рік) 10,0 10,7

Слайд 10

______________ 8-Б №3Д 8-й 7-й Українська мова 9 10 Українська література 9 10 Російська мова 9 10 Література 10 10 Алгебра 10 11 Геометрія 11 11 Фізика 10 11 Хімія 9 11 Англійська мова 12 11 Історія України 10 10 Всесвітня історія 10 10 Біологія 10 10 Географія 10 11 Середній бал за семестр (рік) 10,2 10,3

Слайд 11

Достатній рівень (за середнім балом) 23 учні

Слайд 12

_______________ 8-Б №4Д 8-й 7-й Українська мова 8 9 Українська література 9 10 Російська мова 9 9 Література 9 10 Алгебра 9 9 Геометрія 10 10 Фізика 9 11 Хімія 10 11 Англійська мова 10 10 Історія України 10 10 Всесвітня історія 10 10 Біологія 10 10 Географія 10 10 Середній бал за семестр (рік) 9,7 9,9

Слайд 13

_______________ 8-Б

Слайд 14

_______________

Слайд 15

Середній рівень (за середнім балом) 41 учень

Слайд 16

________________ 8-В

Слайд 17

_________________ 8-А

Слайд 18

_______________ 8-А

Слайд 19

Низький рівень (за середнім балом) 2 учні

Слайд 20

__________________ 8-В

Слайд 21

_________________ 8-В

Слайд 22

Учні, які потребують педагогічної підтримки _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

Слайд 23

Учні, що потребують адміністративного контролю ___________________ ___________________ ___________________

Слайд 24

ДИДАКТИКА Неуспішність — невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована через певний період навчання (вивчення розділу, в кінці півріччя). Відставання — невиконання вимог (або однієї з них) на одному з проміжних етапів того відрізка навчального процесу, який є тимчасовою межею для визначення успішності. Неуспішність і відставання взаємопов'язані. Неуспішність — наслідок процесу відставання, в ній синтезовано окремі відставання.

Слайд 25

УЧЕНЬ Причини відставання у навчанні БІОПСИХІЧНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ РІВЕНЬ ВИХОВАНОСТІ ВПЛИВ СІМ’Ї НЕДОСТАТНІЙ ВПЛИВ ШКОЛИ

Слайд 26

Основні причини складності віку Перебудова моторного апарату. Психічні змінні, пов’язані із статевим дозріванням. Деформований розвиток сексуального інтересу. Дисгармонія соціального і біологічного розвитку. Прагнення завоювати статус дорослого. Недостатня критичність до себе, підвищена – до інших. Рефлекс наслідування, груповий егоїзм. Швидкий тип змінювання. Накопичення дефектів виховання (порушення емоційної сфери, соціальна незрілість, невпевненість, безвідповідальність). Аморфна мораль. Збудливість, конфліктність, загострене почуття власної гідності.

Слайд 27

Причини відставання у навчанні біопсихічні (спадкові особливості, задатки, здібності); вади розвитку дитини (слабке здоров'я, нерозвинута пам'ять і мислення, нерозвинуті навички навчальної праці); рівень вихованості (послаблений інтерес до навчання, недостаньо розвинені почуття обов'язку, сила волі, недисциплінованість); недостатній вплив школи (єдині вимоги, відвідування школи, організація індивідуальної та самостійної роботи учнів, індивідуальність вчителів та інші); вплив сім'ї (матеріальні умови життя сім'ї, ставлення батьків до школи і навчальної діяльності дітей, відрив дітей від навчальної праці та інші).

Слайд 28

Причины неуспеваемости Внутренние по отношению к школьнику Недостатки биологического развития: а) дефекты органов чувств; б) соматическая ослабленность; в) особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие на учение; г) психологические отклонения. Недостатки психического развития личности: а) слабое развитие эмоциональной сферы личности; б) слабое развитие воли; в) отсутствие положительных познавательных интересов, мотивов, потребностей. Недостатки воспитанности личности: а) недостатки в развитии моральных качеств личности; б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и пр.; в) недостатки трудной воспитанности.

Слайд 29

Причины неуспеваемости Внешние по отношению к школьнику Недостатки образования личности: а) пробелы в знаниях и специальных умениях; б) пробелы в навыках учебного труда. Недостатки опыта влияния школы: а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и пр.; б) недостатки воспитательных влияний школы (учителей, коллектива, учащихся и др.). Недостатки влияния внешкольной среды: а) недостатки влияний семьи; б) недостатки влияний сверстников; в) недостатки влияний культурно-производственного окружения.

Слайд 30

Серед загальних причин неуспішності навчання виділяють: уніфікованість системи навчання, однаковий для всіх зміст освіти, що не задовольняє потреби дітей; стереотипність у методах і формах навчання, вербалізм, недооцінка емоцій у навчанні; невміння визначити мету навчання, налагодити ефективний контроль за його результатами; зневажливе ставлення до розвитку учнів, практицизм, орієнтація на зазубрювання.

Слайд 31

Чинники, які негативно впливають на навчання: перевантаженість, перевтома школярів, інтенсифікація навчального процесу, невідповідність методик і технологій навчання віковим і функціональним особливостям дітей; хронічне відчуття дитиною неуспіху; низький рівень культури педагога, його професійної майстерності (порушення норм педагогічної етики, упереджене ставлення до окремих учнів, неправильна оцінка знань і поведінки школярів, незнання індивідуально-психологічних особливостей вихованців, нерозуміння їхнього внутрішнього світу та психологічного стану);

Слайд 32

Чинники, які негативно впливають на навчання: стресова тактика педагогічних впливів; психологічне насилля над учнями, маніпулювання ними; відсутність сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективі; неадекватна самооцінка, високий рівень тривожності учнів; нераціональна організація навчальної діяльності учня, невміння дитини вчитися.

Слайд 33

Алгоритм надання педагогічно-адміністративної допомоги учням Класний керівник УЧИТЕЛЬ БАТЬКИ УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ АДМІНІСТРАЦІЯ УЧЕНЬ

Слайд 34

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК постійний контроль за психологічним та емоційним станом учнів; позитивна мотивація до навчальної діяльності учнів; знання індивідуальних особливостей та проблем дітей; вміння встановлювати причини неуспішності учнів; працювати з в тісному контакті з вчителями-предметниками; індивідуальна виховна робота з учнями; навчання батьків та співпраця з ними; повідомляти адміністрацію про проблеми, які потребують адміністративного втручання.

Слайд 35

УЧИТЕЛЬ позитивна мотивація до навчальної діяльності – комфортні умови навчання ; врахування індивідуальних особливостей кожного учня – уміння правильно поставити “ діагноз ” ; педагогічна профілактика — пошуки оптимальних педагогічних систем, методів і форм навчання, нових педагогічних технологій, проблемне, програмоване навчання, комп'ютеризація навчання; педагогічна діагностика — систематичний контроль та оцінювання результатів навчання, своєчасне виявлення прогалин у навчанні (проведення бесід з учнями, батьками, спостереження за учнями, їх тестування, аналіз результатів, підбиття підсумків на педагогічному консиліумі вчителів); педагогічна терапія — заходи з метою подолання відставань у навчанні (проведення додаткових занять, позаурочна робота з предмету); співпраця з класним керівником, батьками, адміністрацією.

Слайд 36

БАТЬКИ позитивний психологічний клімат в родині, небайдужість – запорука емоційного здоров’я дитини; позитивна мотивація до навчальної діяльності дитини; небайдуже та позитивне ставлення батьків до школи; знання батьками вікових та індивідуальних особливостей своєї дитини; виконання батьками своїх обов’язків: - єдині життєві ціннісні орієнтири; - єдині вимоги та критерії потреб дитини; - контроль за станом здоров’я (фізичним та психологічним) дитини; - контроль за навчальною діяльністю; - контроль за відвідуванням школи; - допомога дитині; - співпраця з класним керівником, вчителями-предметниками, адміністрацією.

Слайд 37

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ допомога у виконанні домашніх завдань; контроль за виконанням домашніх завдань учнями; контроль за відвідуванням учнями навчальних занять; залучення учнів до участі у позаурочних заходах.

Слайд 38

АДМІНІСТРАТОР орієнтування педагогічного колективу на профілактику неуспішності, диференційований підхід до учнів, позитивна мотивацию до навчання; концентрування уваги на вдосконаленні методики викладання предметів; систематичне вивчення та аналіз реальних навчальних можливостей учнів; ознайомлення вчителів з методикою подолання неуспішності, єдність їх дій; координувати дії всіх учителів з предметів, з яких учень не встигає; забезпечення внутрішкільного контролю за станом роботи з невстигаючими учнями.

Слайд 39

Рішення педагогічного консиліуму Класним керівникам 8-х класів: - спільно з психологом скласти індивідуальну картку на кожного учня, який потребує педагогічної підтримки та адміністративного контролю (визначити причини неуспішності (відставання), низької мотивації до навчання); - довести до батьків учнів результати класно-узагальнюючого контролю та рішення педагогічного консиліуму. Вчителям-предметникам: - скласти індивідуальні плани роботи з учнями (групами учнів) 8-х класів, які мають низький рівень навчальних досягнень з предмету керуючись алгоритмом надання педагогічно-адміністративної допомоги учням з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; - щомісяця надавати інформацію про результати з реалізації плану для прийняття подальших дій.

Слайд 40

Рішення педагогічного консиліуму Заступнику директора з ВР Орловій В.Г. спільно з класними керівниками та Міністерством правопорушень РВМ контролювати відвідування навчальних занять учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги. Заступнику директора з НВР Карпенко В.М.: - організувати роботу Міністерства освіти РВМ з питання учнівської допомоги учням, які не встигають у навчанні з окремих предметів; - здійснювати постійний контроль за системою роботи з невстигаючими учнями. Адміністрації школи: - надавати методичну допомогу вчителям; - координувати дії усіх учасників навчально-виховного процесу щодо профілактики неуспішності учнів школи.

Слайд 41

УСПІХ ШКОЛЯРА МОЖЕ СТВОРИТИ ВЧИТЕЛЬ, ЯКИЙ САМ ПЕРЕЖИВАЄ РАДІСТЬ УСПІХУ

Слайд 42

8-А клас рейтинг навчальних досягнень учнів

Слайд 43

8-Б клас рейтинг навчальних досягнень учнів

Слайд 44

8-В клас рейтинг навчальних досягнень учнів

Слайд 45

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ ТА НЕБАЙДУЖІСТЬ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне