X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Навчання учнівської молоді у сфері цивільного захисту

Завантажити презентацію

Навчання учнівської молоді у сфері цивільного захисту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчання учнівської молоді у сфері цивільного захисту тел. 430 93 52 Осипенко Сергій Іванович

Слайд 2

Цивільний захист населення і територій від НС Нормативно-правові Організаційні Економічні Науково-технічні Механізми регулювання безпеки у НС Управління ризиком НС Завчасні заходи з мінімізація наслідків НС Негайне реагування Проведення АР та інших НР Життєзабезпечення у зоні НС та надання гуманітарної допомоги Ліквідація наслідків НС Підвищення сталості функціонування об'єкту в НС Компетентність та підготовленість з ЦЗ керівників та їх органів управління Підготовка сил до дій за призначенням та їх оперативна готовність Навчання населення

Слайд 3

Розподіл функцій з навчання Кабінет Міністрів України Закон України “Про Цивільну оборону України” Стаття 4. Кабінет Міністрів України: створює єдину систему підготовки органів управління у справах цивільної оборони, сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій; Міністерство надзвичайних ситуацій Закон України “Про Цивільну оборону України” Стаття 6. МНС здійснює навчання населення, представників органів управління і сил цивільної оборони з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях; Закон України “Про захист населення і територій від НС ТПХ” Стаття 34. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС ТПХ визначається МНС.

Слайд 4

Підготовка в системі освіти ВНЗ Програми навчальних дисциплін Колективні форми практичного навчання ОКР бакалавр БЖД ОКР магістр ЦЗ Об'єктове тренування з ЦЗ ЗОНЗ ДНЗ Програми навчальних предметів Колективні форми практичного навчання ВНЗ ПТНЗ ЗОНЗ Позашкільні форми роботи Гуртки, клуби, організації, рухи рятувально-прикладної спрямованості День цивільного захисту Тиждень безпеки дитини Основи ЦЗ у ЗВ, ОБЖД в ОЗ Студенти: набуття здатності із забезпечення колективної безпеки при виконанні професійної діяльності. Учні: набуття здатності із забезпечення особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації.

Слайд 5

Змістовні частини Основ ЦЗ 3. Способи захисту населення Призначення, класифікація, порядок використання ЗС, ЗІЗ, проведення евакуаційного заходу 1. НС природного, техногенного та соціально-політичного характеру Вплив НС на довкілля і безпеку життєдіяльності людини НС воєнного характеру 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт Сили і засоби ведення рятувальних та інших невідкладних робіт 5. Організація ЦЗ навчального закладу Штаб, евакуаційні органи, служби і формування. Проведення Дня цивільного захисту 2. НС воєнного характеру від дії зброї масового ураження і звичайної зброї

Слайд 6

Структурно-логічна схема вивчення правил поведінки у НС Основні властивості та види небезпеки Засоби індивідуального захисту Необхідні дії Нейтралізація Заходи першої допомоги У разі викидів, витоків, розливів та розсипів У разі вибуху, пожежі Загального характеру

Слайд 7

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт Пожежна та аварійно-рятувальна техніка 1- автомобіль першої допомоги АППД-2, 2-пожежна авто драбина АЛ-50, 3 –аварійно-рятувальний автомобіль. Механізований інструмент 1- дисковий різак К-650, 2- електричний перфоратор BOSCH GBN 7, 3- бензопила HUSQVARNA 357 XP. Гідравлічне обладнання 1-гідростанція, 2- гідравлічний різак, 3-гідравлічний домкрат, 4- гідравлічний розжим, 5- буксирні пристрої. Дозиметри-радіометри Під час повені Способи виконання аварійно-рятувальних робіт

Слайд 8

День цивільного захисту Практичні заходи об'єктового тренування з ЦЗ перевірка укомплектованості і оснащеності невоєнізованих формувань, приведення в готовність захисних споруд, проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів Навчально-методичні заходи класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини, відкриті уроки, навчальні екскурсії до аварійно-рятувальних служб, начальних закладів та установ МНС Просвітницькі заходи огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація відеофільмів та презентацій, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази з цивільного захисту Спортивні змагання, естафети, тренування

Слайд 9

День цивільного захисту – змагання, естафети, тренінги Варіант дистанції "Подолання забрудненої зони, надання першої медичної допомоги та транспортування потерпілого на суддівських ношах на вказане місце“ для учнів старших класів Завдання команді Штрафи

Слайд 10

Шкільний менеджмент Шкільний менеджмент, як один із видів освітнього менеджменту, охоплює зміст, організаційні форми і методи впливів керівника на діяльність персоналу школи, функції та прийоми управління взаємодією освітніх процесів. Організаційний аспект (структура , у рамках якої здійснюється управління діяльністю й стосунками персоналу Управлінський аспект (сукупність скоординованих керівником умов, впливів, які мають забезпечити місії організації) Місією менеджера - директора школи є створення сприятливого середовища для динамічної взаємодії освітніх процесів та розвитку в учнів готовності до зміни в умовах життєдіяльності, до творення свого майбутнього Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи цивільного захисту (наказ МОН від 3.09.2009 р. №814)

Слайд 11

Функціональна підсистема “Освіта і наука України” Керівник - начальник ЦЗ Керівник – начальник ЦЗ КНС ЦА МОН МОН Начальник ЦЗ, міністр освіти і науки Регіональний ОУ ОН Керівник, Начальник ЦЗ ВНЗ Місцеві ОУ ОН Уповноважений з ЦЗ підрозділ (окрема особа) ЕДС ЦЗ Начальник штабу ЦЗ Директор Департаменту АГР ПТНЗ, ЗОНЗ, ДНЗ Голова, перший заступник міністра Напрями діяльності: забезпечення безпеки у НС, запобігання ним та ліквідацію їх наслідків підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту і дій у НС

Слайд 12

Організаційна структура ЦЗ школи Штаб цивільного захисту Перший заступник керівника, начальник штабу ЦЗ РХЗ Охорони порядку ЗС ЦО Медичний пост Об'єкти управління Медична Евакуаційна комісія ЗОНЗ Керівник начальник ЦЗ Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ Керівники позаштатних спеціалізованих служб ЦЗ Пост РХС Пожежна дружина Пункт видачі СИЗ Ланка ЗС ЦО Рятувальна ланка Пост охорони Харчування Комунальна Технічна Майно ЦО ЛСО ЦО НМБ ЦЗ Протипожежна Пожежно-технічна підкомісія Комісія з НС

Слайд 13

Розподіл повноважень між органами управління з питань ЦЗ Комісія з НС У режимі повсякденної діяльності: координує діяльність із всебічного забезпечення функціонування об'єктової підсистеми з ЦЗ; розглядає питання пов'язані із запобіганням НС, захистом і навчанням персоналу, створенням і використанням запасів матеріальних ресурсів та подає відповідні пропозиції з цих питань; здійснює заходи з профілактики, локалізації та ліквідації інфекційних хвороб, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь; В режимі НС організовує роботу, пов'язану : з виконанням плану з ліквідації НС та визначенням першочергових заходів у зоні НС; з локалізацією або ліквідацією НС на об'єкті; із залученням до ліквідації НС необхідних рятувальних, медичних та інших формувань; з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів; надання допомоги потерпілим; з визначенням розміру збитків унаслідок НС та затвердженням відповідних актів; з проведенням відбудовних робіт. У режимі повсякденної діяльності: розробка і коригування плануючої документації з ЦЗ; організація заходів із сталого функціонування у НС; здійснення робіт з утримання та готовності до використання систем, засобів, резервів і об'єктів ЦЗ; організація навчання постійного складу з питань ЦЗ, підготовка служб і формувань до дій за призначенням; підготовка та проведення об'єктових тренувань з ЦЗ; контроль стану готовності об'єктової підсистеми ЦЗ до дій на випадок виникнення НС. В режимі НС, керівництво роботами з ліквідації НС: визначає зону ураження, збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх; розробляє оперативні плани з ліквідації НС, забезпеченням захисту та життєдіяльності персоналу; зосереджує необхідні сили і засоби і вводить їх у дію; організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС; веде облік робіт, що були проведені, загиблих та постраждалих унаслідок НС; інформує про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС; Штаб цивільного захисту

Слайд 14

Управління ризиком НС Розрахунок можливого збитку Ідентифікація ризиків Вироблення захисних мір 1 2008 Визначення джерела ризику Визначення об'єкту дій ризику Визначення зони ураження Визначення незалежних груп об'єктів з точки зору впливу ризику Розрахунок збитку Визначення зон з максимальним збитком Прийняття ризику Превентивні заходи (регулювання безпеки, підвищення стійкості роботи об’єктів у НС, резервування) Відсікання джерела ризику або передача ризику (страхування) 2 3 Процес прийняття і виконання управлінських рішень, що спрямовані на зниження ймовірності виникнення НС та мінімізації їх можливих наслідків до меж прийнятного ризику, через запровадження комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших превентивних і оперативних заходів цивільного захисту 4 Забезпечення реагування Моніторинг Планування заходів Навчання персоналу способам захисту і дій Забезпечення негайного реагування на факт виникнення (створення необхідних ресурсів з ліквідації НС)

Слайд 15

Основні функції управління Безпосереднє управління – це функціонально забезпечена діяльність на правовій або делегованій основі. Головною його ознакою є право на прийняття і організацію реалізації управлінського рішення. Опосередковане управління – це участь об’єкта управління у підготовці, прийнятті й реалізації управлінського рішення. Саме План дій органів управління та сил у разі НС, нормативно забезпечує в системі цивільного захисту право керівника організації на прийняття і реалізацію управлінського рішення.

Слайд 16

План дій органів управління та сил у разі НС Прогноз дії уражальних чинників Оцінка можливої обстановки та розрахунок збитку і втрат Рішення начальника ЦЗ На організацію захисту персоналу На організацію АР та інших НР Порядок переведення та дій ОУ і сил у режимах за НС Забезпечення заходів і дій 1 Аналітична частина 2 Оперативна частина Розрахунок сил та засобів Від потенційних зовнішніх небезпек Від потенційних внутрішніх небезпек Оцінка сталості об'єкту, до впливу уражальних чинників Визначення ймовірності сценаріїв розвитку подій Організація управління та взаємодії у режимах за НС Об'єктове тренування під час “Дня цивільного захисту

Слайд 17

День цивільного захисту, як форма об'єктового тренування Об'єктові тренування, навчання – завершальний етап навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях з ЦЗ, які визначають загальну виучку і готовність до дій за планами реагування на НС, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій, аварій Підготовчій період Курсові та виробничі форми навчання, розробка та затвердження документів з тренування, інструктаж учасників Перевірка реальності Плану ЦЗ його розрахунків: контроль, заслуховування, розіграш дій їх вивчення та оцінка, дослідження Визначення вихідних даних, задуму, питань дослідження за певним розділом Плану ЦЗ Підготовка інших учасників Підготовка місць, ділянок практичних заходів, імітації Дії диспетчерських служб, оповіщення, розгортання системи управління і зв'язку Дії чергових сил, персоналу з безаварійної зупинки Ефективність встановлених вимог з безпеки та захисту, сталості функціонування у НС Приведення у готовність до дій згідно розпорядження Відпрацювання рішення і розпоряджень на проведення АР та ІНР та їх забезпечення Проведення з формуваннями ТСН на фоні обстановки, що імітується за планом тренування Вивчення дій штабу, служб, формувань, розроблених ними документів, повноти виконання практичних заходів І етап ІІ етап

Слайд 18

Документування з ЦЗ з планування заходів - План дій органів управління та сил ЦЗ у НС, План реагування на НС на об’єктах, які потрапляють у зону ПНО та ОПН; розпорядчі акти - про організацію і ведення ЦЗ організації, про затвердження Положення про комісію НС, про створення евакуаційних органів, позаштатних служб, формувань ЦЗ, про організацію навчання з питань ЦЗ на рік, про призначення особи, відповідальної за роботу із забезпечення пожежної безпеки; цивільно-правові угоди або їх копії у частині, що стосується об’єкту - із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення Р та інших НР документи з організації: РХЗ, інженерного захисту, медичного та біологічного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Слайд 19

Регіональне управління освітньою функціональною підсистемою МНС ІДУ ЦЗ ГУ МНС НМЦ ЦЗ БЖД Методичний кабінет Міські курси НКП УНС МОВВ УОН МОВВ НМР ЦЗ БЖД ВНЗ Опорні ЗОНЗ, базові ДНЗ ОІППО Методичний кабінет НМЦ ПТО ВОН ОМСВ ПТНЗ ЗОНЗ ДНЗ Методична взаємодія Періодичний контроль діяльності Безпосереднє керівництво Методичне керівництво та допомога МОН

Слайд 20

Загальноосвітній опорний з ЦЗ НЗ Навчально-методичний кабінет ЦЗ та БЖД консультаційно-методична допомога педагогічним працівникам з підготовки і проведення заходів «Дня цивільного захисту, відпрацюванні документації з ЦЗ методична та дослідно-експериментальна робота з удосконалення навчально-виховного процесу та його програмно-методичного забезпечення міські (районі) об’єднання вчителів, які викладають ЦЗ та БЖД Загальноосвітній опорний (базовий) з ЦЗ навчальний заклад визначається в містах і районах з числа ЗОНЗ, які мають позитивний досвід НМР з ЦЗ, відповідну НМБ та методичне забезпечення навчального процесу. В межах міста, району він є методичним центром - діяльність якого спрямовується на об’єднання зусиль вчителів, що викладають питання ЦЗ і безпеки у НС. Завідувач кабінету входить до складу обласної НМР з ЦЗ та БЖД. За завідування провадиться додаткова оплата в розмірі, що встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Слайд 21

Функції опорного з ЦЗ НЗ Спільно з обласним методичним кабінетом НМЦ ЦЗ та БЖД і міським (районним) методичним кабінетом управління (відділу) освіти : організація і проведення виставок, творчих звітів, педагогічних читань, конкурсів, олімпіад та інше; створення школи передового досвіду з удосконалення навчально-виховного процесу з ЦЗ та БЖД; розробка, апробація і поширення методичних, дидактичних, наочних матеріалів, сценаріїв занять і позакласних заходів з ЦЗ та БЖД; проведення навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників; відбір літератури, відомостей та інформації з ЦЗ та БЖД; допомога у відпрацюванні документації з ЦЗ в ЗОНЗ та з підготовки і проведення заходів «Дня цивільного захисту»; участь в організації та проведенні на базі опорного ЗОНЗ зборів директорів, їх заступників, занять, консультацій з ЦЗ та БЖД з працівниками освіти.

Слайд 22

Навчально-матеріальна база освітніх закладів з ЦЗ Навчальний майданчик Спеціальний кабінет з основ цивільного захисту Захисна споруда, у т.ч. закріплена за навчальним закладом

Слайд 23

Інформаційно-роз'яснювальна робота з учнями та їх батьками з питань ЦЗ Мета: інформування про небезпечні об’єкти та чинники НС за місцем проживання, а також дії, які можуть вживатися громадянами для зменшення їх впливу на здоров’я. Засоби: Навчальні, агітаційні та спортивні заходи “Дня цивільного захисту”, інформаційно-довідковий куток цивільного захисту, представницькі заходи, адресна література. Результати: доведення до населення за місцем проживання рекомендацій щодо правил безпечної поведінки у зимовий період, можливому ускладнені паводкової обстановки, поведінці на воді, правил пожежної безпеки, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.

Слайд 24

тел.430 93 52 Осипенко С.І.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне