X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підготовка фахівців-управлінців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» управління суспільним розвитком

Завантажити презентацію

Підготовка фахівців-управлінців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» управління суспільним розвитком

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Національна школа адміністрації ENA Національна школа адміністрації ENA МІСІЯ: демократизувати доступ до вищих посад державного апарату. Навчальний заклад входить до складу найпрестижніших вищих шкіл (Grandes Ecoles) Франції. Випускники ENA відіграють ключову роль у французькій політичній діяльності, а також в історії П'ятої Республіки (два президента, сім прем'єр-міністрів, численні міністри і т.д.).

Слайд 5

Основне навчання в ENA відбувається за трьома модулями:     Модуль «Європа» - 7 місяців, включаючи 17 тижнів стажування в європейських інституціях і міжнародних організаціях.   Основне навчання в ENA відбувається за трьома модулями:     Модуль «Європа» - 7 місяців, включаючи 17 тижнів стажування в європейських інституціях і міжнародних організаціях.   Модуль «Територіальне управління» - 8 місяців спільного навчання зі слухачами Національного інституту вивчення територій, включаючи 22 тижні стажування у французьких префектурах або в центральному апараті французької системи територіального управління;      Модуль «Публічне (державно-громадське) управління і менеджмент» - 6 місяців включаючи 10 тижнів стажування на державних промислових підприємствах і ще 4 тижні стажування в центральному апараті французької системи централізованого управління;

Слайд 6

БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО: БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО:

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Конструктивна взаємодія з громадянами та інститутами громадянського суспільсва. Конструктивна взаємодія з громадянами та інститутами громадянського суспільсва. Здатність до аналізу, організації і плануванню в галузі державного і муніципального управління в бізнесі. Здатність управляти в кризових та екстремальних ситуаціях. Вміння демонструвати інноваційні ідеї і нестандартні підходи їх реалізації. Навички розробки, прийняття і організаціїї виконання управлінських рішень. Вміння досягати мети і отримувати результати при мінімумі ресурсів. Здатність впливати на суспільну думку в процесі соціальних змін. Навички управлінського консультування. Організаційні здібності.

Слайд 15

Слайд 16

Спеціальність “Соціологія” Спеціальність “Соціологія”

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Бірмінгемский університет - один з найбільш великих і престижних університетів Великобританії і світу і найстаріший серед "краснокирпичных університетів» Великобританії. Кількість студентів перевищує 30 тисяч чоловік, а площа головної філії 330 га, завдяки чому Бірмінгемський університет є найбільшим учбовим закладом в центральній Англії. По середнім показником в 9 чоловік на місце, при тому, що бюджетних місць, як і в усіх ВНЗ Великобританії, в нім немає. Університет входить в десятку кращих університетів Великобританії і в ТОП-60 у світі.

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : моногр. / А. М. Михненко, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, О. В. Соснін. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 396 с. Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко, С. О. Борисевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 84 с.

Слайд 28

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Концептуальні засади управління суспільним розвитком : монографія / за ред. А. М. Михненка. – Луганськ: Ноулідж, 2013. – 340 с. Концептуальні засади суспільного розвитку: управлінський вимір : монографія / за ред. А. М. Михненка. – К. : УкрСІЧ, 2013. – 355 с. Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій : наук. розробка / кол. авт . : А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко та ін. – К.: НАДУ, 2012. – 52 с.

Слайд 29

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Історичний нарис: Проблеми управління суспільним розвитком : навч. посіб. / А.М.Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Борисевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 204 с. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – 788 с.

Слайд 30

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Інституалізація суспільного розвитку : навч. посіб. / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, Н.Г. Макаренко. – К. : НАДУ, 2011. – 293 с.

Слайд 31

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Підходи та моделі креативного державного управління : монографія / В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко, О.М.Руденко; за заг. ред. Бакуменка В.Д. – К. : АМУ, 2014. – 228 с. Михненко А.М., Кравченко С.О. Державне управління як суспільне явище // Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. – К. : Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. Теоретичні та організаційні засади державного управління : метод. рек. для слухачів дистанц. курсу "Теоретичні та організаційні засади державного управління" / В.Д.Бакуменко, П.І.Надолішній, С.О.Кравченко. – К. : НАДУ, 2010. – 36 с.

Слайд 32

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, М.А.Ажажа. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 608 с.

Слайд 33

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Механізми взаємодії суспільства та влади : підручник / кол. авт.: Михненко А.М. (кер. авт. кол.), Кравченко С.О., Мартиненко В.Ф. та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 210 с. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : навч. посіб. / за ред. Ю.П.Сурміна, А.М.Михненка. – К. : НАДУ, 2011. – 388 с.

Слайд 34

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Лідерство та управлінська еліта : навч. посіб. / А.М.Михненко, Н.Т.Гончарук, Е.М.Макаренко. – К. : НАДУ, 2011. – 292 с. Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку : монографія / за ред. А.М.Михненка. – К. : НАДУ, 2012. – 175 с.

Слайд 35

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства : навч. посіб. / кол. авт.: Михненко А.М. (кер. авт. кол.), Мартиненко В.Ф., Кравченко С.О. та ін. – К. : УкрСІЧ, 2014. – 330 с. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні : навч. посіб. / В.Ф.Мартиненко. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 300 с. Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко. – К. : НАДУ, 2011. – 44 с.

Слайд 36

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Методологія системних досліджень в державному управлінні : навч. посіб. / В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко. – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 116 с.

Слайд 37

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Теоретичні основи Національної безпеки України : навч. посіб. / О.П.Дзьобань, О.В.Соснін. – К. : Освіта України, 2009. – 384 с.

Слайд 38

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посіб. / О.В.Соснін, А.М.Михненко, Л.В.Литвинова – К.: НАДУ, 2011. – 220 с.

Слайд 39

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Михненко А.М. Управління якістю суспільних реформ : навч. посіб. / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, С.О. Кравченко. – К.: НАДУ, 2009. – 192 с. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи : теоретико-методологічне обгрунтування та напрями впровадження : монографія / С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2008. – 296 с. Суспільні реформи: управління та якість : метод. рек. / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, С.О.Кравченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 32 с.

Слайд 40

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / за ред. А. М. Михненка. – 4-те вид., перероб. й доп. – К.: ДННУ "Акад. фін. управління", 2013. – 666 с. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / за ред. Михненка А.М. – 3-є вид., доп. і перероб. – К.: НАДУ, 2012. – 527 с. Корупція як негативне суспільне явище : навч.-метод. матеріали / А.М. Михненко, С.О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2011. – 152 с. Корупція: теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії : навч.-метод. матеріали для слухачів дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції" / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, С.О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2011. – 56 с.

Слайд 41

Навчально-методичне та наукове забезпечення: Навчально-методичне та наукове забезпечення: Інновації в управлінні суспільним розвитком : навч. посіб / А.М. Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко. – К. : НАДУ, 2009. – 116 с. Інноваційні аспекти управління суспільним розвитком : метод. рек. для слухачів дистанц. курсу "Інновації в управлінні суспільним розвитком" / А.М. Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко. – К. : НАДУ, 2010. – 28 с.

Слайд 42

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне